Full splid i Amedia: - Hun tråkker på min integritet og sår tvil om alle redaktører

Det sier sjefredaktøren for Amedia-avisen, Arbeidets Rett, om det som har kommet frem om Vanja Holsts avgang i Nidaros.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø og Øyvind Hofsrud

I mai ble det klart at Vanja S. Holst sluttet som redaktør i Nidaros etter kun seks måneder i stillingen på bakgrunn av uenighet med styret. Onsdag denne uken tok temperaturen seg virkelig opp i saken, da Holst uttalte seg i Klassekampen, og sa at Amedias styreleder i Nidaros skal ha gitt «detaljert instruks om hva slags saker sjefredaktøren burde prioritere».

Artikkelen inneholdt også en e-post-utveksling mellom Holst og styreleder Arne Reginiussen, som Holst oppfattet som en innblanding i hennes ansvarsområde som redaktør.

- Jeg følte jeg måtte kjempe for å ha en uavhengig ledelse av redaksjonen, fortalte Holst til Klassekampen. 

For flere Amedia-redaktører må dette ha kommet brått på, skal vi tro Guri Jortveit, redaktør i Arbeidets Rett på Røros. Hun er overrasket over det som har kommet frem i media i dag omkring Holsts avgang fra Nidaros. Det tror hun flere Amedia-redaktører er. 

- Jeg er overrasket og liker det dårlig. Jeg opplever at hun tråkker på min integritet som redaktør og sår tvil om alle Amedia-redaktører, sier hun til Kampanje, og følger opp:

- Jeg kjenner overhodet ikke igjen innholdsintiativet vårt, slik det blir fremstilt i Klassekampen og Medier 24 nå. Dette initiativet springer ut fra redaksjonene, og vi jobber med å utvikle oss hele tiden. Det er et fantastisk verktøy som handler mye om å dele beste praksis. Det er for meg en gåte hvordan det ett eller annet sted på veien har gått så forferdelig galt hos Nidaros. Jeg forstår ikke hvordan det kunne skje.

Les også: Fikk krav fra Amedia om å skrive mer om sex, diesel og sinte naboer

Det er bra med engasjerte redaktører, og Vanja står fritt til å si det hun vil til hvem hun vil, men jeg forutsetter at alt hun bringer til torgs er sant.  Guri Jortveit, redaktør i Arbeidets Rett

- Abonnentene forsvant

Ifølge e-postutvekslingen som kom frem i Klassekampens artikkel onsdag morgen, ønsket styreleder og tidligere redaktør i samme avis, Arne Reginiussen, seg flere «gode og kjappe nyheter som kan løses raskt». 

Dette skal ha blitt sendt fire dager etter at han overtok som styreleder, og én dag før det ble offentligjort. 

Reginiussen etterlyste blant annet saker med «rasende naboer som klager på anleggsstøy», «sinte dieselbilister» og lokale «Ex on the Beach»-deltakere. På den andre siden skal han ha uttrykt sin misnøye med den fortsatte prioriteringen av en gravesak om lekkasjer av sensitive personopplysninger om AUF-ere.

Holst har også problematisert Amedias volumkrav og har fått støtte fra tidligere redaktør i Amedia-eide Sogn Avis, Jan Inge Fardal.

Les også: Amedia-styreleder om Nidaros-bråket: - Har full tillit til konsernsjefen

Som redaktør i en annen Amedia-avis i Trøndelag, har Jortveit fulgt Nidaros over tid. Hun forteller at hun ikke har fått noen signaler om hva som har skjedd i avisen, før saken brøt i media. 

- Men vi følger dem tett, og vi har vært bekymret vi òg, for vi så at abonnentene forsvant. Som sagt, handler innholdsinitiativet mye om å dele beste praksis, og vi har innsikt i hverandres saker og innholdstall. Det er ikke rart at det har vært en internt diskusjon om retningen videre der.
 
- Synes du det er bra at Vanja Holst står frem med historien sin?
 
- Det er bra med engasjerte redaktører, og Vanja står fritt til å si det hun vil til hvem hun vil, men jeg forutsetter at alt hun bringer til torgs er sant. 
 
- Har du selv opplevd noe lignende?
 
- Det mener jeg at det ikke er noe lettvint svar på. Det som Vanja beskriver har jeg aldri opplevd, men vi som er ledere i Amedia er jo både daglig ledere og ansvarlige redaktører, i hvertfall de aller fleste av oss. Enhver som kjenner til forretningslivet der det er aksjeselskap, som våre aviser er, vet at det er tre aktører; eiere, styreledere og daglig ledere og redaktører. Da er det uhyre viktig at man har klart for seg rollefordelingen her, og styreledere skal ikke gå inn i redaktøransvaret. Samtidig så er det selvfølgelig sånn at vi har ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser, økonomisk resultat, og å bygge merkevare, i tillegg til at vi har redaktøransvaret. 
Varslet om eierinnblanding:

Tidligere redaktør i Nidaros, Vanja Holst, likte ikke måten hun opplevde at styreleder Arne Reginiussen (til høyre i bildet) forsøkte å blande seg inn i avisens innhold. Her er de to sammen da Vanja Holst ble presentert som ny redaktør i fjor høst.

- Min intensjon har vært å skape en god og saklig debatt

Vanja Holst forteller at hun har fått reaksjoner etter oppslaget i Klassekampen onsdag morgen. 

- Ja, det har jeg fått. Jeg har fått ganske mange reaksjoner og det er bare støttende. Det setter jeg veldig stor pris på. Jeg er veldig glad for at det nå har kommet en debatt ut av det, sier hun til Kampanje. 

Hun forteller at hun ikke har hørt at andre i Amedia har opplevd hennes situasjon med konkrete innblandinger fra styreleder, men hun tror likevel ikke at utidig eierstyring er et enkelttilfelle i Amedia. 

- Jeg er kjent med at både tidligere og nåværende Amedia-redaktører har kjent på det de har opplevd som utidig innblanding fra styret. Så er det helt sikkert veldig gode forhold i mange aviser. Jeg tror ikke det bare er Nidaros som har opplevd en form for utidig innblanding. 

Holst er heller ikke overrasket over at ingen sittende redaktører har kommet med lignende historier i dag. 

- Jeg har stor forståelse for at det ville vært vanskelig for sittende redaktører å kunne ytre seg på en sånn måte som jeg har gjort. 

Hun påpeker samtidig at det ikke er hennes intensjon å så tvil om alle Amedia-redaktører, slik Jortveit opplever det. 

- Det er ingen tvil om at Amedia-redaktørene er dyktige og gjør en knallgod og viktig jobb, Guri Jortveit inkludert - som jeg kjenner som en trygg og god redaktør for sin lokalavis. Min intensjon har vært å skape en god og saklig debatt om viktige prinsipielle spørsmål som jeg anser som nødvendig å ta. Jeg er glad for at Oslo Redaktørforening og Trøndelag Redaktørforening stelte i stand denne debatten i dag, som jeg opplevde som en bra debatt. Jeg ser også at Guri deltar i debatten med sine synspunkt og erfaringer, og det synes jeg er bra. 

Avviser abonnementsnedgang som unikt for Nidaros

Holst bekrefter samtidig at det stemmer at Nidaros opplevde et fall i antall abonnenter under hennes ledelse, men påpeker at det ikke var unikt for Nidaros. 

- Ja, det stemmer. Det var også flere Amedia-aviser som opplevde dette etter nyttår. 

Konserndirektør for nyheter og abonnement i Amedia, Jostein Larsen Østerring, bekrefter abonnementsnedgangen.

- Det jeg kan si, som vi varslet da opplagstallene for det siste året ble lagt frem, er at vi har hatt en kampanjeffekt med utløpsdato på «Pluss alt»-produktet, som førte til en generell abonementsnedgang i Amedias aviser ved starten av året, sier han før han følger opp:

- Når det gjelder enkeltaviser sin utvikling, så kommenterer vi ikke dette.

- Så du kan ikke si noe om Nidaros hadde et større fall enn det man så i de andre avisene i samme tidsperiode?

- Vi kommenterer ikke enkeltavisers abonnementsnedgang på denne måten.

- Jeg skal ikke underslå at det har vært heftige diskusjoner

Tidligere i dag gikk Jortveit ut i en kommentar sammen med Amedia-redaktørene René Svendsen i Fredriksstad Blad, Markus Rask Jensen i Avisa Nordland og Helge Nitteberg i Nordlys.

Der forsvarte de Amedia, og understreket at det er redaktørene som styrer innholdet i avisene. Jortveit forteller samtidig at hun ikke har noe problem med å forstå at det kan være kollegaer i Amedia som kjenner på ubehaget ved å bli stilt krav til. 

- For det gjør vi. Vi skal nå budsjetter og vi skal sikre bunnlinja og arbeidsplasser. Om det er ubehagelig å bli stilt krav til bør man ikke ta på seg en lederrolle, for eier ved sin styreleder setter krav til sin daglige leder. Det spesielle i medienorge er at vi har redaktørplakaten, som gir redaktører suverent ansvar for innholdet, sier hun. 

Jortveit peker samtidig på at man må huske på at målene har blitt utviklet over tid. 

- Jeg skal ikke underslå at det har vært mistro og skepsis, samt heftige diskusjoner underveis. Det som startet med noe som kan virke lettbeint, og som klikk-hysteri, har blitt til en suksesshistorie og bragt oss dit vi er i dag. Det starter nedenfra i redaksjonen, hvor vi ser noe virker og vi deler det med hverandre. Vi måler og skrur og tilpasser hele tiden, og det er det som har bragt Amedia dit vi er i dag. Vi er i ferd med å få troen på at det finnes en bærekraftig økonomi i dette, til tross for fall i annonseinntektene. 

Les også: Fikk krav fra Amedia om å skrive mer om sex, diesel og sinte naboer

Redaktør i Ringerikes Blad, Sissel Skjervum Bjerkehagen, sier hun heller ikke har opplevd Amedias eierstyring slik Holst forteller om i Klassekampen. 

- Jeg kan ikke si jeg kjenner meg igjen, sier hun til Kampanje. 

- Hva tenker du om det som har kommet frem?
 
- Jeg tenker at denne saken utfordrer oss på å ta en diskusjon rundt grensedragning. Overordnet så er det sunt av vi utfordres på hva som er styret og hva som er redaktør, og at vi blir godt kjent med det alle mann. 

Avisa Oslo-redaktør: - Kompromissløs tilhenger av ytringsfriheten

Ansvarlig redaktør i den ferske Amedia-avisen Avisa Oslo, Magne Storedal, ønsker også debatten velkommen.

- Jeg er kompromissløs tilhenger av ytringsfriheten. I den konteksten er det fint at denne konflikten også ventileres i full offentlighet. Når det er sagt, har jeg ikke innsyn hva som har skjedd i Nidaros. Jeg har bare fullt innsyn i hva som har skjedd i Avisa Oslo mot min eier Amedia, sier han til Kampanje.

Storedal har også Arne Reginiussen som en av sine styreledere.

- Det har ikke vært noen kommunikasjon mellom meg, konsernet og mine to styreledere - Jostein Larsen Østring og Arne Reginiussen - som har rokket ved min opplevelse av å være fullt og helt ansvarlig redaktør i Avisa Oslo, sier han.

Det har imidlertid vært tett dialog mellom redaktøren og styrelederne.

- I start-ups vil jeg tro at det snarere er regelen enn unntaket at kommunikasjonen mellom daglig leder og styreleder er veldig tett. Så også i start-upen Avisa Oslo. Noe annet ville jeg syns var rart. Jeg har også, fordi vi er nye i byen, har hatt mange huller i vaktplanen og mange ferskinger i faget, gjort det klart for mine styreledere at utvidet engasjement er ønskelig. Både Jostein og Arne besitter jo betydelig redaksjonell kompetanse. I dette utvidede partnerskapet har rolleforståelsen dog vært helt klar. Mine styreledere har ikke på noe tidspunkt lagt seg opp i mine disposisjoner annet enn på overordnet, strategisk nivå.   

- Er du overrasket over at ingen sittende redaktører i Amedias lokalaviser har gått ut og støttet Holst?

- Dette har jeg ingen spesielle synspunkter på, ut over at jeg ikke har noe usnakket med konsern.

Full splid i Amedia: - Hun tråkker på min integritet og sår tvil om alle redaktører