Medieforsker roper varsku etter TV 2-kutt: - Trist dag for mediemangfoldet

- Dette svekker konkurransekraften mellom NRK og TV 2 betydelig, mener medieforsker Tellef Raabe.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

Torsdag formiddag ble det kjent at den samlede nedbemanningen i TV 2 blir på 120 årsverk. Dette inkluderer fast ansatte, midlertidige ansatte, frilansere og konsulenter. Flere av disse årsverkene er allerede fjernet, blant annet ved at ledige stillinger ikke har blitt besatt, ansatte som har sluttet, og ved hjelp av et tilbud om gavepensjon til medarbeidere over 60 år.   

Dermed gjenstår det mellom 45 og 50 av dagens TV 2-ansatte som må slutte, slik Kampanje erfarte allerede onsdag. En av avdelingene som rammes hardest i antall nedbemanninger er TV 2-nyhetene som mister over 20 stillinger. Medieforsker Tellef Raabe mener dette er «en trist dag for mediemangfoldet i Norge».

- Dette svekker konkurransekraften mellom NRK og TV 2 betydelig, sier han.

Hovedutfordringen, slik han ser det, er at det redaksjonelle miljøet i TV 2 svekkes.

- Det gjør at skjevheten mellom NRK og TV 2 blir enda større. NRK er åpenbart storebror, men TV 2 er en viktig konkurrent særlig på TV-nyheter, og TV er jo knyttet til det generelle redaksjonelle miljøet til TV2.no. Det er også en svekkelse av mediemiljøet i Bergen, sier Raabe til Kampanje. 

Han sier videre at det «ikke vil bli lettere for TV 2 å hevde seg i nyhetskampen».

- Vi vet at TV 2 i liten grad har konkurrert om SKUP-priser de siste årene, men da de ansatte 30 nye journalister i 2022, var det en satsing for å styrke nyhetstilbudet. Dette er et stort tilbakeslag for den strategien. 

Les også: TV 2-nyhetene må kutte 21 stillinger: - Får konsekvenser for ambisjonsnivået vårt

- En trist dag:

Medieforsker Tellef Raabe følger utviklingen på det norske mediemarkedet tett. Han mener gårsdagens kutt i TV 2 gjør dette til «en trist dag for mediemangfoldet i Norge». Foto: Eivor Eriksen.

- En betydelig svekkelse

TV 2 er pliktig som kommersiell allmennkringkaster gjennom avtalen kanalen har med staten, å ha hovedkontor i Bergen. I forbindelse med kuttene som ble presentert torsdag, ble det tydelig at Oslo rammes hardest når det gjelder kuttene i nyhetsavdelingen. Dette skjer ved at blant annet morgensendingene flyttes til hovedkontoret. Raabe tror at det muligens kan veie opp for kutt i miljøet i Bergen.
 
- Men samlet sett så er det en betydelig svekkelse. Det er færre journalister, færre hoder, færre hender, så det kan bli vanskelig å dekke over og levere på et nivå som virkelig konkurrerer med NRK eller de andre nasjonale avisene som VG, sier han.

- Burde politikerne ha tatt noen grep her for å unngå at kuttene ble så store?

- På generelt grunnlag burde det i større grad være likebehandling av aktørene i mediemarkedet. Det er svekkende for konkuransen i nyhetsmarkedet at NRK mottar 774 millioner kroner i momskompensasjon, mens konkurrenten TV 2 får null, sier Raabe.

- Den reelle og vonde konsekvensen

Ifølge TV 2-sjef Olav Sandnes rammer seks til syv prosent av kuttene nyhetssatsingen i mediehuset, eller rundt 25 millioner kroner. 

- Det er kutt vi ikke hadde måttet gjøre hvis vi ikke hadde fått endringer i praksisen med nyhetsmoms, sier TV 2-sjefen til Kampanje.

- Det du sier, er at dere ikke hadde rørt nyhetssatsingen dersom dere hadde beholdt momsfritaket?

- Det er ingen tvil om at vi kunne ha vernet mye mer av det. Dette er den reelle og vonde konsekvensen for TV 2. Det rammer også vår evne til å være en motor i medieklyngen i Bergen.

Momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester i form av levende bilder og lyd ble som kjent fjernet ved årsskiftet for å tette et smutthull som flere TV-distributører har benyttet seg av. 

Les mer: TV 2-sjefen peker på regjeringen etter kuttmøte: - En reell og vond konsekvens

- Behøver ikke være negativt

Jens Barland er en norsk medieforsker og tidligere redaktør. Han jobber i dag ved Høyskolen Kristiania og sier til Kampanje at det alltid er krevende å nedbemanne. Han har likevel tro på at TV 2 vil gjøre overgangen så skånsom som mulig for de som ikke lenger skal være med videre. 

- TV 2 og deres organisasjon, inkludert tillitsvalgte for ansatte, har tidligere vist at de kan å håndtere slike prosesser. TV 2 har vist at de greier å manøvrere når det er krevende. Det får de sikkert til nå også, selv om det blir krevende.

Han mener at det at sendinger flyttes fra Oslo til Bergen, «ikke behøver å være negativt i seg selv».

- I den grad stedet påvirker innholdet gir det mangfold i mediene at norske nyheter lages andre steder enn Oslo. Kanskje det kan bety noe for tilfanget av kilder i studio dersom en majoritet av slike kilder er enklere tilgjengelig i Oslo, sier han. 

Les også: TV 2-nyhetene må kutte 21 stillinger: - Får konsekvenser for ambisjonsnivået vårt

Medieforsker roper varsku etter TV 2-kutt: - Trist dag for mediemangfoldet