NoA-omsetningen skyter i været - men nå kutter byrågiganten kostnadene

Nye oppkjøp sender omsetningen i North Alliance til nye milliardnivåer. - Markedet er blitt mer uforutsigbart, sier NoA-sjefen om veien videre.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

The North Alliance (NoA) passerer nok en milepæl med en bruttoomsetning på 2,6 milliarder kroner i 2022. Det utgjør en vekst på 42 prosent, godt hjulpet av nye oppkjøp og etableringen av NoA i Finland. Den samlede byråinntekten også tilsvarende og endte på 1,7 milliarder kroner.

Driftsresultatet endte på 187 millioner kroner i 2022, opp ti prosent fra året før. Det er en noe mer beskjeden vekst enn konsernet har kunnet vise til tidligere.

- Vi leverte noe under budsjett, men i sum ble det likevel et godt år, sier styreleder og NoA-gründer Thomas Høgebøl

NoA ble etablert i 2014 og teller i dag knappe 1.300 ansatte i hele Norden og Polen. Forretningsideen har hele tiden vært å koble kreativitet med teknologi for på den måten skape vekst for kundene. I dag tilbyr NoA tjenester innenfor fagområder som forretningsrådgivning, design, merkevarebygging og teknologi. Det er sistnevnte som både vokser mest med hele 18 prosent og som står for mesteparten av omsetningen med hele 60 prosent.  

Sikrer seg ledende posisjoner i - nesten - hele Norden

I første halvår av 2022 utvidet NoA nedslagsfeltet til Finland gjennom oppkjøpet av Bob The Robot, DK&A og BlueBird. Til sammen bidro disse selskapene med rundt 200 millioner kroner i byråinntekt til NoA-konsernet. Veksten i det finske markedet har vært tosifret gjennom året ifølge Høgebøl.

- Lanseringen i Finland har vært en suksess, slår han fast. 

Med kjøpet av Bob The Robot i Finland, har NoA sikret seg tilstedeværelse i hele Norden og eierskap i de ledende reklamebyråene i både Sverige (Åkestam Holst), Danmark (&Co) og Finland.  

- Det er ganske unikt å ha ledende posisjon i tre av de fire markedene. Det er det ingen som har hatt tidligere, poengterer Høgebøl.

I «hjemmemarkedet» Norge må Høgebøl riktig nok se seg fornøyd med en plassering rett utenfor pallen dersom vi skal skjele mot forrige ukes Gullblyanten-utdeling, der Anorak kom på fjerdeplass, eller en plassering på femteplass dersom vi legger fjorårets resultater i Byråprofil til grunn.

Les mer: Deler opp toppjobben i Anorak - her er de nye reklamesjefene

- Merket at forretningsklimaet endret seg

Alt lå til rette for at veksten i NoA skulle fortsette med uforminsket styrke også i 2022, og året startet også helt fantastisk ifølge konsernsjef Mikael Jørgensen.

- Og så brøt krigen ut i februar. Da fikk jeg en følelse av at vi måtte følge med, for her kom det til å skje ting. Det gjorde det ikke før vi kom til fjerde kvartal. Da kunne vi merke at forretningsklimaet begynte å endre seg, sier Jørgensen til Kampanje.

Dansken er tidligere leder for det prisvinnende danske reklamebyrået &Co, som også er en del av NoA. I 2021 overtok han jobben som administrerende direktør i hele konsernet etter Thomas Høgebøl, som er arbeidende styreleder.

- Var det noen spesielle deler av virksomheten som merket det mer enn andre?

- Det var ganske likt i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Vi merket det så smått i september, men med full effekt fra fjerdekvartal, sier Høgebøl.

- Beslutninger tar lenge tid, både i det private og i det offentlige. Under covid-pandemien var det noen bransjer som fikk en voldsom boom, men nå ser vi at stort sett alle er påvirket, sier Jørgensen. 

- Har dere tatt noen grep på kostnadssiden?

- Ja. Det er en kombinasjon av nedjustering av antall ansatte fordi kundebehovet endrer seg og volumet går ned, og stramme inn kostnader der vi kan, sier Høgebøl.

- Hvor har nedbemanningen skjedd?

- Det er jevnt over.

Bremser oppbemanningen

Ifølge styrelederen ble kostnadene redusert med mellom 70 og 80 millioner kroner i fjerdekvartal.

- Den største endringen er i antallet vi ansetter. I 2022 ansatte vi netto mer enn 200 mennesker. Den veksten har naturligvis avtatt, sier Jørgensen.

- Dette er for så vidt ikke noe nytt. Vi er i en bransje hvor behovene endrer seg veldig raskt, legger Høgebøl til.

- Betyr det at NoA ikke kommer til å vokse like raskt fremover?

- Nei, men vi er opptatt av å vokse kvartal for kvartal. Det er et mer uforutsigbart marked og det er vanskeligere å mene noe bastant om hvordan det vil utvikle seg. Det er volatilt og det må vi bare ta innover oss.

Følger med på Storbritannia, Nederland og Tyskland

Til tross for at usikkerheten hos kundene ikke helt har sluppet taket, kan NoA vise til vekst både i januar og februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. 

- For oss handler det om å skape bærekraftig vekst og sikre at vi har velposisjonerte enheter som leverer kontinuerlig vekst og resultater, og at vi hele tiden har et solid fundament å bygge videre på, sier Jørgensen.

- Har dere planer om nye oppkjøp og investeringer?

- Markedet i Norden er, litt avhengig av hvordan du regner på det, i størrelsesorden 160 milliarder kroner. Sånn sett er NoA en veldig liten aktør i et veldig stort marked. Så vi har fortsatt mye vi ser på her. Også orienterer vi oss utenfor det nordiske markedet, men da må vi føle at forretningsklimaet er stabilt.

- Hvor er det naturlig for dere å orientere dere utenfor Norden?

- I Europa er det tre markeder som vi følger litt ekstra med på. Det er Storbritannia, Nederland og Tyskland. Og så får vi se.

NoA har tidligere hatt kontorer i USA for å tjene amerikanske kunder, men disse ble stengt under pandemien.

- Mye av min jobb er å følge med på spennende selskaper som passer NoA både med tanke på kompetanse og kulturelt. Men vi er selektive, kanskje mer enn noen gang, sier Høgebøl.

Her kan du se noen av regnskapstallene til The North Alliance for 2022. Alle tall i MNOKNy milliard-milepæl for NoA

North Alliance 2022 2021 Endring i %
Omsetning 2.645,7 1.860,3 + 42
Byråinntekt 1.702,2 1.190,2 + 43
Driftsresultat 187,3 170,2 + 10
Driftsresultat justert for éngangskostnader 273,4 199,1 + 37

NoA-omsetningen skyter i været - men nå kutter byrågiganten kostnadene