Byråkjempe nærmer seg to milliarder i omsetning – for første gang større enn Try i Norge

Veksten i North Alliance fortsetter. Se de nye regnskapstallene her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Byråfamilien til The North Alliance (NoA) fortsetter sin aggressive oppkjøpsstrategi og vekstreise på det norske og nordiske kommunikasjonsmarkedet. Bruttoomsetningen vokser med over 400 millioner kroner til 1,86 milliarder kroner, opp fra tilsvarende tall i 2020 på 1,45 milliarder kroner. Det er en vekst på sterke 28 prosent og selskapet nærmer seg nå to milliarder i omsetning.

- Vi er meget godt fornøyde med tallene for i fjor, og vi har hatt en eventyrlig start på året i år. Vi har en veldig god fart inn i det nye året med solid vekst på tvers av hele gruppen, sier administrerende direktør i NoA, Mikkel Jørgensen, til Kampanje.

Årsaken til den sterke veksten er blant annet oppkjøp og et stadig større perfomance-område samlet under paraplyen NoA Connect, et område som kommer til å øke ytterligere med det nyeste oppkjøpet av Bluebird på det finske markedet. Jørgensen anslår at omsetningen fra denne delen av virksomheten vil utgjøre 14 prosent av omsetningen i NoA-gruppen.

- Vi har fått veldig sterk og komplett rigg på tvers av alle markeder. Jeg våger påstanden om at vi er den ledende gruppen innenfor marketing og tech i Norden nå, sier Jørgensen. 

Driftsresultatet før transaksjonskotnader endte på nesten 200 millioner kroner, en økning på over 50 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende resultat for 2020. Det ga selskapet en rapportert driftsmargin på 16 prosent. 

- Er det en margin NoA er fornøyd med? 

- Ambisjonen vår er å komme litt høyere på margin samtidig som vi opprettholder veksten på topplinjen, sier Jørgensen. 

- Hvorfor er det viktig for NoA å vokse så mye? 

- Vekst er viktig, men det viktigste er å ha en lønnsom vekst. Men veksten gir oss mange muligheter både til å investere i eksisterende og nye fagområder, bevege oss inn i nye markeder – og ikke minst ta godt våre på alle våre ansatte ved å sikre dem en trygg og attraktiv arbeidsplass, fortsetter Jørgensen. 

Jakter stadig nye oppkjøp

Den danske reklamesjefen Mikkel Jørgensen tok over som leder av hele byrågruppen i januar i fjor, da det ble kjent at Thomas Høgebøl gikk over i en ny rolle som styreleder i selskapet. Høgebøl sier planene som ble lagt allerede ved inngangen til pandemien har gitt resultatet.

- Vi bestemte at da vi gikk inn i pandemie skulle vi komme sterkere ut av den ved å forsterke eksisterende fagområder, kombinert med å tilby nye tjenester som kundene etterspør, sier styreleder og grunnlegger, Thomas Høgebøl, til Kampanje.

NoA ble grunnlagt i 2014 og er til stede i Danmark, Sverige, Norge, Polen og nå også Finland og tilbyr tjenester innenfor fagområder som «Consulting, Design», «Advertising»,  «Datadriven Marketing» og «Digital Products & Platforms». Noen av de viktigste selskapene i gruppen er det danske reklamebyrået &Co., svenske Åkestam Holst, norske Anorak, NoA Ignite og NoA Connect, men med stadig nye oppkjøp av selskaper som Oakwood, Axenon og Scienta/Agitec er gruppen også inne i e-handel, Salesforce-løsninger og noe selskapet kaller «deep tech».  

- Oppkjøpene gjør at vi kan bygge videre på kulturen vår med flinke folk som har ny erfaring og kompetanse. Fellesnevneren er imidlertid at vi har kunden i fokus og da får vi samspillet til å fungere bedre noe som også gir seg utslag i gode resultater, sier Høgebøl.

Overskudd er også hyggelig for aksjonærene som det begynner å bli mange av. Hele 240 partnere finner en i dag i North Alliance.  Eiermodellen i NoA er at de ansatte gis muligheter til å eie aksjer i holdingselskapet som eier alle de snart 30 selskapene. 50 prosent av aksjene er eid av ansatte og den andre halvparten av den finansielle partneren Norvestor. Totalt så jobber det i dag 1.250 mennesker til sammen i alle NoA-selskapene i dag.

- Hvor mye større skal NoA bli? 

- Det har vi ikke satt noe mål på, men vi ser at det fortsatt er mange muligheter på tvers av Norden. I tillegg ser vi også at det ligger muligheter i andre markeder utenfor Norden. Vi har snakket om det tidligere, men dette har vært en prosess som ble forsinket på grunn av covid, naturlig nok, sier Høgebøl. 

- Så nå kommer det flere oppkjøp? 

- Det er det i hvert fall god grunn til å tro. Dette er en bransje som er konstant bevegelse og da må vi også utvikle og tilpasse oss gjennom å fornye oss, sier han. 

Les også: Byrågiganten NoA øker omsetningen til 1,5 milliarder – samtidig skjer det store endringer i toppen

Her kan du se noen av de viktigste regnskapstallene til North Alliance for 2021. Alle tall i MNOK. Veksten fortsetter for North Alliance

North Alliance 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 1.860,2  1.453,2  + 28
Byråinntekt 1.190,2 921,0 + 29
Driftsresultat 170,1 109,0 + 56

 

Lovet å doble omsetningen

Da NoA så dagens lys var den samlede omsetningen på rundt 500 millioner kroner og klarte å doble omsetningen til en milliard kroner før den nye finansielle eieren Norvestor kom inn. Da Norvestor ble det satt et nytt mål om dobling av omsetning og ifølge styreleder Thomas Høgebøl er selskapet er i ferd med å nå sine ambisjoner som de satte da Norvestor kom inn på eiersiden etter Capman. 

- Vi har mer enn doblet EBITDA og nesten doblet omsetningen. Det var vel omtrent det målet vi satte oss ved årsskifte 2018 og 2019, sier Høgebøl. 

Men det er byråinntekten de begge er mest opptatt og den var i 2021 på snaue 1,2 milliarder kroner, en vekst på 29 prosent på rapporterte tall. I 2020 var denne byråinntekten på 920 millioner kroner i Norden. På proforma basis (alle selskaper i NoA inkludert med fullt år i 2021, red. anm.) leverte NoA en byråinntekt i 2021 på over 1,5 milliarder kroner.

Større enn Try i Norge

Ser en på den norske byråinntekten som kommer fra selskaper som NoA Ignite, NoA Connect, Unfold og Anorak så viser 2021-tallene også en annen nyhet. NoA i Norge er nå for første gang større enn Try-huset som la frem tallene sine forrige uke. Høgebøl bekrefter at selskapet i dag er blitt større enn Try på det norske markedet.

- Betyr det noe for deg?

- Nei, det betyr ikke så mye. Vi er først og fremst opptatt av å drive NoA best mulig og er ikke så opptatt av konkurrentene, sier han.

Nylig fikk Try-huset inn Ferd på eiersiden i en av fjorårets aller største oppkjøp på det nordiske byråmarkedet. Verdsettelsen av selskapet til Try er ikke kjent, men med en prising på åtteganger driftsresultatet ville selskapet fått en markedsverdi på mellom 500 og 600 millioner kroner. En tilsvarende regneøvelse villle gitt NoA en markedsverdi på nærmere 1,6 milliarder kroner.

- Dere har tidligere flørtet med tanken om å gå på børs. Er det fortsatt aktuelt? 

- Vårt fokus er å bygge og drive et best mulig NoA, så får vi heller se hvilke muligheter som byr seg frem i tid, sier Høgebøl til Kampanje. 

Les også: Milliard-milepæl for Try: - Et symbol på at vi har lykkes

Her kan du se alle tallene til Try-huset for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK.Try bikker milliarden for første gang

Try-huset 2021 2020 Endring i %
Omsetning 1.143,9 945,4 + 21
Byråinntekt 445,6 355,2 + 25
Driftsresultat  71,8 67,6 + 6

 

Byråkjempe nærmer seg to milliarder i omsetning – for første gang større enn Try i Norge