RiksTV-resultatet faller med 40 prosent – intern uro i selskapet

Omsetningen øker, men RiksTV lekker både ledere og ansatte.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

RiksTV økte omsetningen fra 2015 til 2016, men leverer et noe svakere driftsresultat i 2016 sammenlignet med 2015. Driftsinntektene til RiksTV økte fra 1 185,2 millioner NOK i 2015 til 1 220,4 millioner NOK i 2016. Det vil si en økning på 3 prosent.

- Vi vokser fremdeles, og ser i tillegg at kundene bruker flere og flere tjenester fra RiksTV, sier administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV.

Han tok over som ny toppsjef i RiksTV i mars i år, etter at Christian Birkeland takket ja til jobben som ny sjef for TV 2 Sumo.

Driftsresultatet før avskrivninger endte i 2016 på 119 millioner NOK mot 155 millioner NOK i 2015. Resultatet før skatt landet på 61,9 millioner NOK i 2016 mot 105,1 millioner NOK året før.

- RiksTV har lagt bak seg et godt år med tilfredsstillende økonomiske resultater. Vi hadde et sterkt salgsår i 2016, noe som ga oss gode volumresultater, men som igjen førte med seg noe høyere salgskostnader enn tidligere. Vi har også investert betydelig i nye produkter og tjenester, og totalt sett preger dette utviklingen på både driftsresultat og resultat før skatt, forteller Franck-Sætervoll.

Ved utgangen av 2015 hadde RiksTV 272.900 betalende kunder. Ved utgangen av 2016 var antall betalende abonnenter 270.100.

Økonomisk resultat 2016Mindre på bunnlinjen i RiksTV

RiksTV

2016

2015

Endring

Omsetning

1 220,4

1 185,2

3 %

Driftsresultat (EBITDA)

119,0

155,0

-23 %

Resultat før skatt

61,9

105,1

-41 %

Fem ut av ledergruppen på ett år

Omtrent samtidig som Jérôme Franck-Sætervoll har rykket opp og overtatt sjefskontoret etter Christian Birkeland, har flere av hans kollegaer i ledergruppen forsvunnet ut av selskapet. Kampanje har tidligere omtalt salgsdirektør Robert Stephan Eikheims overgang til Canal Digital, og salgs- og markedsdirektør Bernt Andersens overgang til TV 2 Sumo, der han møter sin gamle sjef Birkeland. I tillegg skal Christina Endresen, som ledet kundesenteravdelingen, ha sluttet i RiksTV. Det har også hennes etterfølger, Birgitte Fonager, gjort etter kort tid.

- Utskiftninger er en naturlig del av et medieselskap. Dette er et marked som er i endring og mange av de lederne som byttet jobb har vært hos oss veldig lenge og ønsket andre utfordringer. Både Christian og Bernt har jobbet i RiksTV i over ti år. Vi ønsker dem lykke til, blant annet i Sumo, som vi ser på Norsk kundebarometer har noen utfordringer.

- Er det en utfordring når så mange i ledergruppen slutter?

- RiksTV er en solid organisasjon med et godt team bestående av høyt motiverte og dedikerte folk som sitter med mye god kompetanse. Jeg opplever ikke dette som en hindring.

Kilder Kampanje har snakket med forteller at det har vært særlig hyppige utskiftninger i salgs- og markedsavdelingen i RiksTV.

- Det stemmer at det har vært mye utskiftning i den nevnte avdelingen, og en større utskiftning enn det vi setter pris på. 9 ansatte har søkt andre utfordringer. Samtidig er det viktig at vi også må ha riktig kompetanse til enhver tid, og spesielt viktig er det i et marked i stor endring. Det betyr mer utskiftninger i enkelte perioder. Totalt i RiksTV har det vært langt mindre med utskiftninger enn i nevnte avdeling

- Folk vi snakker med sier utskiftningene skyldes dårlig arbeidsmiljø og interne konflikter. Kjenner du deg igjen i beskrivelsene?

- Nei, ikke i det hele tatt. RiksTV som selskap har god arbeidskultur og arbeidsmiljø. Som alle andre kan vi oppleve enkelte konflikter, men det er ikke det som preger RiksTV som helhet. Jeg opplever oss som en spennende arbeidsplass og en attraktiv arbeidsgiver.

- Skyldes noen av utskiftningene konflikter?

- Flere har ønsket nye utfordringer og blitt rekruttert av andre selskaper både i og utenfor mediebransjen. I en stor organisasjon kan man ikke unngå noen konflikter, og i enkelte tilfeller kan det være en årsak, men det er ikke det som preger organisasjonen vår.

- Vi har alltid vært en litt annerledes distributør

- Koster det mer å holde på kundene enn tidligere?

- Vi investerer for å komme med bedre tjenester til våre kunder, og resultatene fra Norsk kundebarometer viser at vi har fått uttelling for de investeringene vi har hatt de siste årene.

Med 69,5 poeng er RiksTV kun slått av Altibox (71,4 prosent) blant tv-distributørene på BIs kundebarometer som ble offentliggjort denne uken. Samtlige tv-distributører befinner seg i nedre halvdel av listen og enda lenger ned finner man strømme-tv-aktørene Netflix, HBO Nordic og TV 2 Sumo. 

- Hva gjør dere som flesteparten av konkurrentene ikke gjør?

- Vi har alltid vært en litt annerledes distributør. Vi har vært innovative fra starten, og var den første som lanserte flere rom inkludert i prisen og à la carte-konseptet. Det siste året har vi forbedret våre smartbokser vesentlig, lansert Apple TV-app og nye RiksTV-apper både på iOs og Android, og vi kommer med flere innovative konsepter.

- Men dere er nest best i en klasse med ganske lavt snitt. Er det godt nok eller sikter dere høyere?

- Det er et veldig legitimt spørsmål. Vi må sikte høyere. Der har hele bransjen en jobb å gjøre.

- Dere investerer stadig mer i nett-tv-tjenester, hvor viktig er dette blitt for dere?

- Det har blitt en sentral del av de tjenestene vi leverer. I dag kommer over 20 kanaler direkte via internett, så det viktig supplement til bakkenettet. I tillegg tilbyr vi flere og flere strømmetjenester, som arkiv og startover-tjenester.

Fyller ti år på lufta - må søke ny konsesjon

12. juni er det ti år siden RiksTV kom på lufta, men om det blir en storstilt markering  «er litt tidlig å svare på», ifølge Franck-Sætervoll. RiksTV-eierne NRK, TV 2 og Telenor vil trolig spare champagnen til selskapet går i pluss. Det var først i 2010 at RiksTV leverte et positivt årsresultat. Da hadde selskapet rukket å bygge opp et akkumulert tap på over 800 millioner kroner. Fortsatt gjenstår det 236 millioner kroner i overskudd før investeringen kan sies å ha vært lønnsom. Samtidig er det bare fire år igjen av dagens konsesjon.

- Rekker dere å gjøre satsingen lønnsom i inneværende konsesjonsperiode?

- Det er planen vår, sier Franck-Sætervoll.

Han vil ikke si noe om hvor lønnsom investeringen vil vise seg å være for eierne.

- Det kan jeg ikke kommentere, men det kommer til å bli et prosjekt hvor eierne til slutt får igjen sine penger.

Det er Norges televisjon (NTV), som også eies av NRK, TV 2 og Telenor, som er konsesjonsinnehaver i det digitale bakkenettet. De har to kunder; RiksTV og NRK. Denne konsesjonen går ut 2. juni 2021, og allerede 23. mai går fristen ut for å søke om ny konsesjonsperiode, som vil vare ut 2030.

Franck-Sætervoll henviser til NTV på spørsmål om de har søkt om konsesjonen.

- Men som viktig kunde hos NTV, så jobber vi med dem i den retningen.

- Forventer dere konkurranse om konsesjonen?

- Det har jeg ingen formening om.

Heller ikke administrerende direktør i NTV, Trude Malterud, vil si noe om en eventuell søknad.

- Vi vil ikke uttale oss om den saken før søknadsfristen 23. mai, sier hun til Kampanje.

RiksTV-resultatet faller med 40 prosent – intern uro i selskapet