Saken er oppdatert med kommentarer fra kultur- og likestillingsministeren.

Discovery anker kjennelsen fra Oslo tingrett, som avviste behandlingen av deres søksmål mot staten tidligere denne uken.

- Vi kommer til å anke kjennelsen som Oslo tingrett har avsagt, bekrefter operativ leder Espen Skoland i Discovery Networks Norge overfor Kampanje.

Det er kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja lite begeistret over.

- Discovery markerer nok en gang at de ikke ønsker å innrette seg etter regelverket i Norge. For regjeringen handler dette om å beskytte folk med spilleproblemer, det handler om å begrense mengden aggressiv reklame på norske skjermer. Et annet stort TV-selskap, Nent Group, har bestemt seg for å slutte med formidling av pengespillreklame fra utlandet, og jeg ser gjerne at Discovery følger Nent Groups eksempel istedenfor å ta dette til retten, sier Raja i en uttalelse til Kampanje.

- Discovery er selvfølgelig i sin fulle rett til å utfordre regelverket i rettsapparatet, men de rettslige sidene ved lovendringen som trådte i kraft fra 1. januar i år ble svært godt utredet før forslaget ble oversendt Stortinget, avslutter han.

Fra og med 1. januar i år har Medietilsynet hatt kompetanse til å pålegge norske distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge. Discovery har alltid stått fast ved at denne reklamen er lovlig, ettersom sendingene på Fem, Max og Eurosport kommer fra utlandet.

I fjor høst tok Discovery ut stevning mot staten med krav om fastsettelsesdom for at Medietilsynets nye påleggskompetanse er i strid med EØS-retten. De har også bedt tingretten om at saken forelegges EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse.

Søksmålet ble avvist av Oslo tingrett, og Discovery ble dømt til å betale statens sakskostnader på 77.850 kroner. 

Les mer: - Bruker alle midler på å forsinke det uunngåelige