Nedbemanning i McCann etter sammenslåing: - Jeg tror vi er i mål nå

Da McCann og Drive slo seg sammen i februar, var det ikke for å kutte kostnader. Det holdt i tre måneder.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

På tampen av februar annonserte McCanns nordiske toppsjef, Richard Bonner-Davies, at de to McCann-byråene Drive og McCann slår seg sammen under Bjørn Slorebys ledelse, som frem til da var byråleder i Drive. 

- Vi har vært på vårt beste i Drive og McCann når vi har jobbet tett sammen for å levere ideer og markedsføring sømløst på tvers av kanaler. Våre kunder setter pris på dette, og at vi forenkler våre prosesser for å bedre samarbeidet, er forretningsmessig fornuftig for både dem og oss, sa Bonner-Davies til Kampanje. 

Les også: Slår sammen McCann-byråer – Sloreby blir ny sjef

- Jeg må gjøre noe mer grep enn jeg så for meg

Norden-sjefen Richard Bonner-Davies og Sloreby understreket at endringene i McCann-byråene ikke skulle få noen konsekvenser for de ansatte i de to byråene, og de avviste at dette var et grep for å kutte kostnader. Knappe tre måneder senere har pipen fått en annen lyd. Etter det Kampanje kjenner til skal flere ansatte ha blitt permittert, og ledelsen skal vurdere å be de ansatte om å gå ned i lønn.

- Det er noe hold i det, sier Drive McCann-sjefen, Bjørn Sloreby, når Kampanje ringer før han fortsetter; 

- Vi er inne i en omstrukturering og jeg må gjøre noe mer grep enn jeg så for meg da jeg fikk ansvaret, fortsetter Sloreby.

Fasiten er at fem ansatte har sagt opp, to har blitt overført til Scandinavian Design Group og seks ansatte permitteres, ifølge Sloreby. Ansatte fra begge sider av byråfusjonen skal være berørt.

- Er dette endelig eller kan flere stillinger være i fare?

- Jeg tror vi er i mål nå, men dette er «work in progress», så nå må jeg se på den videre driften og utvklingen. Så langt tror jeg at vi har tatt de grepene som skal til, men man vet aldri. Vi ser det ikke som nødvendig å erstatte alle de som selv har valgt seg videre. Der ligger det et mulightesrom hvor vi kan supplere med en annen kompetanse. Det er også noen type stillinger vi skal ha inn, og noen stillinger vi har for mange av. Denne jobben må gjøres skikkelig, jeg ønsker å resette hele det nye byrået, svarer Sloreby.
Ledergruppen og jeg vil gå ned i lønn. Vi får gå foran, noe vi har gjort før, men vi har ikke tidligere bedt de ansatte om det samme. Bjørn Sloreby, sjef i Drive McCann

- Vi har et budsjett som ikke stemmer med virkeligheten

Store endringer skjer også hos den svenske McCann-avdelingen. I går kunne svenske Resumé melde at McCann Stockholm tvinges til en større omorganisering, blant annet etter å ha mistet kunder som Subway og Mastercard. Dette kommer nok som en overraskelse på flere, etter at den svenske byrålederen Johan Östlund i fjor leverte det første positive resultatet for McCann i Sverige siden 2009. 

Det er uvisst hvor mange som må gå i Sverige, men behovet for handling skal ha kommet da man satte foten i bakken etter første kvartal 2019. Starten på 2019 har også bydd på hodebry for Sloreby. 

- Kortversjonen er at når jeg nå har fått en oversikt over driften, særlig i McCann, ser jeg at hovedutfordringen er at vi har et budsjett som ikke stemmer med virkeligheten. Det er jeg nødt til å forholde meg til. Vi har ikke den farten på omsetning og kunder som er lagt til grunn i budsjettet. Det betyr at det er et såpass avvik at jeg må nedbemanne, sier han. 

- Kan de permitterte forvente å komme tilbake i arbeid?

- Ja, det er hele poenget med at vi har valgt permittering. Vi ser på det som en midlertidig situasjon. Men dette er samtidig en ombygging, ikke en renovering. Vi må bygge et nytt byrå for fremtiden, og det ble litt tøffere tak enn det jeg hadde håpet og trodd. Sånn er det, nå må vi resette for kunder og ansatte. Den fasen vi står i nå er ikke moro for noen, men det må gjøres og det skulle nok vært gjort flere år tidligere, svarer Sloreby. 

Etter det Kampanje kjenner til, skal det være forståelse internt for avgjørelsene som nå tas. Samtidig skal flere være avventende til hva som skjer videre. Sloreby vurderer også å be de ansatte om å gå ned i lønn. 

- Jeg har varslet at jeg vil sende et forslag til alle ansatte, både for å vise eieren at vi vil dette, og også for å være solidariske med de som permitteres. Ledergruppen og jeg vil gå ned i lønn. Vi får gå foran, noe vi har gjort før, men vi har ikke tidligere bedt de ansatte om det samme. Vi ser nå at det er riktig å invitere de ansatte på dugnad i en begrenset periode.  

McCann i minus i første kvartal

Sloreby forteller at første kvartal viser at McCann fortsetter å gå med tap, med for lav fart på aktive kunder og med kunder som det er budsjettert for, men som ikke er aktive. Samtidig har det også vært et roligere tempo i Drive. 

- Der driver vi ikke med tap, men vi har ikke helt den farten vi skulle hatt. Det har vært nedgang for begge, hver for seg, kommenterer Sloreby. 

Fra mai av vil de to byråene offisielt bokføres på ett og samme regnskap. For 2018 leverer McCann og Drive derimot hver for seg. Etter det Kampanje kjenner til, viser 2018-tallene at byråinntekten til McCann stuper, samtidig som de fortsatt leverer negativt resultat. Drive skal derimot ha hatt et veldig sterkt fjorår, hvor både byråinntekt og resultat steg markant. Samlet sett skal de to byråene ha gått med rundt 600.000 kroner i pluss. 

Om man legger sammen 2017-driftsresultatet for de to byråene, ville de levert et samlet underskudd på 7,2 millioner kroner. Sloreby har derimot levert positive resultater for Drive i både 2017 og 2018.

- Nå må vi gjennom denne fasen slik at vi blir et nytt, fremtidsrettet og attraktivt byrå for både kunder og ansatte, og dette er vi nå godt i gang med, avslutter Sloreby.

- Jeg søker nye muligheter

I 2016 ble det klart at det amerikanske reklamenettverket IPG trakk seg ut av det nordiske markedet, ved å selge McCann-byråene i Norden til den serbiske investoren, musikkartisten og reklamemannen, Srdjan Sapers. Da hadde McCann i Norge slitt med lønnsomheten i flere år. McCann Norge har ikke gått med overskudd siden 2011. 

Sapers synes heller ikke å ha fått helt dreisen på det nordiske markedet. Samtidig har det skjedd store endringer i byrået siden han tok over selskapet McCann Nordic. Blant annet gikk hele den norske ledelsen av på kort tid på nyåret i 2018. Samtidig mistet også McCann en av sine største kunder, Rema 1000, som i dag bruker reklamemillionene sine hos Try.

Den som ledet McCann før sammenslåingen var Calle Hägg. Han fikk byrålederjobben i mai i fjor, men måtte vike da Sloreby ble valgt til å lose det nye byrået, Drive McCann, fremover. Hägg forteller at han fortsatt er tilgjengelig for byrået om det skulle være noe, men at han nå har bestemt seg for å gå videre. 

- Jeg søker nye muligheter, sier Hägg til Kampanje.

Hägg var med på å legge planene og strategien for sammenslåingen av de to byråene sammen med Sloreby. Selv om Bonner-Davies gjerne skulle ha hatt Hägg med videre, og har gitt han betenkningstid for åpen retur, fastholder den tidligere byrålederen at han skal videre.

Les også: Han er McCanns nye rockestjerne

Nedbemanning i McCann etter sammenslåing: - Jeg tror vi er i mål nå