Millionene renner ut av selskapet til den norske Netflix-kongen - nå er regissøren på kapitaljakt

Per-Olav Sørensen investerte stort i TV-drama mens resten av bransjen bremset opp. Han har ståltro på at det vil betale seg.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Per-Olav Sørensen har de siste årene markert seg sterkt som produsent og regissør på flere store Netflix-produksjoner som «Hjem til jul», «Royalteen» og «The Playlist». I 2021 etablerte han selskapet The Global Ensemble Drama (TGED) for å sikre seg en større andel av det som da var et sterkt voksende marked for norsk og nordisk drama.

Det har resultert i nye Netflix-produksjoner som «Julestorm» og «Midtsommernatt», sistnevnte med premiere i april i år, men også flere produksjoner for NRK og TV 2.

En pengemaskin er det imidlertid ikke blitt - i hvert fall ikke enda.

Etter et pent resultat på 5,3 millioner kroner i 2021, har The Global Ensemble Drama gått med underskudd de to siste årene. I 2022 var underskuddet på 1,8 millioner kroner og fjoråret ble enda tyngre med 5,5 millioner kroner i underskudd.

Selskapet har 14,6 millioner kroner i gjeld og en egenkapital på negative 5,5 millioner kroner.

- Valgte å gå in i 2024 med negativ egenkapital

Regnskapet viser også en relativt stor omsetningsnedgang på 29,5 millioner kroner i 2023, men det er ikke det som er årsaken til underskuddet ifølge Per-Olav Sørensen.

- 2023-omsetningen i TGED er påfallende lik hva vi budsjetterte med inn i 2023, så det var ingen inntektssvikt hos oss i 2023, skriver Sørensen i en e-post til Kampanje.

- Men sommeren 2023 gikk TGED til et uvanlig og motstrøms tiltak i tider hvor bransjen gikk i frys. Vi åpnet kontorer i Stockholm, København og London, og økte bemanningen i selskapet fra 6 til 13 ansatte. Det påførte selvfølgelig TGED en stor ekstra kostnad de to siste kvartalene i 2023. Men valget med å gå inn i 2024 med negativ egenkapital var selvfølgelig basert på selskapets forecast for årene 2024-2027, fortsetter han.

Det var i august i fjor at Sørensens selskap slapp nyheten om at de ville utvide til Sverige, Danmark og Storbritannia. Samtidig hentet TGED inn nye profiler fra Netflix, Viaplay og Fremantle. Petter Testmann-Koch, som tidligere har ledet det norske kontoret til sistnevnte, ble ansatt som ny administrerende direktør.

Bakgrunnen for oppbemanningen skal være at flere av prosjektene selskapet har under utvikling i årene fremover befinner seg utenfor Norge.

- For å kunne jobbe disse prosjektene i mål, trengte vi å styrke teamet, og da påløper det naturlig nok kostnader før produksjonene går i gang. 

Les mer: Petter Testmann-Koch får ny toppjobb i Per-Olav Sørensens dramaselskap

Først i tredje kvartal 2025 vil de få svaret på om investeringen har vært vellykket, mener Sørensen.

- Da bør flere av de planlagte produksjonene være i gang. Men et par av de prosjektene vi definerte som hovedsatsinger i fjor, håper vi å kunne offentliggjøre mot slutten av 2024.

Netflix-produksjon:

Dennis Storhøi og Linn Skåber spiller to av hovedrollene i «Midtsommernatt». Netflix-serien er produsert av The Global Ensemble Drama og ble lansert i april i år. Foto: Netflix

Peker på usikkerhet til fortsatt drift

I årsberetningen til selskapet oppgis det like fullt at den negative egenkapitalen gjør at det er knyttet usikkerhet til fortsatt drift.

«Det foreligger en prosess med å oppkapitalisere selskapet i løpet av første halvdel 2024. Det er i tillegg flere pågående forhandlinger om nærliggende prosjekter som vil gi økt inntektsgrunnlag. Selskapets styre mener således fortsatt drift er til stede», står det i beretningen.

Styreleder Anne Helene Mortensen henviser til Sørensen for en oppdatering på denne prosessen.

- Er man i nærheten av en løsning her?

- Ja, det er korrekt at TGED som en del av ekspansjonen vi gjorde i 2023, kjører parallelle prosesser. Den ene er å gjennomføre de prosjektene som ligger i vår «slate» både i Norden og internasjonalt på høyest mulig nivå. Den andre var å gjennomføre «equity raise» kombinert med strategisk internasjonalt samarbeid. Deler av dette strategiske arbeidet er vi straks i mål med, de siste delene har et Q4-perspektiv, svarer han.

Per-Olav Sørensen er selv største aksjonær i The Global Ensemble Drama med en eierandel på 85 prosent gjennom morselskapet The Global Ensemble.

Han svarer ikke på direkte spørsmål om hvordan han skal finansiere driften av selskapet videre dersom de ikke lykkes med å hente inn frisk kapital, men viser til at de vil ferdigstille flere produksjoner i løpet av året som vil gi penger i kassen.

- Har dere gjort eller er det aktuelt å gjøre noen kostnadskutt som følge av den økonomiske situasjonen?

- TGED må som alle andre i bransjen fortløpende vurdere balansen mellom faste kostnader, inntekter og kapital. Men for oss handler det hovedsakelig om hvordan vi kan samle og beholde best mulig kompetanse for å kunne gjennomføre vår strategi. Til å gjennomføre våre prosjekter så kreves det en solid og erfaren stab, i minst fire land. Dette prinsippet kommer vi ikke til å endre med det første, og dette prinsippet gjelder både i gode og dårlige bransjetider, sier Sørensen og legger til at planen er å gå inn i 2025 med full bemanning.

Må finne nytt hjem til Raja-filmatisering

I tillegg til en ny spillefilm med Pia Tjelta og Kristoffer Joner i hovedrollene kalt «Eva», der opptakene nettopp ble avsluttet, skal selskapet også være i gang med forproduksjon av en ny TV-serie, samt utvikling av to større prosjekter med aktører i Storbritannia og USA.

- Er omsetningsnedgangen i 2023 en refleksjon av mindre etterspørsel etter dramaproduksjoner?

- Nei, ikke egentlig, for årene 2021-2023 gjennomførte vi alle de prosjektene som var planlagt. Vi hadde ikke prosjekter knyttet til HBO eller Viaplay, bortsett fra Abid Rajas bok «Min skyld» som i 2023 lå i manusutvikling hos sistnevnte. Så det prosjektet må finne et nytt hjem etter hvert, sier Sørensen.

Det har snart gått to år siden Viaplay kunngjorde at de hadde sikret seg rettighetene til Abid Rajas selvbiografi og at Per-Olav Sørensen skulle regissere serien.

Det var før Viaplay-ledelsen ble byttet ut og den ambisiøse satsingen på nordisk drama ble skrinlagt i en spektakulær redningsoperasjon.

Omtrent samtidig la Warner Bros. Discovery ned den nordiske dramaproduksjonen i det som tidligere het HBO Nordic.

- Noe av poenget med å opprette kontorene i Sverige, Danmark og UK, er å kunne være bedre rustet for å imøtegå svingninger i markedet. For oss vil strategien utgjøre en økning i kostnader på kort sikt, men forhåpentlig skape en større base for inntekter på lang sikt.

Her kan du se resultatene til The Global Ensemble Drama i 2023. Tall i MNOK.Omsetningsnedgang og underskudd i The Global Ensemble Drama

The Global Ensemble Drama 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 46,7 76,2 - 39
Driftsresultat - 4,7 - 1,7 -
Resultat før skatt - 5,1 - 1,8 -

Millionene renner ut av selskapet til den norske Netflix-kongen - nå er regissøren på kapitaljakt