Mandag denne uken ble det klart at Magne Storedal forlater stillingen som ansvarlig redaktør og daglig leder for Amedia-eide Avisa Oslo (AO) etter knappe to år. Tidligere i sommer kunne Kampanje melde at Amedias Oslo-satsing gikk på et dundrende underskudd på nærmere 50 millioner kroner.

Ny styreleder Morten Nilsen bekrefter at tallene for 2022 heller ikke har vært som ønsket. 

- Det stemmer, uten at jeg kan gå i detalj på det, sier han.

Morten Nilsen overtar styrelederjobben etter Arne Reginiussen. Nilsen er direktør for mediehus i Amedia, og svarer til konserndirektør Pål Eskås. Nilsen forteller at ett av målene nå er å få driften under kontroll igjen. Styrelederen vil dog ikke kommentere på forholdene rundt Storedals avgang. 
 
- Vi har bygget et godt fundament, og så skal vi nå få ytterligere fart og gjøre enda mer for å utvikle abonnementsbasen. Vi har ikke hatt tilfredsstillende økonomi, og vi må få en kontroll på driften slik at vi kan oppnå en sunn drift. Vi skal fortsatt investere, men vi kan ikke ha resultater som det vi så i fjor, og vi tror Kristin er riktig person til å lede det arbeidet. Jeg er overbevist om at hun vil prioritere de riktige tingene fremover for AO, som vi fortsatt har stor tro på. 
 
- Har det vært uenigheter mellom Storedal og Amedia med tanke på hvordan AO skal utvikles videre?
 
- Nå har jeg bare vært styreleder siden fredag, så jeg kan ikke si så mye omkring det. Jeg opplever at vi på et strategisk og overordnet nivå har vært enige om retning med Magne, sier Nilsen.
 
- Vil justere strategien
Den nye styrelederen henviser videre til Storedal og konsernledelsen for svar omkring AO-redaktørens avgang, men både finansdirektør Gisle Torheim og direktør for samfunns- og myndighetskontakt, Marte Ingul, henviser til Nilsen. Kampanje har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Storedal selv, og vi har heller ikke lykkes i å få fatt på tidligere styreleder Arne Reginiussen

Reginiussen tok over som styreleder i Avisa Oslo i fjor vår og fikk dermed bare et drøyt år i styrelederstolen.
 
- Da vi skrev om fjorårets tall for AO kom det frem at dere hadde en abonnementsbase på rundt 8.000 abonnenter samtidig som dere hadde bygd opp en kostnadsside på over 60 millioner kroner - vil dere gjøre noe med dette?
 
- Vi skal jobbe frem en plan sammen med Kristin, og som involverer alle journalistene. Vi vil gjøre noen justeringer på utøvelse av strategien, men det er ikke snakk om store endringer. Vi er noenlunde enige om retning, men vi må få orden på driften. Det skal vi jobbe med utover høsten som en ordinær del av budsjettprosessen til Amedia, som løper frem til midten av november. Vi skal etter beste evne få til et godt budsjett for AO, slik at vi kan satse der, sier Nilsen.

- Kan det bli aktuelt å kutte i Avisa Oslo får å nå en sunn økonomi?

- Det kan vi ikke kommentere i media. Budsjettprosessen vil vise hva som må til for å klare det.

Les også: Blir ny Avisa Oslo-redaktør: - Hele prosessen har gått raskt
 
- Må sikre bærekraft
Slik Kampanje tidligere har omtalt har Amedia investert rundt 70 millioner kroner i AO siden avisen ble startet opp november 2020. 
 
- Når vi setter inn en så sterk leder er det fordi vi skal satse videre, fordi AO er viktig for oss og fordi vi vil at avisen skal prestere så godt som overhodet mulig. Vi må sikre bærekraft i forretningen. På ett eller annet tidspunkt må vi uansett nærme oss en sunn drift. Hva det er, er ikke ferdig diskutert enda, men at det må bli forbedring år for år etter fjoråret, skjønner alle.
 
Tidligere i dag kunne Journalisten melde at det ble ampert på et allmøte hos AO i dag, hvor Nilsen informerte om endringene i ledelsen. 
 
- Det jeg kan si er at Magne var en veldig godt likt leder, og flere uttrykte at de var lei seg for at han skulle slutte. Utover det så bør det som skjer på et allmøte, bli der. Slike ting vil alltid komme brått på, og det er mye følelser i spill her, kommenterer Nilsen.