Anorak kutter kostnader etter ruskevær: - Fikk et tøft andre halvår

Et krevende reklamemarked, lederbytter og strategiendringer gir underskudd for NoAs norske reklamebyrå.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Anorak er den kreative spydspissen i den norske delen av byrånettverket The North Alliance (NoA). Nå er byrået klare med tall for 2022 som viser at selskapet taper penger for første gang på fem år.

- Vi hadde et relativt bra første halvår, men merket en endring i markedet og etterspørselen fra kundene etter sommeren som førte til at vi fikk et tøft andre halvår. Noe vi selvsagt helst hadde sett så annerledes ut enn utfallet, sier finansdirektør i NoA Norge, Stine Bøe, som er konstituert daglig elder i Anorak.

Utfordringene til Anorak kommer ikker til syne på topplinjen, som er på rekordhøye 132,3 millioner kroner. Det utgjør en vekst på 31 prosent fra året før.

- Dette er på grunn av større produksjoner som vi har gjort for kundene våre. Vi satset bevisst på mer forretningsorienterte kunder og større prosjekter med kunder som OBOS, Gjensidige og Ruter, sier Bøe til Kampanje.

Les også: Obos lanserer nytt slagord og reklamekonsept

Byråinntekten vokser mindre enn snittet i NoA-konsernet

Byråinntekten var på 64,942 millioner kroner og det utgjør en mindre vekst på seks prosent fra året før. Det betyr at varekostnadene til Anorak har økt omtrent like mye som omsetningen.

- Med større produksjoner kommer også større innkjøp av produksjonstjenester fra underleverandører, bekrefter Bøe.

Anorak ligger med andre ord langt under snittet i NoA Norge, som kunne vise til en vekst på 47 prosent i nettoomsetningen (tilnærmet byråinntekt, red. anm.) for 2022. NoA Norge er består av ni ulike selskaper, flesteparten innenfor teknologisektoren, inkludert NoA Ignite, NoA Connect og Unfold.

Den norske NoA-sjefen har tidligere uttalt til Kampanje at reklamebransjen preges av «et ganske flatt marked» der det «jobbes ganske tradisjonelt».

Les mer: NoA Norge passerer milliarden - men nå varsler toppsjefen om tøffere tider

Har mistet to byråledere på ett år

Underskuddet på 3,7 millioner kroner før skatt er det verste resultatet byrået har sett på lang tid. I 2021 var resultatet til sammenligning på 6,2 millioner kroner.

Ifølge årsberetningen skyldes underskuddet først og fremst at byrået hadde engangskostnader på 4,3 millioner kroner i 2022. 

- Dette er kostnader knyttet til endringer i ledelse, andre organisasjonsendringer og strategiutvikling, sier Stine Bøe.

I mai i fjor ble det kjent at Torgeir Vierdal var ferdig som leder for Anorak etter elleve år. Det skjedde som følge av at gründer og styreleder i NoA, Thomas Høgebøl, ønsket en endring i ledelsen av Anorak. Vierdal skal ha blitt tilbudt en annen rolle i konsernet, men valgte å trekke seg helt ut.

Les mer: Torgeir Vierdal slutter i Anorak - har takket nei til ny jobb i NoA

Hans etterfølgere,
Kine Werenskiold og Jens-Petter Aarhus, ble offentliggjort noen måneder senere. Werenskiold tok på seg jobben som daglig leder, mens Jens-Petter Aarhus tok det kreative ansvaret.

Denne modellen varte ikke lenge og tidligere i sommer ble det klart at Werenskiold trekker seg fra sjefsjobben, samtidig som hun fortsetter som partner og rådgiver.

- Anorak er mitt virke og lidenskap, og jeg skal fortsette med å gjøre mitt for å bygge Anorak til Norges beste reklamebyrå, men det er en krevende jobb og min private livssituasjon gjør at jeg ikke kan gjøre det som øverste leder akkurat nå, sa Werenskiold da.

Dermed er Anorak igjen på jakt etter ny byråleder.

Les mer: Anorak-sjefen trekker seg - starter jakten på ny byråleder

- Har måttet stramme inn på kostnader

En av de viktigste oppgavene til den nye byrålederen blir å ruste byrået for framtiden. Ingenting tyder nemlig på at utfordringene til Anorak eller resten av bransjen er over.

- Trenden fra fjerde kvartal i fjor fortsetter og vi opplever fortsatt et tregere marked hvor kundebehovet har endret seg og volumet har gått noe ned, sier Stine Bøe.

- Har dere vært nødt til å ta noen grep på bemanningssiden i møte med et vanskeligere reklamemarked?

- Ettersom kundebehovet og volumet har gått ned har vi også måtte stramme inn på kostnader der vi kan, sier hun.

Anorak lønnet i fjor 47 årsverk. Stine Bøe har foreløpig ikke svart på oppfølgingsspørsmål om hvor mange årsverk som er rammet.

Hun skriver i e-posten at de ønsker velkommen en bransje i endring.

- Anorak benytter anledningen til omstilling og tilpasser oss aktivt endringer i markedet, kundebehov og teknologi. Vi har sterk fremtidstro og spesielt på kraften av kreativ og emosjonell historiefortelling. Dette er mye mer enn tradisjonell reklame, sier hun.

Fremover skal Anorak jobbe enda tettere med de andre miljøene i NoA ifølge Bøe.

- Anorak står sterkt sammen med våre selskaper &Co i Danmark, Åkestam i Sverige og Bob the Robot i Finland.

Her kan du se regnskapstallene til Anorak for 2022. Alle tall i MNOK.Taper penger tross kraftig omsetningsvekst

Anorak 2022 2021 Endring i prosent
Omsetning 132,3 100,8 + 31,2
Byråinntekt 64,9 61,2 + 6,0
Driftsresultat - 3,5 6,1 -
Resultat før skatt - 3,7 6,1 -

Anorak kutter kostnader etter ruskevær: - Fikk et tøft andre halvår