PR-tungvektere i lobbykamp om norsk spillmonopol: - Det har vært stort trykk fra begge sider

Kruse Larsen og Zynk stod på hver sin side da Høyre til slutt endte opp med å bevare Norsk Tippings spillmonopol.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

I forkant av Høyres landsmøte sist helg utspilte det seg en heftig lobbykamp mellom idretten og Norsk Bransjeorganisasjon for onlinespill (NBO). PR-kampen manifesterte seg både gjennom politikermøter, leserbrev i mediene og annonsekampanjer og på den ene siden stod Norsk Tipping som lobbet knallhardt for å bevare sitt eget spillmonopolog mens foreningen for onlinespill, som kjempet for en ny lisensmodell, stod på motsatt banehalvdel.

Men i kulissene målte også to av PR-bransjens tyngste politiske og strategiske byråer, Kruse Larsen og Zynk, krefter.

- Det er riktig at Kruse Larsen og Pressure (et digitalt orientert byrå eid av Kruse Larsen, red. anm.) har NBO som kunde. Vi har jo begge åpne kundelister, så det kan vi bekrefte, sier partner og daglig leder i Kruse Larsen, Jan Erik Larsen, til Kampanje.

Han sier PR-byrået ble «engasjert for å bistå ledelsen i NBO med kommunikasjonsarbeid, posisjonering og strategiske prosesser.»

- Vi driver løpende rådgiving opp mot nøkkelpersoner knyttet til dette. Øvrig informasjon om kundeforholdets innhold må gis av NBO selv, sier Larsen.

- Norsk Tipping bekrefter at de jobber med Zynk i denne saken, hvordan vil du si det er å «konkurrere» med Zynk i en slik sak?

- For oss er ikke dette et spørsmål om å konkurrere med noen. For oss handler det om å hjelpe en kunde som ønsker en annen regulering av spillmarkedet enn den vi har i dag. Det er fint at meninger brytes og at vi får testet om det som har vært politikken til nå, også bør være politikken framover. Så er det politikerne som bestemmer. At de får innspill og forslag til alternative løsninger, er bare fint og demokratisk, sier Larsen som selv jobbet som statssekretær under Jens Stoltenberg i to perioder da Ap-lederen var statsminister og dermed var en forsvarer av Norsk Tipping-monopolet.

Summen av påvirkning har nok vært størst fra siden som ønsker å opprettholde dagens pengespillmodell. Tage Pettersen, Høyre

Spår ny spilldebatt i 2025

Monopolspillet fikk sitt klimaks sist lørdag da statsminister Erna Solberg selv måtte gå på scenen under landsmøtet til Høyre for å advare sitt eget parti mot å gå for en lisensmodell med tanke på det kommende valget. Advarselen fikk en umiddelbar effekt. Flertallet støttet enerettsmodellen med 233 mot 108 stemmer, men rundt en tredjedel av delegatene på Høyre var dermed for å prøve ut en lisensmodell.  En av disse er Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson i Høyre og medlem av Viken Høyre.

- Det har vært stort trykk fra begge sider i denne saken, sier Pettersen i Høyre.

- Er du skuffet over at flertallet under Høyres landsmøte gikk inn for en enerettsmodell for pengespill? 

- Litt skuffet blir man jo, men i forkant av landsmøtet lå det nok i luften at partiet igjen ville lande på å beholde dagens pengespillmodell. Vi er et konservativt parti og det trygge og kjente er ofte det mange lander ned på. Vi hadde imidlertid en god debatt der flere av oss hadde ordet og alle som deltok i debatten var opptatt av å ivareta problemspillerne. Så vi hadde alle det samme målet, men ulike tilnærminger til hvordan vi kan ivareta det på en best mulig måte. Nå har vi landet vår politikk på dette området for de fire neste årene. Så få vi sikkert en ny debatt før landsmøtet i 2025, sier Tage Pettersen i Høyre.

Partene i saken som jobbet intenst i dagene før landsmøte var altså Norsk Bransjeforening for onlinespill (NBO) som etter det Kampanje forstår gjennomførte både møter og samtaler med enkeltpolitikere, flere leserbrev og kommentarer i avisene og annonsekampanjer på sosiale medier. På motsatt side forsvarte Norsk Tipping sitt eget spillmonopol heftig, men med tung hjelp fra en rekke frivillige organisasjoner, Lotteri- og stiftelsestilsynet og ikke minst en rekke idrettstopper, både fra forbund og utøversiden.

- Summen av påvirkning har nok vært størst fra siden som ønsker å opprettholde dagens pengespillmodell. Som politikere er vi vant til lobbyaktivitet og jeg forventer at vi klarer å sortere den informasjonen vi utsettes for, sier Pettersen til Kampanje.

- En så grov påstand at det nesten ikke er mulig å forstå

Flere Kampanje har vært i kontakt med synes det er oppsiktsvekkende at Lotteri- og stiftelsestilsynet har engasjert seg så kraftig i en sak som utspiller seg og diskuteres i et politisk parti. Direktør Atle Hamar i tilsynet kjøper ikke kritikken.

- Bransjeforeningen prøver å fremstille dette som at vi driver politikk og det gjør vi ikke. Men det er vår oppgave å formidle fakta og som både tilsyn og direktorat skal vi drive med informasjonsarbeid og følge opp vedta. Som direktorat er vi også et fagorgan hvis rolle er å ivareta den spillreguleringen som til enhver tid er gjeldende. Det er en del av oppdraget vårt, sier han.

Det er særlig lovnaden fra Norsk Bransjeforening for Onlinespill om flere milliarder til gode formål hvert år dersom Norge innfører en lisensmodell, som tilsynet har reagert på.

- Dere blander dere ikke inn i en politisk diskusjon i Høyre?

- Det er en så grov påstand at det nesten ikke er mulig å forstå. Det at vi svarer ut på påstander om utbetalinger til formål handler ikke om politikk. Men når det blir fremlagt påstander om spillmarkedet i Norge som ikke holder vann, så ville det vært oppsiktsvekkende om vi ikke foretok oss noe, sier Hamar.

- Norsk Tipping bruker Zynk som PR-byrå, var dere i kontakt med Zynk i anledning denne saken?

- Nei, og at Norsk Tipping kjøper sine tjenester fra et kommunikasjonsbyrå har ingenting med oss å gjøre. Vi har en avtale med Trigger, men de har ikke bistått oss her.

- Det var mange innlegg i mediene den siste uken, har dette vært en koordinert kampanje fra Norsk Tipping, kulturorganisasjoner, Lotteritilsynet og idretten?

- Nei, vi står 100 prosent støtt på egne ben og det er vi som produserer mye av den statistikken som har vært brukt i denne saken. Det er ikke Norsk Tipping eller Rikstoto som gjør disse utregningen, det er det fagfolkene i Lotteri- og stiftelsestilsynet som gjør.

 - Kom det noen oppfordring fra Norsk Tipping om å gå ut med disse tallene i forkant av Høyres landsmøte?

- Nei, vi har en armlengdes avstand til Norsk Tipping og selv om de er et statseid selskap så operer vi på selvstendig vis. Vår rolle er få frem faktum når det fremsettes påstander om det norske spillmarkedet.

- Det kan være et hardt ordskifte

I Bransjeforeningen for onlinespill var skuffelsen til å ta og føle på denne uken. I to år har bettingbransjens lobbyorganisasjon og leder Carl Fredrik Stenstrøm jobbet for å få Høyre og flere andre partier til å oppheve spillmonopolet.

- Dette ble en god debatt i Høyre, og aldri har det vel vært så mange for en lisensregulering som nå i det partiet. Men vi skulle helst sett at utfallet ble annerledes, sier Stenstrøm i dag.

- Er dere skuffet?

- Selvfølgelig. At det er en viss skuffelse nå, sånn er det bare.

- Foreningen fortsetter sitt arbeid?

- Ja, vår kamp for et omregulert spillmarked fortsetter ufortrødent videre.

- Kommer dere til å ligge litt lavere nå?

- Vi skal ikke ligge noe lavere og kommer til å være aktive fremover også.

Stenstrøm tviler på at denne saken nå blir noen het sak i valgkampen.

- Har det vært en aggressiv kampanje fra begge sider vil du si? 

- Det kan være et hardt ordskifte i det offentlige, men vi snakker alltid sammen etterpå når vi møtes og vi har aldri opplevd at noen har takket nei til en invitasjon fra oss etter en debatt, sier Stenstrøm.

- Det er alltid tøft å nå gjennom i mediene når det gjelder pengespillpolitikk.

Hos Norsk Tipping, en av de ivrigste forsvarerne av sitt eget spillmonopol, ble nyheten om Høyres stemmeresultat godt mottatt, naturlig nok.

- Mange partier har diskutert regulering av pengespill i partiprogramprosessene sine i år, så for vår del har det vært interessant å følge med på alle landsmøtene denne våren. Når det gjelder Høyre, så har regjeringen Solberg prioritert modernisering av både pengespilloven og det øvrige regelverket så høyt at det var liten tvil om hvor partiledelsen sto. Men landsmøtet bestemmer, så det var selvsagt spennende å se hvor stor oppslutning dissensen fikk, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping til Kampanje.

Selv var hun aktiv på leserbrevfronten i forkant av landsmøte og skrev innlegget «Pengespilllobbyen villeder åpenlyst med sine egne tall» i Dagens Næringsliv. Samtidig fikk Norsk Tipping også støtte fra en rekke idretts- og kulturorganisasjoner samt idrettsprofilene Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Birgitte Skarstein som sammen undertegnet innleggetet «- Vit hva dere risikerer Høyre» - alt i løpet av noen få dager før Høyres landsmøte.

- Vil du si det har vært tøff PR-kamp for å vinne?

- Det er alltid tøft å nå gjennom i mediene når det gjelder pengespillpolitikk, det er ikke noe folk flest er opptatt av. Det viktigste for oss var å få korrigert direkte villedende informasjon i kampanjen fra uregulert bransje, og vi føler at vi nådde gjennom med det, sier Sagstuen.

- Vi har brukt Zynk i denne saken

Tonje Sagstuen bekrefter at Norsk Tipping benyttet seg av PR-byrået Zynks tjenester i kampen mot monopolmotstanderne, men hun avviser at Zynk har drevet påvirkningsarbeid på vegne av spillselskapet på Hamar. 

- Vi snakker jevnlig med samarbeidspartnerne våre selv, og vet til enhver tid om de mener at vi løser oppdraget vårt på en god måte eller ikke. Med Zynk har vi en avtale om tjenester innen krisekommunikasjon og strategisk rådgivning, som vi bruker når vi har behov. Det har vi også gjort i denne saken, der de har hjulpet oss med å danne et bilde av forventet politisk utvikling. Et felt de kan mye bedre enn oss, sier Sagstuen.

I motsetning til sin konkurrent Kruse Larsen er rivalen Zynk helt tause utover å gi følgende kommentar.

- Vi kommenterer ikke hvem våre kunder er og hva vi gjør for dem. Det overlater vi til kunden å svare på. Men, siden Norsk Tipping har kommentert på at de etter et offentlig anbud har en rammeavtale med Zynk så kan jeg også bekrefte det. Men utover det har vi ikke noe mer å si, sier partner og daglig leder i Zynk, Guri Størvold.

- Hvor mye vektlegger dere at «motstanderen» har et konkurrerende PR-byrå i en slik sak, og var det å møte Kruse Larsen i kampens hete her?

- Beklager. Vi snakker ikke om kundearbeid, sier Størvold i Zynk.

PR-tungvektere i lobbykamp om norsk spillmonopol: - Det har vært stort trykk fra begge sider