Bråker om kommunikasjonsfolk i Oslo: - Lett å komme med populistiske utspill

Den nye byrådslederen mente kommunikasjonsbruken i Oslo kommune var en feilprioritering, men har selv ingen konkrete kuttplaner.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Det har nå gått knappe fire uker siden Oslos nye byråd med Høyre-politiker Eirik Lae Solberg i spissen ble spikret. Det skjedde etter at Venstre og Høyre inngikk et nytt byrådssamarbeid med FrP og Krf som støttepartier. Torsdag forrige uke kunne det nye byrådet sette sitt første preg på politikken i hovedstaden da de la frem sin tilleggsinnstilling til Oslo-budsjettet for 2024, som de arvet fra det rødgrønne byrådet. 

For første gang i historien bikker Oslo-budsjettet 100 milliarder kroner, og det nye byrådet har gjort lite for å stikke under stol at de mener det rødgrønne byrådet har brukt for mye penger. Normen de siste åtte årene har vært budsjettøkninger år for år.

- Vi skal drifte kommunen mer effektivt og alle etater og kommunale virksomheter skal derfor gå kritisk gjennom pengebruken for å se hvor det er mulig stramme inn, eller jobbe smartere, sier den nye byrådslederen, Eirik Lae Solberg til Kampanje, 

Men han vil inntil videre ikke gjøre noe med den økende kommunikasjonsbruken i Oslo kommune som under Raymond Johansens byråd til slutt besto av 168 faste årsverk, noe den nye byrådslederen selv kritiserte i mars i år.  Lae Solberg har trukket frem dette som et eksempel på feilprioriteringer av det forrige byrådet, men i dag går han langt i å frede stillingene til de som jobber med med kommunikasjon i kommunen.

- Jeg vil være en god og respektfull øverste leder og sjef for alle i Oslo kommune, og jeg har aldri sagt eller ment at vi vil redusere antall administrativt ansatte i løpet av noen uker. Det ville vært usedvanlig dårlig personalpolitikk, og uklokt, for kommunens ansatte har krav på både respekt og jobbsikkerhet. Dessuten utfører de en viktig jobb for alle som bor her i byen, sier Lae Solberg til Kampanje.

Les også:  Har brukt 22 PR-rådgivere på Oslos klimasatsing: - Ikke en god bruk av kommunens penger

Jeg har aldri sagt eller ment at vi vil redusere antall administrativt ansatte i løpet av noen uker. Det ville vært usedvanlig dårlig personalpolitikk. Eirik Lae Solberg

Ville ha PR-kutt på 60 mill.

Den nye byrådslederen Eirik Lae Solberg hevder han kun har vært «opptatt av å kommunisere at kommunen må spare penger».

- Ingen skal miste jobben, men i noen tilfeller kan det bli aktuelt å la være å erstatte stillinger når noen slutter. Det er også aktuelt å spare på bruken av eksterne rådgivere og tjenester, sier han.

Økningen i antall kommunikasjonsansatte i Oslo kommune har blitt trukket frem i en rekke omganger under det rødgrønne byrådet. Sist gang var i år da det kom frem at antall kommunikasjonsansatte har økt fra 112 til 168 personer fra 2015 til 2023. Lønnskostnadene til de 168 informasjons- og kommunikasjonsrådgiverne i kommunen er på nær 145 millioner kroner årlig. Også kommunens kjøp av ekstern hjelp har blitt kritisert flere ganger.

- I stedet for å prioritere bedre tjenester til byens befolkning, bruker det rødgrønne byrådet for mye penger på informasjonsrådgivere, sa Høyres byrådslederkandidat til Dagsavisen i mars i år.

Selv har Høyre i sine alternative budsjetter gått inn for å kutte i PR- og kommunikasjonsbruken i kommunen. I deres alternative budsjett for 2023 foreslo Høyre et generelt PR-kutt på 60 millioner kroner, men det finnes ingen slike kutt å lese ut av det nye byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet for neste år. I stedet legger Lae Solberg seg på en langt mer diplomatisk tone i dag.

- Jeg har brukt økningen i kommunalt ansatte kommunikasjonsrådgivere som et eksempel på feilprioriteringer, men om noen måtte tro jeg ikke verdsetter folk som jobber og har jobbet med PR- og kommunikasjonsfaget er det bare å ta en titt på byrådet mitt. Tre har bakgrunn fra PR og kommunikasjon, og en av dem er meg, sier han til Kampanje, og viser til sin bakgrunn som kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge.

Blant de 168 faste kommunikasjonsrådgivere i Oslo kommune rår det nye byrådet selv over 24 av disse. Ni av dem jobber ved byrådlederens kontor.  

Les også:  PR-topp og skolebyråd om SVs habilitetsbekymring: - Opptatt av full åpenhet

- For lett å komme med populistiske utspill

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, Marthe Scharning Lund, har vært både stabssjef ved byrådslederens kontor og ledet flere byrådsavdelinger under den rødgrønne byregjeringen. Hun har merket seg utspill fra Høyre omkring kommunikasjonsansatte.

- Særlig i valgkampen, men også gjennom deres alternative budsjetter i flere år. Arbeiderpartiet mener også at man skal vurdere hvordan man driver mest mulig effektivt, men det har vært for lett å komme med populistiske utspill, spesielt om kommunikasjonsarbeidere, sier Lund.

Hun mener at det å gi informasjon om tjenester og utvikling av byen «er viktig for innbyggerne.»

 - Det kan være at byrådslederen ser det nå. Det er ikke her vi trenger å gjøre kutt, sier Ap-politikeren.

- Løse lufta:

Lederen i Kommunikasjonsforeningen, Anne-Lise von der Fehr, mener kritikken mot kommunikasjonsarbeiderne «ofte virker tatt ut av løse lufta». - Det vitner om politiske utspill som er kjekke i øyeblikket, sier hun.

- Bekymrer meg at sentrale politikere mangler kunnskap

Den tidligere byråden Marthe Scharning Lund mener Høyre har skapt et bilde av «at veldig mange jobber med kommunikasjon i kommunen».  

- Og jeg registrerer nå at de ikke velger å gjøre kutt her i budsjettet sitt for 2024, sier Lund.

Ap-politikeren påpeker samtidig at Oslo kommune med sine 710.000 innbyggere og en rekke virksomheter og tjenester, har et stort informasjonsbehov. Det poengterer også lederen i Kommunikasjonsforeningen, Anne-Lise von der Fehr. Hun mener kritikken mot kommunikasjonsarbeiderne «ofte virker tatt ut av løse lufta, basert på synsing og ikke fakta».

- Det vitner om politiske utspill som er kjekke i øyeblikket, men når de kommer på kontoret og ser hva realiteten er, ser de kanskje at det ikke var så lurt allikevel. Det bekymrer meg at sentrale politikere tilsynelatende mangler kunnskap om hvor viktig kommunikasjon er for et velfungerende demokrati, sier hun til Kampanje.

Kjempet mot PR-bransjen:

Under valgkampen i 2021 og i sine første år i regjering, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum brukt mye tid på å snakke ned PR- og kommunikasjonsbransjen. Foto: NTB.

- Politikere bør sette seg ned og se på hva de faktisk gjør

Den nye byrådslederen er ikke den første politikeren som har pekt på kommunikasjonsansatte som en feilprioritert bruk av offentlige penger de siste årene. Fra andre siden av den politiske fløyen, hamret finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjentatte ganger løs på PR-bransjen før sist stortingsvalg, men det har vært få nye konkrete tiltak å lese ut av de seneste statsbudsjettene, foruten en strammere innrapporteringsplikt av pengebruk tilknyttet kommunikasjon hos departementene. 

I en oversikt Kampanje publiserte tidligere i år kommer det frem at regjeringen kun har spart staten for 17,4 millioner kroner i sin kamp mot PR- og kommunikasjonsbransjen.

- Opplever du at kommunikasjonsansatte brukes som blink når politikere diskuterer feilprioriert bruk av offentlige midler? 

- Det kan framstå slik. Jeg vil be både byrådet i Oslo og finansminister Vedum om å sette seg ned og se på hva kommunikasjonsrådgivere i staten og i Oslo kommune faktisk leverer. Å kutte i kommunikasjonsrådgivning er å kutte i et meget viktig demokratisk ledd i offentlig forvaltning, svarer von der Fehr.

Hun påpeker samtidig at de 168 kommunikasjonsarbeiderne i Oslo kommune kun utgjør 0,3 prosent av den totale kommunestaben. 

- Det er ikke mange. De skal kommunisere eksternt til Oslos innbyggere og internt til om lag 55.000 ansatte. Hvem skal gjøre det om de ikke har kommunikasjonsenheter? 

Les også: Bruker over 80 millioner på PR-kjøp tross sparetiltak: - Det er noe «Trumpsk» over det

Bråker om kommunikasjonsfolk i Oslo: - Lett å komme med populistiske utspill