Schibsted har fått hjelp av det kreative byrået Brunch Oslo til å sette sammen konsept, kommunikasjon og design for en ny stor satsing på mangfoldsrekruttering.

Konseptet har fått navnet «Don’t hire yourself!» og ble lansert under Nordens største rekrutteringsmesse, The Hunt i Stockholm og Helsinki, i april.

I spissen for det hele står Schibsteds sjef for mangfold, inkludering og tilhørighet, Sumeet Singh Patpatia, som har brukt det siste året på å gjennomgå konsernets rekrutteringsprosess fra A til Å.

- Bakgrunnen var at vi ønsket et dypere forståelse for hvordan ulike mennesker møter og navigerer gjennom landskapet av søknader og intervjuer. Vi har jobbet mye med å bygge kunnskap om mangfold internt og nå skal vi sikre at vi også får kunnskapen, verktøyene og systemet på plass i rekrutteringsprosessen, sier Sumeet i en pressemelding.

Rekrutteringsbyrået Skogstad&Co har bistått i innsiktsarbeidet som har bestått av å intervjue mangfoldseksperter, ledere og partnere med rekrutteringsansvar, samt analyser av selskapets egne prosesser. Funnene er satt sammen i en playbook som lanseres i hele Norden.

I tillegg til playbooken er det også laget opplæringsfilmer, innholdsartikler, elæringer og kampanjemateriell.

- Det har vært en spennende og lærerik prosess for oss i Brunch også. «Don’t hire yourself!» oppsummerer hvorfor mangfoldsrekruttering er viktig. Og konseptet oppfordrer til å unngå fristelsen av å ansette en kopi av det selv, sier Simen Braathen, kreativt ansvarlig i Brunch.

- Bevisst eller ubevisst leter vi ofte etter fellestrekkene som kan føre til at vi overser talenter og kvalifikasjoner som er annerledes. Vi ser etter oss selv hele veien; fra hvem vi inviterer til intervju, hvordan vi vurderer kandidater og hvordan vi tar beslutninger. En kopi av meg kan tjene mine egne interesser. Men mangfold og andre perspektiver, det beriker våre teams og vår organisasjon, sier Sumeet.