Schibsted varsler kostnadskutt - klubbleder forventer at redaksjonen skjermes

- Vi har vært gjennom så mange runder med nedbemanninger og drastiske endringer, at vi har mistet frykten for lenge siden.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Tirsdag varslet Schibsted-konsernet at styret og ledelsen vil utføre flere tiltak i møte med situasjonen skapt av den pågående korona-pandemien. I tillegg ble det bestemt at Schibsted ikke vil ta ut utbytte i 2019m noe som vil spare bedriften for nærmere en halv milliard kroner.  

Men i børsmeldingen skrives det også at styret nå vurdere flere tiltak på kostnadssiden. I pressemeldingen heter det at Schibsted «følger utviklingen av COVID-19-pandemien og konsekvensene for virksomheten» og at man nå «vurder diverse tiltak for å bøte på den negative innvirkningen på omsetningen og lønnsomheten».

Koronaviruset brer nå om seg i mediehusene der stadig flere varsler kostnadstiltak og permitteringer. Onsdag meldte konkurrenten i NHST Media Group at de må kutte 70 millioner kroner og dermed permitterer 19 DN-ansatte. Tidligere klubbleder i Schibsted-eide Stavanger Aftenblad og nåværende styremedlem i Schibsted, Finn Vågå, sier til Kampanje at redaksjonen ikke frykter permitteringer eller nedbemanninger innad.

- Vi har vært gjennom så mange runder med nedbemanninger og så mange drastiske endringer de siste årene, at vi har mistet frykten forlenge siden. Vi har en mer realistisk «vente og se»-holdning, sier Vågå.

- Samtidig jobbes det veldig hardt på markedsiden for å beholde kundene, og for å ha en god dialog med dem. Hvor lenge en kan vente med kutt, og hva som vil skje når arbeidsmengden er lavere, er vanskelig å spå. Kristin Skogen Lund har sagt at permitteringer ikke er aktuelt nå, men begrepet «nå» er jo veldig flytende og omskiftelig, fortsetter Vågå.

- Forventer at redaksjonen beskyttes

Vågå understreker at redaksjonen er forberedt på diskusjoner, men sier at de også forventer at «redaksjonene beskyttes best mulig». 

- Det vil overraske meg veldig hvis det kommer kutt eller permitteringer i redaksjonene, i en tid som denne.

- Hvordan er stemningen innad i Aftenbladet nå?

- Gitt det absurde og meningsløse som skjer rundt oss, så er stemningen overraskende god. Det er ekstrem stå-på-vilje, engasjement og fleksibilitet i redaksjonen - men det er klart at for hver dag som går, så kommer man nærmere de drastiske grepene som må tas for å holde mediehusene gående gjennom, og på andre siden av denne krisen, sier Vågå og fortsetter: 

- Til nå har det ikke vært snakk om noe permitteringer, men regionavisene er jo særlig utsatte.

Vågå sier også at selv om «folk er fleksible og står på», så varierer det stort hvor mye hver enkelt journalist kan bidra på daglig basis.

-  Situasjonen med å jobbe hjemmefra er helt annerledes. De med små barn kan for eksempel ikke forventes at skal bidra like mye som tidligere.

- Dersom det skulle skje eventuelle permitteringer eller nedbemanninger, hvordan vil redaksjonen påvirkes? 

- Da vil vi miste den journalistiske slagkraften som trengs, og vi vil argumentere så godt vi kan for å beholde de folkene vi har, for å skildre og informere om den pågående situasjonen. Dette ville vært merkelig å kutte i redaksjonene, ettersom mediene aldri har vært viktigere, sier Vågå. 

Tror ikke på journalist-kutt:

- Dette ville vært merkelig å kutte i redaksjonene, ettersom mediene aldri har vært viktigere, sier Finn Vågå, som sitter i Schibsted-styret som ansattrepresentant.

Kristin Skogen Lund har sagt at permitteringer ikke er aktuelt nå, men begrepet «nå» er jo veldig flytende og omskiftelig. Finn Våga

VG: - Vi trenger alle krefter

Det er ikke første gang i år at Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund uttaler at kniven slipes. Da mediekonsernet la frem sine tall for fjerdekvartal i fjor var beskjeden at det skal spares i avisene.  I VG mottas de nye sparesignalene  på følgende måte.

- Mitt inntrykk er at folk i redaksjonen er klar over at VG, som alle andre medier, er i en ukjent situasjon. Samtidig opplever jeg at det er mye engasjement og stor arbeidsvilje i redaksjonen. Mange har utfordrende arbeidsforhold med hjemmekontor, men folk holder motet oppe, sier VGs klubbleder Jørgen Braastad til Kampanje.

Braastad sier de «ikke har hørt signaler» om permitteringer i VG. 

- Vi trenger alle de journalistiske kreftene vi har, og vi har på ingen måte noe mindre å gjøre i redaksjonen nå enn tidligere, fortsetter han.

- Hvordan vil redaksjonen påvirkes av eventuelle permitteringer eller nedbemanninger? 

- Permitteringer vil ramme VGs kjernevirksomhet hardt. Det er ingenting som tyder på at det vil bli noe mindre behov for journalistikken vi lager, sier Braastad.

Videre sier Braastad at han har tiltro til at ledelsen vil håndtere situasjonen på best mulig måte, slik at det ikke vil ramme kjernevirksomheten deres. 

Om gårdsdagens avgjørelse om å ikke ta ut utbytte, sier klubblederen: 

- Dette er absolutt fornuftig og den riktige plassen å starte.

Les også: Skogen Lund må kutte «noen titalls millioner» i avisene: - Prøver å unngå nedbemanninger

- Schibsted handler om mer enn penger

I likhet med Braastad mener Våga at gårdagens avgjørelse var riktig, og han sier at han stiller seg fullt og helt bak avgjørelsen. 

- Det er jo den eneste riktige avgjørelsen. Et samlet styre stod bak avgjørelsen, og mange argumenterte godt for at Schibsted også må også ta et samfunnsansvar. I tillegg var avgjørelsen et viktig signal om at Schibsted sine verdier, ved at man avstod fra å ta ut utbytte i krisetid, sier Vågå og fortsetter:

- Schibsted skal ikke bare handle om penger. Schibsted er mer enn det - en samfunnsinstitusjon. Med det følger noen klare fordeler, men også noen viktige forpliktelser. 

- Hvilke tiltak håper du Schibsted vil ta for å kutte i kostnadene, før de eventuelt permitterer eller gjør nedbemanninger i redaksjonen?

- Nå skjer det en del kutt av seg selv, uten at man ta radikale grep – det er så godt som ingen reiseaktivitet, og som konsern har vi har sett på hvilke investeringer vi kan vente med, sier Vågå. 

Ifølge Vågå er Schibsteds historie full av tider der «andre trodde verden gikk til helvete, mens Schibsted var optimister og investerte». 

- Uten den viljen og motet til å satse i vanskelige tider, ville vi ikke vært det konsernet vi er i dag, eller stått på de forholdsvis solide økonomiske beina som vi har nå. Det betyr ikke at Schibsted ikke merker at det store tankskipet knaker og sliter litt med kursen, men det er altså så mye flinke folk og vilje til å satse innad, at jeg tror at når verden sakte, men sikkert blir nogenlunde «normal» igjen - vil Schibsted være et konsern som har vist at de har klokskap og evne til å handle.

- Vi vil strekke oss så langt som mulig

Kommunikasjonsdirektør Atle Lessum i Schibsted ønsker hverken å kommentere kostnadskudd i enkelte deler av Schibsted fremfor andre, eller å si noe om størrelsesorden på reduksjonene. Dette vil Schibsted først gå ut med under kvartalsfremleggelsen i mai. 

- Schibsted har en sterk finansiell posisjon, og vi vil strekke oss så langt som mulig for å unngå bemanningsmessige konsekvenser, sier Lessum.

Han opplyser om at de ikke har «sendt ut varsel om permitteringer så langt». 

- Noen kostnader er allerede redusert naturlig som følge av situasjonen, som eksempelvis reisekostnader og bruk av eksterne konsulenter. I tillegg vil vi ta andre kostnadsreduksjoner som eksempelvis bonus-kutt og diskutere lønnsfrys før vi vurderer endringer i bemanning, avslutter han. 

Vil strekke seg langt:

- Schibsted har en sterk finansiell posisjon, og vi vil strekke oss så langt som mulig for å unngå bemanningsmessige konsekvenser, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum. Foto: Schibsted

Schibsted varsler kostnadskutt - klubbleder forventer at redaksjonen skjermes