PR-rådgiver roser Schibsteds mangfoldsarbeid: - Krevende oppgave

Samtidig mener Umar Ashraf at Schibsted må tåle kritikk når ledergruppene ser ut som de gjør nå.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Flere har hevet øyenbrynene etter at Schibsted har offentligjort nye ledergrupper i påvente av at selskapet deles i to samtidig som selskapet nylig har profilert seg på mangfoldsrekruttering. Litt tilfeldig sammenfalt nemlig lanseringen av den nye Schibsted-sjefens ledergruppe med Schibsteds nye kampanje for mangfoldsrekruttering der budskapet er «Don’t Hire Yourself», eller «ikke ansett deg selv». 

Ved et første øyekast fremstår derimot konsernsjef, Christian Printzell Halvorsen, sin ledergruppe å inneha liten grad av etnisk mangfold samtidig som kvinnenadelen ligger på 30 prosent. Selv mangfoldssjefen til Schibsted, Sumeet Singh Patpatia, erkjente at de har mer å gå på.

- Jeg er overbevist om at begge ledergruppene - både i Media og Marketplaces - er sterke rent kompetansemessig. Men sett med mangfoldsøyne har de etter min mening mer å gå på når det kommer til det vi kaller synlig mangfold, sa Patpatia til Kampanje torsdag morgen.

Les også: Schibsteds mangfoldssjef kritisk til konsernets nye ledergrupper: - Har mer å gå på

Sannum & Bergestuen-rådgiver, Umar Ashraf, som var en av flere tydelige stemmer som løftet mangfoldsdebatten i byråbransjen for fire år siden, mener Schibsted må tåle kritikk, men han trekker samtidig selskapet frem som en av de som ligger lengst fremme i mangfoldsarbeidet i Norge når Kampanje tar kontakt.

- Jeg synes saken i Kampanje illustrerer og er en god påminnelse på at mangfold i norsk samfunns- og næringsliv er en krevende oppgave som tar tid. Schibsted fortjener ros for å ha vært en av få virksomheter som over tid har iverksatt en rekke mangfoldstiltak, med Sumeet Singh som leder. De må derimot tåle kritikk når man ser hvordan ledelsen ser ut i de to nye selskapene, men jeg registrerer at de vedkjenner seg at de har en lang vei å gå, sier Ashraf til Kampanje. 

- Er det et eksempel på mangfoldsvasking?

- Jeg vil ikke karakterisere dette som mangfoldsvasking. Slik jeg har forstått det, har Schibsted jobbet i flere år med en rekke tiltak, som også har resultert i bredere rekruttering, spesielt av personer med minoritetsbakgrunn. Det er vel og bra. Kampanjes gjennomgang viser noe, men det er ikke at arbeidet som er satt i gang er et skalkeskjul for manglende resultater. Det viser at de fortsatt har en vei å gå med å oppnå resultater på alle nivåer i virksomheten, også i ledelsen.

Les mer: Schibsted med stor nordisk satsing på rekruttering: - Ikke ansett deg selv

- Jo flere som snakker om det, jo bedre er det for sånne som meg

Ashraf er tydelig på at man skal være forsiktig med å «sable ned alle gode tiltak» .

- Og å kjefte på de virksomhetene som er i gang med å satse på mangfold. Det oppmuntrer ikke andre virksomheter til å gå i gang med lignende tiltak. 

- Men er det ikke litt prematurt av Schibsted å profilere seg på mangfoldsrekruttering når de selv erkjenner at de har en lang vei å gå?

- Nei, det blir for urimelig. Vi kan ikke ta utgangspunkt i at virksomheter ikke er i mål med viktig arbeid. For jo flere som snakker om mangfold og jobber med det, jo bedre er det for sånne som meg, som jo ifølge all forskning diskrimineres i arbeidslivet. Holdningsarbeid tar tid, men vi kan ikke tie ihjel virksomheter som jobber på. Ved å vise til hva de gjør, viser de vei til andre som nøler. Og sånn er de også åpne om prosessen. 

Uavhengig av hvordan Schibsteds ledergrupper ser ut i dag, er Ahsraf overbevist om at mangfold i alle sine former vil «presse seg inn eller få plass i ledelser og styrer» når virksomheter i norsk nærings- og samfunnsliv lykkes med å rekruttere bredere.

- Så må alle vi som følger med, fortsette å utfordre virksomheter som Schibsted og NRK som per nå er tankeledere innenfor mangfoldsledelse, til å ta sitt ansvar og iverksette rekrutteringstiltak som ikke bare tar for seg rekruttering på entry-level, sier Ashraf og fortsetter:

- Det betyr at de nå også må jobbe med mer enn såkalte talentprogrammer, at de også oppretter ordentlige satsninger som sikrer mangfold, også på ledernivå og i toppen.

PR-rådgiver roser Schibsteds mangfoldsarbeid: - Krevende oppgave