Kraftig nedgang i TV-reklame fra bettingselskapene – men kundene strømmer fortsatt til

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener det er en gledelig endring, men er fortsatt ikke fornøyd. Bettingsselskapene avviser kundeflukt.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Fra og med 1. januar i år har Medietilsynet fått muligheten til å pålegge norske TV-distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge. Nå viser helt ferske tall fra Nielsen reklamemåling Ad Intel at lovgivningen kan være noe av grunnen til at pengesummene brukt på annonsering har gått kraftig ned.

- Vi er ikke overrasket over reduksjonen i bettingsegmentet etter at Medietilsynet de siste årene har satt i verk strenge tiltak for å begrense annonseringen for betting og spillselskaper. Reklameomsetningen er nesten halvert siden 2019 og da spesielt på TV, sier kundesjefen i Nielsen, Inger Lise Gundersen til Kampanje. 

Spillselskapene brukte i perioden 1. januar til 30. april i fjor i overkant av 300 millioner kroner på annonsering, mens de i samme periode i år har brukt rett i underkant av 160 millioner kroner.

- Dette er absolutt en gledelig endring, og et resultat av en målrettet og vellykket politikk på dette feltet. Men vi er fortsatt ikke fornøyde. Det er ikke så lenge siden den nye bestemmelsen i kringkastingsloven som muliggjør stans av pengespillreklame trådte i kraft, og vi har ennå ikke sett det fulle resultatet av dette. Jeg har tillit til at Medietilsynet vil følge opp dette på best mulig måte, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja til Kampanje.

Les mer: Dobbel jackpot for Discovery - soper inn bettingmillioner etter nytt lovforbud

Dessuten er folk flest lut lei denne reklamen. Abid Raja, kulturminister

- Fortsatt jevn kundestrøm

Talsmann for Betsson, Kim Rud Petersen, er ikke overrasket over at bruken av midler til plattformer i Norge har gått ned. Han forteller at det er en naturlig følge av at Nent-gruppen ikke lenger sender disse typer reklamefilmer. Selv har Betsson-gruppen dratt ned reklametrykket med rundt 20 millioner kroner i brutto reklameinvesteringer for perioden fra rundt 60 millioner kroner. 

Likevel opplever ikke han nedgang for spillselskapet.

- Vi har ikke merket noe spesielt med tanke på det norske markedet. Vi har en jevn tilstrømming av kunder hver eneste dag, sier han.

Les også: PR-tungvektere i lobbykamp om norsk spillmonopol: - Det har vært stort trykk fra begge sider

Heller ikke Petersens konkurrenter i Kindred Group har kjent på nedgang i kundestrømmen, tross en nedgang fra rundt 75 millioner kroner til 25 millioner på annonsering på norske plattformer. 

- Vi opplever ingen endring i nordmenns ønske om å spille på nett, få bedre odds og ha flere spillmuligheter, forteller Rolf Sims, PR-sjef i Kindred Group.

Selskapet er i disse dager ute med en ny stor EM-kampanje som også skal premiere de som taper på spillingen i sin nye «Zero Rights»-kampanje.

Her kan du se den nye reklamefilmen til Unibet, som er en del av Kindred-gruppen. 

Mener nytt regelverk er i strid med EU-lovene

Raja tror nedgangen i annonsemidler kan skyldes flere ting. Kringkastingsloven er en del av forklaringen, men også at Nent-gruppen har valgt å stanse denne typer reklamer. Han er glad for å se nedgang og mener at Norsk Tipping har lykkes godt med å kanalisere kunder inn til sitt tilbud. Det mener han er positivt.

- Aktørene som retter sine tilbud ulovlig mot det norske markedet opererer med langt færre ansvarlighetstiltak enn Norsk Tipping/Rikstoto, og det er derfor viktig at det også slås ned på ulovlig markedsføring av disse tilbudene. Det at det nå markedsføres mindre for pengespill er positivt, fordi det reduserer omfanget av markedet, og dermed også omfanget av sosiale problemer knyttet til pengespill. Dessuten er folk flest lut lei denne reklamen, sier Raja.

I skrivende stund er Discovery den eneste norske plattformen som viser reklame fra utenlandske bettingaktører. Kampanje har tidligere skrevet at de har tatt den nye lovgivningen rettens vei. Grunnen er at de mener den norske lovgivningen strider med Norges forpliktelser i EØS-avtalen.

- Regelverket står i strid med både AMT- og det nye AVMS-direktivet i EU. Direktivene slår tydelig fast et senderlandsprinsipp som betyr at det er kringkasterens hjemstats regler som gjelder for tv-sendinger, ikke norsk lov, forklarer Sims, og legger til at dette prinsippet også gjelder for pengespillreklame.

LES MER: Discovery anker avvisningen av søksmålet mot staten

- En utfordring

Raja er forberedt på at det er en stor utfordring å skulle stanse all ulovlig reklame, men han lover å videreføre en streng politikk for å gjøre de ulovlige pengespill mindre attraktive på det norske markedet.

- Det er utfordrende å skulle stanse absolutt all ulovlig reklame, og det vil nok alltid være noen som prøver seg med å for eksempel reklamere ulovlig i sosiale medier. Men også her gjør Lotteritilsynet en viktig jobb, og har blant annet tett dialog med aktører som Facebook og Youtube, noe som har resultert i at disse fjerner ulovlig markedsføring fra sine plattformer. Det viktigste er at vi ser en stor merkbar nedgang totalt, og denne nedgangen kommer bare til å fortsette, skriver Raja.

Kraftig nedgang i TV-reklame fra bettingselskapene – men kundene strømmer fortsatt til