Så mye tjener NRK-sjefene - ny teknologidirektør suser inn på lønnstoppen

Den samlede lønnspotten til konsernledelsen krymper, men er fortsatt på nærmere 30 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Kampanje har fått innsyn i NRKs lederlønnsrapport, som hvert år sendes til statkringkasterens eier, Kulturdepartementet, i forbindelse med fremlegging av årsregnskap. Den viser at NRK-ledernes lønn samlet sett står på stedet hvil og faktisk faller noe sett opp mot 2022. 

I 2023 tjente NRK-toppene til sammen 27,5 millioner kroner, mot 34,6 millioner i 2022. Reelt sett tjente NRK-sjefene 2,1 millioner kroner mindre i 2023 enn i 2022 om en trekker fra tidligere NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksens, lukrative pensjonsutbetaling på 4,8 millioner kroner som ble utbetalt da han sluttet.

- De enkelte medlemmene av konsernledelsen har ikke fått redusert lønn, men det har vært skifter i ledelsen og vi har også fått ny kringkastingssjef. Den nye NRK-sjefen starter med en lønn som er omtrent lik som den forrige, kommenterer styreleder i NRK, Birger Magnus

Han mener «lønn i NRK er veldig kjedelig».

- Det er ingen bonuser og ingen spesielle pensjonsordninger. Det går i fastlønn og noe godtgjørelser og de kan leses veldig tydelig ut av rapporten. 

Se hvor mye NRK-toppene tjente i 2023 lenger ned i saken.

Les også: Tidligere NRK-topp fikk med seg nesten åtte millioner ut døren: - Avtalen var uvanlig

Jeg opplever at lønnsforskjellene er relativt små og at nivåene vi ligger på er i tråd med målet om å være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Vibeke Fürst Haugen

- Et stykke opp til å være konkurransedyktige

At Eriksen ikke er på lønningslisten for 2023, har nok også bidratt til å trekke ned den samlede lønnen til NRKs konsernledelse. Foruten sin pensjonsutbetaling, fikk han som tidligere omtalt 2,8 millioner kroner for fire måneders arbeid som kringkastingssjef i 2022, før han bisto i en rådgiverrolle frem til oktober samme år.

Av NRK-direktørene som har innehatt sin stilling i hele 2022 og 2023, har de fått en lønnsøkning på 3,5 prosent likt det generelle tarifftillegget i NRK i 2022, opplyser Magnus. Styrelederen fremhever samtidig at noen av de nye tilskuddene til konsernledelsen også har fått lavere lønn enn forgjengerne sine. 

I tillegg har flere nye direktører heller ikke hatt et helt år på baken og dermed ikke full lønn i sin nye stilling. 

Jobber NRK aktivt for å holde lederlønninger på et sobert nivå?

- Vi er en statlig eiet bedrift, og vi må ta utgangspunkt i statens retningslinjer. Samtidig forsøker vi å være så markedsorienterte som vi kan og betale det som kreves for å få de beste. Da må vi også se hvordan kompensasjonen er i markedet for øvrig. Det er den utfordringen vi står i, og av og til kan det være krevende, sier Magnus og fortsetter:
 
- Om du sammenligner med lignende funksjoner og ser hva en sjefredaktør i Aftenposten eller VG tjener, så viser de at vi har et stykke opp til å være fullt ut konkurransedyktige på lønn i NRK.
 
Ifølge lederlønnsrapporten kommer det også frem at snittet for øvrige NRK-ansatte i 2023 var på 861.000 kroner. Snittet for de 15 NRK-direktørene som i 2023 var oppført med roller i ledergruppen var på rett over 1,8 millioner kroner.
 
Ikke en lønnsvinner:

- Om du spør ledergruppen i NRK, så er det definitivt ikke lønn som er attraktivt ved å ta på seg lederoppdrag i NRK, sier styreleder Birger Magnus. Her avbildet med tidligere NRK-sjef, Thor Gjermund Eriksen.

Tjener mer enn Schibsted-redaktører

Vibeke Fürst Haugen ligger med fjorårets lønn et steg over sjefredaktører som Gard Steiro i VG og Trine Eilersten i Aftenposten. Slik som Kampanje skrev i fjor, var det ventet at Kringkastingssjefen ville tjene omkring fire millioner kroner i sitt første hele år som sjef på Marienlyst. Hun drar inn rett over fire millioner kroner i totale ytelser, mens 3,5 millioner utgjør hennes avtalte bruttolønn. Det vil si at  hennes totale kompensasjon øker med rett under 900.000 kroner sett opp mot 2022 da hun fikk utbetalt snaue 3,2 millioner kroner.

Fürst Haugens lønn ligger derimot langt under det flere av de best betalte medietoppene tjener. Til sammenligning hadde nå avgåtte Schibsted-sjef, Kristin Skogen Lund, om lag 13,6 millioner kroner i lønn fra Schibsted i 2022. Fastlønnen til Schibsted-sjefen lå da på 4,6 millioner kroner, mens resten av kompensasjonen var knyttet til bonuser. 

Kringkastingssjefen henviser til styreleder Birger Magnus for kommentarer til hennes godtgjørelse for 2023.

Av NRK-direktører er det juridisk direktør, Olav Nyhus, og leder for Ensjøveien 7, Per Espen Lohne, som er nærmest NRK-sjefen i totale ytelser. De to fikk utbetalt rett over 2,3 millioner kroner hver i 2023, og innehar henholdsvis andre- og tredjeplass over NRK-direktørene med høyest kompensasjon.

Ifølge NRKs lederlønnsrapport fikk for øvrig styreleder Birger Magnus utbetalt 338.000 kroner for sitt verv. Totalt fikk styret 2,4 millioner kroner, noe som er en økning på 60 prosent sammenlignet med 2022, da NRK utbetalte i underkant av 1,5 millioner kroner totalt til sine styremedlemmer. 

Helt i toppen:

Den nye teknologidirektøren, Pål Nedregotten, som meldte overgang fra Amedia i fjor har fått en grunnlønn på 2,1 millioner kroner.

- Lønnsforskjellene er relativt små

Av de nyeste tilskuddene til NRKs ledergruppe finner man teknolgidirektør, Pål Nedregotten, som etter flere år i samme stilling hos Amedia, begynte hos NRK i mai i fjor. Han fikk utbetalt 1,5 millioner kroner i totale ytelser for syv måneder i stillingen, og Nedregotten har fått høyest avtalt lønn etter kringkastingssjefen med en grunnlønn på 2,1 millioner kroner. 

- Spørsmål om NRKs lønnsnivå versus privat sektor hører hjemme hos Vibeke (Fürst Haugen), skriver Nedregotten i en SMS på spørsmål om hvordan lønnen hans nå er sammenlignet med tiden i Amedia. 

- Jeg ser at Pål Nedregrotten har fått høyest avtalt grunnlønn etter kringkastingssjefen – ble det brukt som lokkemiddel for å få han over fra Amedia?
 
- Nei, lønn er ikke det som gjør at man begynner i NRK. Om du spør ledergruppen i NRK, så er det definitivt ikke lønn som er attraktivt ved å ta på seg lederoppdrag i NRK. Lønnen må likevel være på et nivå så vi er noenlunde konkurransedyktige, og det vil variere ut ifra posisjon, svarer Birger Magnus.
 
Nedregotten har for øvrig fått over 200.000 mer i avtalt lønn enn sin fungerende forgjenger Øyvind Lund, og 300.000 kroner mer enn Heidrun Reisæter, som sto oppført som teknologidirektør i konsernledelsen i 2022.
 
- Lønningene i NRKs toppledelse reflekterer en helhetlig vurdering av ansvar, kompleksitet og markedsmessige forhold knyttet til den enkelte direktørs stilling. Jeg opplever at lønnsforskjellene er relativt små og at nivåene vi ligger på er i tråd med målet om å være konkurransedyktige men ikke lønnsledende, er NRK-sjef Fürst Haugen sin kommentar.
 
Ifølge skattelistene for 2022 hadde Nedregotten for øvrig en skattbar inntekt på 2,4 millioner kroner da han jobbet som tekologidirektør i Amedia.

Her kan du se en liste over hva de mange NRK-toppene tjente i 2023.NRK-topper dro inn over 27 millioner kroner

Navn Stilling Grunnlønn Totalt 2023 Totalt 2022
Vibeke Fûrst Haugen Kringkastingssjef 3.513.000 4.046.000 3.157.000
Pål Nedregotten Teknologidirektør 2.100.000 1.498.000*  
Andreas Norvik Økonomidirektør 2.084.000 2.236.000 2.172.000
Olav Nyhus Juridisk direktør 1.979.000 2.321.000 2.249.000
Olav Hypher Organisasjonsdirektør 1.947.000 2.099.000 2.038.000
Jon Espen Lohne Daglig leder Ensjøveien 7 1.920.000 2.314.000 2.251.000
Helje Solberg Nyhetsdirektør 1.917.000 2.083.000 2.023.000
Jørgen Heid Direktør strategi og medier 1.890.000 1.782.000* 1.450.000
Øyvind Lund Teknologidirektør 1.890.000 1.482.000* 2.158.000
Markus Lillelien Distriktsdirektør 1.880.000 2.191.000 2.126.000
Tor Ingebrigt Hoel Daglig leder NRK Normansløkka 1.850.000 502.000*  
Camilla Bjørn Direktør Marienlyst 1.800.000 1.467.000*  
Johan Ailo Kalstad Direktør NRK Sápmi 1.525.000 1.800.000 1.647.000
Charlo Halvorsen Direktør Marienlyst 1.348.000 426.000* 1.842.000
Henning Myhre Daglig leder NRK Aktivum 1.208.000 1.285.000 1.385.000

* Camilla Bjørn, Pål Nedregotten og Tor Ingebrigt Hoel tok plass i NRKs ledergruppe i løpet av 2023, og har dermed ikke oppnådd full lønn. Samtidig forsvant Øyvind Lund og Charlo Halvorsen ut av ledergruppen etter å ha vært fungerende direktører. Jørgen Heid ble fast ansatt som direktør for strategi og medier etter å ha vært fungerende tidligere. Jon Espen Lohne overlot lederrollen i NRK Normansløkka til Tor Ingebrigt Hoel i løpet av 2023.

Så mye tjener NRK-sjefene - ny teknologidirektør suser inn på lønnstoppen