Avisa Oslo fortsetter å blø penger – snart har Amedia-satsingen kostet 100 millioner

Inntektene øker ikke nok og med ny redaktør fortsetter avisen å gå med blytunge tap. Underskuddet i fjor endte på over 30 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kampanje har tidligere omtalt både røde underskudd og redaktør-utskiftning i Amedia-satsingen Avisa Oslo (AO). I fjor høst da Magne Storedal ble byttet ut, kom det klart frem at det måtte gjøres grep med avisens økonomi, som da hadde gått med nær 60 millioner i driftsunderskudd på knappe halvannet år. Tall Kampanje har fått innsyn i, tyder på at Avis Oslo blir en tung skute å snu. 

I 2022 noterer nemlig Oslo-avisen seg for enda et blodrødt driftsunderskudd på 31,6 millioner kroner. Det er bedre enn fjorårets tap på 48,5 millioner, men fortsatt er underskuddet i seg selv større enn inntektsiden i avisen. Styreleder Morten Nilsen, som fikk i oppgave å lose Avisa Oslo i en ny fase med ny redaktør, ønsker ikke kommentere avisens tall. Han var i september i fjor imidlertid tydelig på at man måtte ta grep og justere strategien for å gjøre avisen levedyktig.

- Vi kommenterer på generelt grunnlag ikke enkelttall for enkeltaviser. Avisa Oslo har jobbet målrettet med å styrke den lokale offentligheten i Oslo. Redaksjonen har lagt ned en betydelig innsats for å lage journalistikk som avslører, berører og engasjerer folk i Oslo. Vi ser solide produktforbedringer i avisen og vi er stolt over hvordan avisen på kort tid setter dagsorden og bidrar til å bygge identitet i Norges hovedstad, skriver Nilsen i en e-post til Kampanje. 

Av tallene Kampanje har fått innsyn i fremgår det også at det endelige underskuddet, eller årsresultatet, endte på 24,9 millioner kroner.

- Kan du si noe om hvordan det nå går i 2023 og hvorvidt man har bedre kontroll på avisens utgifter og inntekter, eller går man med samme størrelsesmessige underskudd som tidligere år?

- Det kan jeg ikke kommentere, dessverre, svarer Nilsen.

Les mer: Store endringer i Avisa Oslo - bytter ut redaktør og styreleder

Vi satser langsiktig på Avisa Oslo, men må samtidig som alle andre aviser tilpasse kostnadene etter inntektene. Dette gjør ledelsen i mediehuset løpende. Morten Nilsen, styreleder i Avisa Oslo

- Et krevende marked for hele mediebransjen

Omsetningen for 2022 endte på 25,8 millioner kroner, og det inkluderer presssestøtte på nær seks millioner kroner som de kunne plusse på regnskapet sitt for 2022. Trekker man fra pressestøtten, klarte avisen å øke inntektssiden med rett over syv millioner kroner mer enn i 2021, da avisen omsatte for 13 millioner kroner. 

- Det er ikke til å legge skjul på at det er et krevende marked for hele mediebransjen, og Avisa Oslo er heller ikke uberørt av den markoøkonomiske utviklingen. Derfor er det godt å se at den iherdige innsatsen redaksjonen legger ned skaper resultater for opplaget, sier Nilsen. 

Nilsen fremholder samtidig at Avisa Oslo opplevde en opplagsvekst på 41 prosent fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022. Veksten på abonnementssiden har dermed gått fra 6.051 abonnenter til 8.533 abonnenter, sammenlignet med samme tidsrom året før.

- Ingen andre Amedia-aviser har høyere nominell opplagsvekst enn Avisa Oslo, sier han. 

Men selv om Avisa Oslo øker abonnementsbasen og har som mål å dekke nyhetene fra hovedstaden, dekker ikke inntektene på noen som helst måte kostnadene. Driftskostnadene forblir på et høyt nivå med 57,4 millioner kroner, til tross for en nedgang på fem millioner kroner fra 2021. 

Tidligere redaktør Magne Storedal gjentok en rekke ganger at abonnementssankingen gikk for sakte. Han fortalte allerede til Kampanje i juni i fjor at man da hadde over 8.000 abonnenter. Hvor mange abonnenter avisen sitter med i dag, ønsker verken Nilsen eller nåværende redaktør å kommentere.

Les også: Dagsavisen-sjef mener de har tapt 20 millioner kroner på Amedias Oslo-satsing: - Har gjort det tøffere for oss

Ser på totaltabonnement:

Styreleder i Avisa Oslo, Morten Nilsen, finner trøst i at Avisa Oslo er en av de mest leste avisene i mediekonsernets abonnementpakke +Alt hvor alt av Amedias innhold inkluderes for 360.000 abonnenter. - Oslo-satsingen må sees i lys av vårt totalabonnement, sier han.

- Utviklingen er utfordrende for oss

Kristin Stoltenberg som nå har syv måneder på baken som redaktør i Avisa Oslo ønsker som sin styreleder heller ikke kommentere enkelttall. Kampanje har blant annet ønsket svar på hvilke kostnadsbesparende grep avisen har tatt etter at hun tok over redaktørstolen. 

- Jeg har vært opptatt av å bygge på alt det gode arbeidet som er lagt ned sammen med laget i Avisa Oslo, og er stolt over hvor godt det jobbes på alle fronter med å holde Oslo-folk løpende oppdatert, sier hun til Kampanje. 

Da Kampanje omtalte Avisa Oslos tall for 2021, skal avisen ha sysselsatt 36 årsverk, mens dette skal ha falt med tre årsverk i 2022. I dag står de oppført med 26 ansatte på sine nettsider. Av det Kampanje kan erfare har ikke avisen aktivt nedbemannet, men man skal heller ikke ha erstattet ansatte som har sluttet.  Nylig skal fem ansatte ha forlatt avisen.

- Avisa Oslo er en ung utfordrer og vi er på rett vei til tross for at den makroøkonomiske utviklingen er utfordrende for oss, på lik linje med hele bransjen. Vi har derfor fokus på det vi kan ha kontroll på; de redaksjonelle prestasjonene, skriver Stoltenberg til Kampanje.

Les også: Går fra Avisa Oslo til TV 2: - En stødig journalist

Ny Avisa Oslo-redaktør:

Kristin Stoltenberg kom fra Nordstrands Blad og tok over jobben som redaktør i Avisa Oslo etter Magne Storedal.

- Må tilpasse kostnader etter inntekter

I tallene Kampanje har fått fatt på gjennom Avisa Oslos pressestøttesøknad for 2023, kommer det også frem at Amedia har gitt et netto konsernbidrag på 28,5 millioner kroner i 2022. 

Om man legger sammen konsernets tidligere investeringer i Oslo-avisen, nærmer man seg nå 100 millioner. Hittil skal konsernet ha spyttet inn 98,3 millioner kroner i både oppstarskapital og for å dekke over underskudd. 

Det lykkes heller ikke Kampanje å få kommentarer på Amedias investeringer, men Nilsen sier satsingen «var og er publisistisk viktig og markedsmessig riktig.»

- Avisa Oslo har styrket posisjonen sin gjennom året som har gått, og det skal den fortsette å gjøre. Vi satser langsiktig på Avisa Oslo, men må samtidig som alle andre aviser tilpasse kostnadene etter inntektene. Dette gjør ledelsen i mediehuset løpende, sier han.

Nilsen uttaler seg også i samme ordelag som det Amedias finansdirektør Gisle Torheim tidligere har uttalt til Kampanje. Slik som finansdirektøren, påpeker også Nilsen at Avisa Oslo kun er én del av Amedias totale satsing i hovedstadsområdet:

- Amedias satsing i Oslo er langsiktig, og i sum større enn nyetablerte Avisa Oslo. Vi har styrket satsingen vår på Nordstrands Blad, som er nominert til to priser under Årets Mediepriser i regi av MBL. I fjor kjøpte vi også Nordre Aker Budstikke, Akersposten og Sagene Avis, som hver for seg og samlet spiller en viktig rolle i sine dekningsområder, sier Nilsen.

Avisa Oslo fortsetter å blø penger – snart har Amedia-satsingen kostet 100 millioner