Schibsteds mangfoldssjef kritisk til konsernets nye ledergrupper: - Har mer å gå på

«Don’t Hire Yourself» advarer Schibsted i en ny kampanje, men nå får selskapet oppfordringen i retur.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist
Anette Johansen-Desjardin
Dag Robert Jerijervi Journalist

Om en drøy uke deles Schibsted-konsernet inn i to separate selskaper. Schibsted Marketplaces, som blant annet huser Finn, skal bli værende på børs, mens Schibsted Media, som huser mediehus som VG og Aftenposten, blir heleid av Stiftelsen Tinius.

I den forbindelse har både Schibsted Media og Schibsted Marketplaces offentliggjort nye ledergrupper, og - litt tilfeldig - sammenfaller det hele med lanseringen av Schibsteds nye kampanje for mangfoldsrekruttering der budskapet er «Don’t Hire Yourself», eller «ikke ansett deg selv».

Satsingen består blant annet av en såkalt playbook for hvordan man kan sikre mangfold i rekrutteringsprosessen.

Les mer: Schibsted med stor nordisk satsing på rekruttering: - Ikke ansett deg selv

Nå er det noen som spør seg om ikke nettopp mangfold stod på agendaen da Schibsted-sjefene satte sine nye ledergrupper.

Den nye ledergruppen til Schibsted Marketplaces, som ledes av Christian Printzell Halvorsen, har for eksempel tilsynelatende liten grad av etnisk mangfold og en relativt lav kvinneandel på 30 prosent.

Les mer: Her er Schibsted-sjefens nye ledergruppe

Torny Hesle, som utgjør den ene halvparten av det lille reklamebyrået Torny & Ingrid, er rask med å understreke at hun ikke kjenner til bakgrunnen til menneskene i den nye ledergruppen, og at den kan være mer mangfoldig enn den fremstår med første øyekast.

- Men nå har Schibsted nettopp gått hardt ut med en mangfoldsrekrutteringskampanje som bunner ut i en strategi de hevder de tar seriøst internt. Da stusser jeg over at det kun er 30 prosent kvinner i den nye ledergruppen, sier hun.

- Håper jeg tar feil

Hesle viser til den nye loven som er innført om at alle aksjeselskap på sikt må ha en kvinneandel på minst 40 prosent i styret. Selv om dette er en ledergruppe og ikke et styre, reagerer hun på at Schibsted-ledelsen ikke klarer å oppnå en tilsvarende kvinneandel.

- Mangfold er heller ikke nevnt med et eneste ord i pressemeldingen, så jeg mistenker at de ikke har gjort et stort arbeid med dette her, men jeg håper jeg tar feil.

- Hvis man snur på det, viser ikke denne ledergruppen nettopp hvorfor det er behov for en mangfoldsrekrutteringskampanje?

- Det kan du si, men i likhet med bærekraft er «do as you preach» veien å gå. Hvis ikke kan det fort fremstå som mangfoldsvasking. De oppfordrer andre til å benytte verktøyet de har utviklet, men i hvilken grad benytter de det selv?

Hun legger til at de heier på den nye kampanjen til Schibsted.

- Vi håper den bidrar til å skape den revolusjonen de sikter mot – også internt hos Schibsted.

Ikke fornøyd:

Sumeet Singh Patpatia står i spissen for Schibsteds mangfoldsarbeid. Han skulle gjerne sett en mer mangfoldig ledergruppe fra den nye sjefen i Schibsted Marketplaces.

- Har mer å gå på

Schibsteds sjef for mangfold, inkludering og tilhørighet, Sumeet Singh Patpatia, har stått i spissen for arbeidet med den nye rekrutteringskampanjen. Han forstår dem som stiller seg noe undrende til det synlige mangfoldet – som tilsynelatende er fraværende i den nye ledergruppen i Schibsted Marketplaces og Schibsted Media.

- Jeg er overbevist om at begge ledergruppene - både i Media og Marketplaces - er sterke rent kompetansemessig. Men sett med mangfoldsøyne har de etter min mening mer å gå på når det kommer til det vi kaller synlig mangfold. Vi kan ikke si oss fornøyd før vi har et representativt utvalg som speiler samfunnet - fra toppen og nedover, sier Patpatia til Kampanje.

Samtidig som han minner om at mangfold har to sider.

- Det synlige og det usynlige. Det må man være bevisst på, legger han til.

Om rekrutteringskampanjen «Don't Hire Yourself», som ble lansert i april, sier han følgende:

- Det er en oppfordring både til oss selv og andre virksomheter. Schibsted er ikke der vi skal være i dag, men vi skal komme dit, sier Patpatia.

- Absolutt rom for forbedring

Det er en oppfatning den nye sjefen i Schibsted Marketpaces, Christian Printzell Halvorsen, deler.

- Når det gjelder mitt lederteam, så er det et utrolig kompetent team, og så kan jeg være enig i at hvis man ser på det med mangfoldsøyne, så er det absolutt rom for forbedring. Det må vi alltid jobbe videre med, sier Printzell Halvorsen.

Han minner samtidig om at dette ikke er nyrekrutteringer, men mennesker som har hatt tilsvarende roller i Schibsted fra før og som trer inn i ledelsen når selskapet splittes opp og struktureres på en ny måte.

- En ideell ledergruppe reflekterer helheten i samfunnet, og så vil jeg også si at vi ikke bare må se på dette med norske øyne. Vi er et nordisk konsern, og det betyr at vi også burde hatt representanter fra alle landene i lederteamet. Der mangler vi eksempelvis ledere fra Finland og Danmark.

- Ser vi her resultatet av at man i Schibsted har ansatt seg selv over lengre tid?

- Nei, det synes jeg er vanskelig å si. Jeg synes Schibsted har vært relativt gode på mangfold over tid, men ser man på næringslivet som helhet, har de fleste mer å gå på på dette området.

Halvorsen åpner også for snarlig bedring. Stillingen som konserndirektør for People & Communication er midlertidig besatt av Ragnar Kårhus.

- Når vi rekrutterer denne siste rollen som er ledig, håper jeg det kan bidra til mer mangfold.

Kampanje har også vært i kontakt med den nye sjefen i Schibsted Media, Siv Juvik Tveitnes. Hun påpeker at kampanjen for mangfoldsrekruttering er lansert av Schibsted Marketpalces, og at de derfor er en mer naturlig adresse for spørsmål om selve kampanjen.

- Når det er sagt, er vår ledergruppe satt sammen for å representere de ulike delene av selskapet. Det har vært viktig for meg at ledergruppen representerer et bredt spekter av kompetanser, bakgrunner og utdanninger, slik at vi får meningsbrytninger og treffer gode beslutninger i fellesskap, skriver hun i en tekstmelding.

Resultatet ser du her: Slik blir ledelsen i nye Schibsted Media

Schibsteds mangfoldssjef kritisk til konsernets nye ledergrupper: - Har mer å gå på