P4 stenger reklamesalget i Oslo: - En nitrist dag

Fem ansatte berøres når radiokanalen heller vil selge Oslo-lytterne til riksannonsører.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Den største kommersielle radiokanalen i Norge, P4 Radio Hele Norge, kom denne uken med en trist beskjed til alle de som selger radioreklame lokalt i Oslo for storbykanalen P5.

P5 er P4s storbykanal for hitmusikk i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Østfoldbyene, men det er viktig å understreke at det kun er Oslo-selgerne som rammes.

- Bakgrunnen for at vi nå velger å avvikle det lokale salget for P5 i Oslo er en kombinasjon av kraftig lyttervekst på P5 i hele landet og en sterk etterspørsel etter rikskampanjer, forklarer P4-sjefen Kenneth Andresen til Kampanje.

Han mener P5 er blitt mye større enn hva kanalen var i starten. Siden FM-slukkingen startet i januar har kanalen hatt en vekst i riksdekkende markedsandel på 50 prosent og P5 og P5+ hadde en markedsandel på 2,7 prosent i juni i år, opp fra 1,3 prosent i januar i 2016.

- P5 har som følge av den pågående digitaliseringen på kort tid gått fra å være en lokal storbykanal til å ta steget opp i rikskanal-klassen, sier P4-sjefen som selv var P5-sjef da kanalen ble lansert. 

Les også: Han blir ny P4-sjef

Les også: P4-sjef feirer FM-slukking og omsetningsrekord på samme dag

Doblet andelen:

Markedsandelen til P5 har doblet seg siden 2016. Radiokonsernet mener lytterne har større verdi for riksannonsørene enn de lokale Oslo-annonsørene.

Vil heller selge til riksannonsørene

Nå vil P4 heller selge lytterne til P5 i Oslo til riksannonsørene.

- Minuttene vi i dag setter av til lokal reklame på P5 har større verdi for oss som en del av det riksdekkende varelageret vårt, enn som lokale minutter. For å møte etterspørselen ønsker vi derfor å kunne stille denne kapasiteten til disposisjon for riksannonsører fra høsten av, sier han.

- Hvor mange blir berørte av beslutningen?

- Situasjonen berører fem veldig dyktige og gode kolleger som har gjort en fantastisk innsats gjennom mange år. Vi er nå i en prosess for hvordan vi skal løse den overtalligheten som oppstår som følge av dette, sier han.

Kampanje har vært i kontakt med noen av de berørte og som har tatt beskjeden tungt.

- Dette er veldig ferskt for oss og det er litt tidlig å kommentere. Men det er klart dette har vært en nitrist dag, sier en av de berørte. 

- Veldig synd å miste så flinke folk

Salgssjefen for avdelingen, Stig Jarle Helseth, som har ledet avdelingen for det lokale reklamesalget, er også preget av beslutningen selv om han ikke rammes personlig.

- Det eneste jeg kan si er at det er veldig synd å miste så flinke folk og gode kolleger. Men gitt den situasjonen vi befinner oss i og som ledelsen har redegjort for, er det nødvendige grep vi nå gjør. Det er utrolig synd og utrolig kjedelig for de som rammes, men ikke å gjøre noe ville vært uansvarlig, sier Helseth. 

Han sier beslutningen ikke vil ramme de annonsørene som allerede har inngått lokale avtaler og at alle kundene i Oslo vil få sine kampanjer gjennomført som normalt.

- Vi kommer ikke til å selge lokale spotter videre i Oslo. Men de aktørene som har investert i dette produktet, vil få de spottene de har kjøpt , sier han.

Selv er han på vei over i en ny jobb som head of creative sales.

- Jeg har hatt den stillingen i en to-tre måneder og står ansvarlig for alt det som skjer rundt turnevirksomheten vår med Sommerturnéen og Vinterlyd. I tillegg har jeg ansvaret for salg av sponsorat knyttet til konkurranser og øvrige aktiviteter. Mange av de nye kanalene våre er også blitt så store at de i dag er selges som enkeltstående produkter og det er noen av de gode effektene fra DAB-omleggingen. Men i dag er det mest synd på de som berøres av avviklingen, sier han. 

Driftsmargin på over 40 prosent

P4 Radio Hele Norge har enn så lenge ikke lagt frem tall for 2016, men regnskapstallene for 2015 viser at P5 hadde en omsetning på 81,4 millioner kroner og et overskudd på hele 33,5 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på over 41 prosent.

- Når det gjelder økonomiske størrelser, så er P5 en del av et børsnotert konsern med de begrensninger det medfører, sier Kenneth Andresen. 

- Fordel med dominerende posisjon

Hos lokalradio-konkurrenten Radio Metro sier salgs- og markedsdirektør, Hilde Apneseth

- Det er alltid trist når noen mister jobben på bakgrunn av forandringer i markedet, men dette er jo en realitet i vår bransje. Vi jobber først og fremst i de lokale markedene på Østlandet, og Oslo er selvsagt et viktig område for oss. Det at P5 legger ned det lokale reklamesalget i hovedstaden er selvsagt en fin mulighet for våre kanaler til økte inntekter i løpet av sommeren og høsten. Det er alltid en fordel å ha en dominerende posisjon i et så stort marked, som vi nå får. Dette, sammen med at de nasjonale radiokanalene går av FM-nettet i løpet av 2017, mens vi fortsetter på FM og er på DAB, er uten tvil en kommersiell mulighet for våre kanaler Radio Metro, The Beat og Radio Rox.

- Trist når noen mister jobben:

- Det er alltid trist når noen mister jobben på bakgrunn av forandringer i markedet, men dette er jo en realitet i vår bransje, sier salgs- og markedsdirektør, Hilde Apneseth,

P4 stenger reklamesalget i Oslo: - En nitrist dag