Discovery varsler søksmål mot staten etter forbud mot pengespill-reklame

En halv milliard kroner i tapte reklameinntekter står i fare for å forsvinne.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Det var i mai i år at regjeringen, etter mange års kamp mot pengespillreklame som retter seg mot norske spillere, fikk igjennom det nye forbudet mot det de mener er en ulovlig form for reklame. Ifølge norsk lov er det bare Norsk Tipping som har til å annonsere for sine spill i norske medier. Utenlandske bettingselskaper har så langt benyttet seg av annonseringsmulighetene på kanalene til Nent-gruppen og Discovery som sender fra både England og Frankrike. 

Det blir det ifølge Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja slutt på fra og med neste år.

- Ikke bare er folk lei, men det er også direkte skadelig for enkeltmennesker. Nå stanser vi pengespillreklame på TV og strømmetjenester fra utlandet, skrev kulturministeren i en kronikk på Kampanje i vår.

Les også: Kulturdepartementet vil stanse ulovlig pengespillreklame på norske TV-skjermer

Discovery og Nent-gruppen har lenge kjempet iherdig mot forslaget og har heller ikke slått seg til ro med stortingsvedtaket. Truslene om et mulig søksmål har lenge svevet i lufta, men i et brev sendt til Kulturdepartementet går Discovery mer formelt til verks og varsler den norske staten om søksmålet.

- Den vedtatte lovendringen er etter vårt syn i strid med AMT-direktivet, og gir i tillegg norske distributører et redaktøransvar de hverken skal eller kan ha, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery og operativ leder i Discovery Norge.

Skoland sier Discovery er mer enn klare til kamp.

- Vi er derfor klar til å forfølge denne saken rettslig. For oss handler dette om å beskytte redaktøransvaret og ivaretakelse av senderlandsprinsippet og prinsippet om fri formidling av lovlige sendinger på tvers av landegrensene, og dermed påse at Norge oppfyller sine plikter i henhold til EØS-avtalen, sier Skoland.

Satte foten ned:

Kulturminister Abid Raja har satt foten ned for reklame for pengespill på kanaler som sender fra utlandet og til det norske markedet. Foto: Scanpix.

- Noterer oss varselet

Etter å ha stanget i møter med britiske reguleringsinstanser og internasjonal rett, kunne til slutt kulturminister Abid Rajas forgjenger, avtroppende Venstre-leder, Trine Skei Grande, komme opp med løsningen der ansvaret for å stanse pengespillreklame ble veltet over på de norske TV-distributørene som opererer i Norge. Raja ble dermed kulturministeren som satte ballen i mål når han tok saken til Stortinget.

- Vi noterer oss at Discovery har varslet at de vurderer å ta ut søksmål mot staten ved Kulturdepartementet. Departementet har tatt varselet til etterretning, og viser til at bestemmelsens forhold til EØS-retten ble grundig vurdert i lovproposisjonen, som konkluderte med at staten har et EØS-rettslig handlingsrom til å innføre nasjonale regler på dette området. Departementet har på nåværende tidspunkt ingen kommentarer utover dette, sier ekspedisjonssjef for avdeling for medier og kunst, Christine Hamnen, til Kampanje.

- Har dere opplevd noe lignende tidligere?

– På spørsmålet om hvorvidt staten ved Kulturdepartementet tidligere har blitt saksøkt av et TV-konsern kan vi nevne den såkalte TV 1000-saken fra 1998, som gjaldt forbud av videresending av pornografiske programmer i det norske kabelnettet. Her kom EFTA-domstolen til at forbudet ikke var i strid med EØS-avtalen, da det var opp til de nasjonale myndighetene i mottakerstaten å avgjøre hvilke programmer som i alvorlig grad kunne skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske utvikling i henhold til det tidligere gjeldende fjernsynsdirektivet, sier Hamnen.

Det å miste en omsetning på en halv milliard kroner over natten, det er krevende for oss

Frykter omsetningstap på en halv milliard

Discovery har fått advokatkontoret Wiersholm til å forberede søksmålet og i en mail stilet Kulturdepartementet skriver senioradvokat Elisabeth Lian Haugsdal at den nye lovparagrafen «er i strid med EØS-retten» og at man «imøteser tilbakemelding innen 29. juni». Dersom Discovery ikke hører noe før fristen vil søksmål tas ut.

Discovery mener videre sendingene på kanaler som Fem, Max og Eurosport og som har reklame for utenlandske pengespillaktører, følger de lover og regler som gjelder i sendelandet.

- Samtlige kanaler som kringkastes fra Storbritannia og Frankrike til Norge følger reglene i senderlandet som gjelder for redaksjonelt innhold og reklame, herunder også regelverket som gjelder for pengespillreklame, heter det i varselbrevet.

Det er også ventet at endringen i kringkastingsforskriften vil gå hardt utover investeringsviljen i norsk innhold, noe Discovery-sjefen Tine Austvoll Jensen har vært innom tidligere.

- Det å miste en omsetning på en halv milliard kroner over natten, det er krevende for oss og for mange av de som sitter i salen kommer dette til å få konsekvenser, sa Discovery-sjefen i Norge, Tine Austvoll Jensen, under en debatt i regi av Nordiske Mediedager.

Les også: Tv-toppene krangler om spillreklame: - Det er krevende å miste en omsetning på en halv milliard kroner over natten

Også lederen for Virke Produsentforeningen, Åse Kringstad, har tidligere uttrykt bekymring for konsekvensene for de norske TV-produksjonsselskapene.

- Vi er bekymret for hvordan dette vil slå ut for tv-produsentene. Når det er snakk om beløp på en halv milliard kroner som opprinnelig skulle gått til norske tv-produksjoner, så er det alvorlig dersom det blir borte. Vi skjønner at det vil være behov for reguleringer fra regjeringens side, men at dette skal skje så fort uten at man har sett på konsekvensene i sin fulle bredde er vi bekymret for, har Åse Kringstad tidligere uttalt til Kampanje.

Les også: - Tv-underholdningen vår står på spill

Discovery varsler søksmål mot staten etter forbud mot pengespill-reklame