Går mot stor nedbemanning i TV 2 - ledelsen er taus

Men årsverkskuttene vil ikke bli like store som for syv år siden.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist
Anette Johansen-Desjardin
Knut Kristian Hauger
Anette Johansen-Desjardin
Dag Robert Jerijervi Journalist

Over 900 TV 2-ansatte er inne i sin mest dramatiske uke på mange år. Torsdag kalles samtlige ansatte inn til et allmøte der TV 2-sjef Olav T. Sandnes vil legge frem planene for hvordan kanalen skal nå målet om å spare rundt 400 millioner kroner. Sist TV 2 varslet om kostnadskutt i denne størrelsesordenen var i 2016 da kanalen måtte spare nærmere 350 millioner kroner. 

- Vi er vel alle spente og vi på nyhetene er jo spente på hvor stor andel av kuttene nyhetene må ta og hvordan vi skal organisere oss fremover. Også regner vi vel med at det kommer et tilbud om sluttpakker, sa TV 2s egen politiske kommentator Aslak Eriksrud til Kampanje i går. 

Les også: TV 2-profiler før skjebnemøte: - Det var et sjokk

TV 2-ledelsen har så langt hold kortene tett til brystet med tanke hvor hardt dette vil slå ut for de ansatte, men etter det Kampanje nå kjenner til blir det en stor nedbemanning i TV 2 også denne gang. 

- Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten, sa TV 2-sjefen Olav T. Sandnes da kuttene ble kjent i sommer.

- Kommer ikke til å kommentere noen ting

TV 2-sjefen var åpen på at han ikke kunne utelukke nedbemanninger, og etter det Kampanje nå har grunn til å tro ligger det an til en overtallighet på flere titalls personer.

Kampanje har de siste ukene fra flere kilder hørt tale om at kanalen mangler rundt 50 årsverk for å komme i mål.

Disse årsverkene kommer på toppen av gavepensjoner og stillinger som ikke er blitt erstattet i forbindelse med naturlige avganger. TV 2 har allerede gitt rundt 40 ansatte som har fylt eller fyller 60 år tilbud om gavepensjon. Rundt halvparten skal enten ha takket ja eller være i nærheten av en løsning, ifølge kilder.

Hva den totale årsverksreduksjonen vil ende på har ikke Kampanje lyktes å få rede på, men mye tyder på at nedbemanningen ikke blir like voldsom som sist. Det får Kampanje opplyst fra flere kilder i og tett på kanalen.

For syv år siden endte spareprosessen med at 177 årsverk ble kuttet. I dag er det rundt 950 ansatte i TV 2 fordelt på Bergen og Oslo, og et kutt på rundt ti prosent, noe som må anses som et forsiktig anslag, vil gi en besparelse på rundt 100 årsverk. Nylig kuttet søsterselskapet Story House Egmont 12 prosent av staben.

Kampanje har vært i kontakt med organisasjonsdirektør i TV 2, Lene Eltvik Vindfeld, som ikke ønsker å kommentere på Kampanjes opplysninger.

- Vi kommer ikke til å kommentere på noen ting, sier Eltvik Vindfeld til Kampanje onsdag ettermiddag.

Kostnadskuttet kommer etter en periode med kraftig oppbemanning på TV2.no og i TV 2 Play.

Heller ikke tillitsvalgt Margrethe Håland Solheim ønsker å kommentere saken når Kampanje tar kontakt onsdag.

- Dette er et stort kutt og det er dramatisk, sa hun da kuttene ble kjent tidligere i høst.

Reklameinntektene under press

Flere av TV 2-veteranene Kampanje snakket med tidligere i høst uttrykte de ikke har vært interessert i å ta tilbudet om gavepensjon.

- Jeg tror ikke man skal støvsuge redaksjonen for 60-åringer. Samtidig lærer vi eldre av de unge og de unge lærer av oss, sa nyhetsanker Arill Riise i oktober. 

Les mer: TV 2-veteraner vil ikke slutte: - Bør ikke støvsuge redaksjonen for 60-åringer

Fristen for å søke gavepensjon er flere ganger blitt utvidet og etter det Kampanje kjenner til, er tilbudet fortsatt tilgjengelig. 

Bakgrunnen for kuttene i TV 2 denne gangen er sammensatt. Kampen om fortsatt fritak for moms på elektroniske TV-nyheter er for øyeblikket tapt, noe som kan bety et tap på 150 millioner kroner, og TV-konsernet jobber i et marked som er sterkt preget av en svak makroøkonomi med stort press på reklameinntektene.

Ferske tall fra reklamekjøperne i mediebyråbransjen viser et fall i TV-reklame på nesten åtte prosent. For TV 2s del ville et fall i reklamesalget på åtte prosent tilsvare 160 millioner kroner. Økte priser på attraktivt innhold og særlig innkjøp fra utenlandske film- og TV-produsenter rammes også av en rekordsvak krone. Den store satsingen på sport, med blant annet tapsprosjektet MyGame, belaster også TV 2s økonomi.

Torsdag formiddag får alle TV 2s ansatte et svar på hvor alvorlig situasjonen er når TV 2-sjef Olav T. Sandnes samler hele organisasjonen til et allmøte.

Går mot stor nedbemanning i TV 2 - ledelsen er taus