Avinor ut på ny byråjakt - korter ned på avtale med Per Høj

- Behovet er ganske annerledes enn for tre år siden, sier markedsdirektør.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Tre år har gått siden Avinor signerte med reklamebyrået Per Høj i det som ble kalt «tidenes byrårunde», hvor hele 67 byråer meldte sin interesse. Siden den gang har mye endret seg for det statseide selskapet som drifter mesteparten av flyplassene i Norge, og som sammen med luftfarten har opplevd krisetider siden pandemiens inntog.

Slik Kampanje forstår det, vil nå selskapet gjennomgå sine byråavtaler, og først ut er jakten på ny reklamepartner. Om det blir like stor blest omkring denne byrårunden, er derimot vanskelig å forutse ifølge Avinors markedsdirektør, Cathrine Fuglesang Framholt

- Som statlig aktør er vi opptatt av å få gode tilbydere med i konkurransen. Det er ikke antallet som er viktig, men at tilbyderne matcher oss og våre behov, sier hun til Kampanje. 

Den nye avtalen skal ligge på samme nivå som sist gang, omkring 40-50 millioner kroner over en tre års periode med mulighet for to års forlengelse, med ett år av gangen.

- Vi er ute etter et byrå som kan være strategisk partner og bidra med kreative konsepter og uttak for merkevarebygging og salgsutløsende aktivitet. I tillegg har vi inkludert B2B-markedsføring mot flyselskap og markedsaktiviteter på internasjonalt nivå i utlysningen, og ønsker oss ett byrå som kan jobbe helhetlig og bistå oss på både B2C og B2B, opplyser Framholt. 

Les også: Vant byråkampen om Avinor-millioner (abo.)

- Mange oppgaver ble endret over natten

At det har vært stramme tider for flynæringen kommer godt til syne i Avinors regnskap for fjoråret. I 2020 falt bunnlinjen som en stein for selskapet, som gikk fra et overskudd på 704 millioner kroner i 2019, til et underskudd på 734 millioner kroner i 2020. Om man trekker fra statstilskudd gikk Avinor på et inntektstap på hele 7,2 milliarder kroner i fjor.

Avinor velger nå å tenke nytt rundt sine byråavtaler, og har valgt å delvis innløse opsjon på et siste år med Per Høj. Den nåværende avtalen avsluttes med andre ord halvannet år tidligere enn det Avinor hadde opsjon på.

- Det er riktig at vi ikke benytter oss av den fulle opsjonsmuligheten, men samarbeider med Per Høj ut året. Vi har kommet i en situasjon der vi ønsker å gå bort fra nåværende kontraktsform. For tre år siden var det fornuftig med en retainer-avtale, med stor grad av fast pris på arbeidet. Pandemien og endringer i våre behov, gjør at vi ønsker  en kontrakt som ikke binder opp store deler av budsjettet. Både pandemien, GDPR-endringene og utviklingen av egne kanaler i vårt digitale økosystem gjør at behovet er ganske annerledes enn for tre år siden, forteller Framholt.

- Hvordan har samarbeidet vært?

- Vi har hatt, og har fortsatt, et godt samarbeid med Per Høj. Vi var godt i gang med å videreutvikle merkevaren Avinor og å synliggjøre muligheter og opplevelser på våre flyplasser, da pandemien traff oss i mars i fjor. Mange oppgaver ble naturlig nok endret over natten. Per Høj har vært en viktig partner for oss også i denne perioden og har vært ekstremt fleksible når det gjelder de nye utfordringene vi har hatt. 

Til tross for at det har blitt lite reising på nordmenn siden i fjor mars, sier Framholt at arbeidsmengden ikke har gått ned, men at det har kommet til en del nye oppgaver under pandemien.

- Vi har jobbet mye med smittevern på flyplassene blant annet, og mindre med salgsutløsende aktiviteter naturlig nok. 

- Jeg regner med at det ble brukt mindre penger på byråarbeid i fjor og i år enn det dere hadde planlagt for?

- Vi har brukt mindre penger det siste året. Men det er kostnadene til medier som er kraftigst redusert. Vi har hatt en rekke nye oppgaver og behov det siste året og derfor vurderer vi behovet å ligge omtrent i samme størrelsesorden for neste kontraktsperiode, sier Framholt. 

På mediesiden er det i dag Mindshare som bistår Avinor, i en avtale de signerte i 2019 til en verdi på opptil 100 millioner kroner. 

Les mer: Reklamekjøper reddet storkontrakt på 100 millioner - men gikk på et nytt milliontap i fjor

- VI ønsker å fortsette samarbeidet

Det sier kundeansvarlig for Avinor og styreleder i Per Høj, Jon Fredrik Sandengen, til tross for at samarbeidet med Avinor ble kortere enn planlagt. Foto: Eivor Eriksen.

- Aktiviteten har vært lavere enn forventet

Kundeansvarlig for Avinor og styreleder i Per Høj, Jon Fredrik Sandengen, forteller at de vil holde i Avinor frem til nytt byrå er på plass, og at det fortsatt er fullt operativt på alle fronter.

- De går inn i en opsjon på et siste år, men de har mulighet for å gå ut av den ved å gjennomføre en anbudskonkurranse i perioden. De har bestemt seg for å ha en ny type avtale med byrå fra 1.1. 2022, så det blir ikke et fullt siste år. På bakgrunn av den spesielle situasjonen de har vært gjennom forstår vi det slik at de ønsker å ha en gjennomgang av de fleste slike kontrakter de har, da særlig med tanke på at innretningen på disse avtalene ble tegnet i en litt annen tid, sier han til Kampanje. 

- Hva tenker dere om det?

- Vi velger å ikke tenke noe mer om det enn det de sier, at de har behov for å tegne en ny type avtale når de kan, ut ifra den situasjonen som er. Vi skal fortsette å jobbe med dem frem til ny avtale er på plass.

Sandengen forteller at de likevel ønsker å være med Avinor videre.

- Vårt utgangspunktet er at vi har jobbet veldig godt sammen med Avinor, synes det er en spennende oppgave og vi kjenner etterhvert virksomheten svært godt, og vi ønsker å fortsette dette arbeidet. Før vi har begynt å sette oss inn i anbudsdokumentene, så er vi innstilt på og prøve å kjempe om den kontrakten.

Han understreker at de har opplevd samarbeidet som nært og godt, og at de har bistått Avinor på veldig mange områder.

- Det er klart at Avinor er i en bransje som har vært spesielt rammet av pandemien, så det er klart situasjonen det siste året har vært ekstraordinær, men vi har hatt et godt samarbeid og levert tjenester hele veien. Det er litt vanskelig å si akkurat når ting vil begynne å rulle skikkelig igjen, men ting tyder på at man er på vei tilbake, og det er en god del aktivitet nå.

- Ble det betydelig mindre inntjening for dere enn det dere hadde forventet på avtalen med Avinor?

- Ja, jeg ønsker ikke å si så mye om økonomien i det, men det sier seg selv at aktiviteten har vært lavere enn det som var forventet under normale omstendigheter.

- Alle avdelinger bidrar med å kutte kostnader

Det sier markedssjef i Avinor, Cathrine Fulgesang Framholt, om investerings- og kostnadskuttene til det statseide-selskapet, som i fjor gikk på et underskudd på rett i overkant av 700 millioner kroner.

Sentraliserer byråarbeidet

I et intverju med E24 i februar, varslet den nye Avinor-sjefen, Abraham Foss, at det ville bli investeringskutt for Norges største eier av flyplasser i tiden fremover. 

- Markedet vil ta seg opp i år, men det er først i 2022 vi tror det vil bli mer normalt. Samtidig forventer vi ikke trafikk på nivåene vi hadde før corona før tidligst i 2023 eller 2024, fortalte Foss til E24 i vinter. 

I fjor kuttet selskapet investeringene med en milliard kroner, samtidig som de har satt i gang tiltak for å kutte kostnadsnivået med ytterligere en milliard frem mot 2022. 

- Har dette påvirket markedsavdelingen i noen grad - og vil det gjøre det fremover?

- Alle avdelinger bidrar med å kutte kostnader. Vi har kontinuerlig fokus, også på markedsavdelingen. Den aller viktigste effekten har vært å gå fra en modell med flere lokale byrå, til ett sentralt.  Sentralisering bidrar til mer kostnadseffektive løsninger ved at vi utvikler kampanjer og materiell sentralt, og tilpasser og tar dem ut lokalt. Vi kommer også til å fortsette å utvikle våre egne kanaler, og i tillegg jobbe enda smartere slik at vi får mer igjen for hver investerte markedskrone, svarer Framholt. 

Hun sier at det å ha kostnadsfokus og utvikle effektive løsninger er en del av hverdagen. 

- Det er  krevende, men samtidig motiverende for oss som jobber med kommunikasjon og marked. Vi har ikke lavere ambisjoner, tvert i mot. Å videreutvikle egne kanaler betyr også større grad av egeninnsats, å lage eget innhold og tenke nytt. 

Avinor ut på ny byråjakt - korter ned på avtale med Per Høj