Da Vanja Holst gikk av som sjefredaktør i Nidaros oppga hun innblanding fra eierne som en av årsakene til avgangen, noe styreleder Arne Reginussen den gangen avviste.

Til Klassekampen i dag sier Holst at Amedias styreleder i Nidaros skal ha gitt «detaljert instruks om hva slags saker sjefredaktøren burde prioritere». Det inkluderte saker om rasende naboer, diesel-bilister og lokale reality-deltakere.

– Jeg følte jeg måtte kjempe for å ha en uavhengig ledelse av redaksjonen, forteller Vanja S. Holst til avisen i dag. 

Til avisen sier styreleder for avisa Nidaros, Arne Reginiussen, at han forstår at tidligere redaktør Vanja S. Holst oppfattet noen av meldingene hans som en innblanding i hennes ansvarsområde som redaktør og at «det ikke var heldig». 

Styreleder Andre Støylen i Amedia vil ikke gi sin vurdering av saken.

- Jeg vil ikke gi en kommentar som styreleder til en sånn sak. Det er håndtert av konsernsjefen og jeg har tillit til måten han håndterer den saken internt, og har ingen kommentarer utover det, sier han til Kampanje.

- Blir dette et tema for styret i Amedia?

- Ikke denne konkrete saken, men på generelt nivå er styret selvfølgelig opptatt av hvordan Amedia utøver sitt utgiveransvar og hvordan vi legger til rette for at redaktørene kan gjøre sin jobb. Vi er et konsern som er basert på sterke lokalaviser med tydelig redaktøransvar og med ulike redaksjonelle historier og politiske ståsteder. Den lokale redaktørens rolle står sterkt i et konsern som Amedia og på generelt grunnlag er styret opptatt av at vi ivaretar de hensynene.

- Er det nå grunn til å tro at den lokale redaktørens rolle ikke står så sterkt som den burde?

- Nei, som sagt, den enkelte saken kommenterer jeg ikke. Det er det konsernsjefen og styret i det lokale selskapet som håndterer. Jeg opplever at Amedia på en god måte ivaretar redaktørens rolle.

Han påpeker ikke er styrelederens jobb å gå inn i konkrete saker.

- På generelt grunnlag, er du bekymret for følgene en sånn sak kan få for Amedia?

- Et konsern som har noe og 80 lokale medieposisjoner må være forberedt på at det fra tid til annen oppstår saker, og så er det viktig at det blir håndtert på ordentlig vis. I en så stor medievirksomhet kan man aldri sikre seg mot at det oppstår situasjoner eller uenighet. Jeg har full tillit til at Anders Opdal håndterer denne saken slik han skal.

Kampanje har forsøkt å få en kommentar fra konsernsjef Anders Opdahl, men han har ikke vært tilgjengelig onsdag formiddag.

I en debatt i regi av Trøndelag Redaktørforening og Oslo Redaktørforening på Pressens hus i Oslo onsdag morgen, gikk Opdahl langt i å beklage hendelsen.

- Vanja lykkes god med å reise en viktig debatt. I Amedia heier vi på folk som har et brennende engasjement for journalistikken, sa han innledningsvis i debatten.

Heller ikke Opdahl ønsket å gå i detaljer på denne konkrete saken, men sa:

- Den kommunikasjonen mellom styreleder Arne Reginiussen og Vanja S. Holst i situasjonen som avisen var i på det tidspunktet, var overhodet ikke heldig. Skal du dra veksler på en styreleder, skal det skje på redaktørens premisser, sa Amedia-sjefen.

Se debatten her!