«Forferdelige» meldinger gjør at Skeiv Ungdom-leder ikke vil ytre seg: - Går på at skeive har fortjent angrepet

- Det er skremmende å se, som ung og skeiv, sier påtroppende leder i Skeiv Ungdom. Bufdir og Norsk PEN er bekymret for skeives ytringsfrihet.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie Journalist

Den siste uken har nyhetsbildet i stor grad vært preget av masseskytingen som fant sted i Oslo natt til lørdag. Politiet etterforsker saken som terrorisme og en av hypotesene er at skytingen var en hatkriminalitetshandling mot skeive.

Skytingen skjedde utenfor tre utesteder, ett av dem London Pub, som regnes som av de mest populære utstedene i Oslo for skeive. Skytingen fant også sted under den siste uken av Pride-festivalen i Oslo, «Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold», som har blitt debattert hyppig i mediene i år. 

Kulturredaktør i Bergens Tidende, Jens Kihl, gikk dagen etter angrepet hardt ut mot debattklimaet i mediene og sa at «dette ikke har vært noen ålreit Pride-måned».

- Det har vært et helt ekstremt hardt debattklima, hvor det kastes ut løse og ganske skremmende påstander om at det finnes en skjult agenda, «Pride-ideologien» som skal ta over samfunnet, om at regnbueflagget er mørkets symbol og at skeive ønsker et slags diktatur og så videre, sa Kihl til NRK Helgemorgen sist helg. 

I en sak hos Kampanje udypet Kihl kritikken og sa at vi nå mest sannsynligvis kommer til å få en debatt som er preget av at «det bare er gjerningsmannen som står bak skuddene». 

- Det er alle enige i, at det bare er gjerningsmannen som skal straffes for skuddene. Men det betyr ikke at man kan avvise at debattklimaet og språkbruken rundt skeive ikke er god. Man kan ikke bare stanse ved at «ytringsfrihet er lov, så da er alt lov». Vi må diskutere summen av ganske mange transfobiske, homofobiske og kunnskapsløse ytringer, og hva det gjør med den skeive minoriteten som prøver å leve vanlige liv i Norge, fortsatte han. 

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, påtroppende leder i Skeiv Ungdom, skulle egentlig gi et intervju til Kampanje om skeives ytringsfrihet etter angrepet, men endte opp med å trekke seg. I en kort kommentar forteller hen at det er for tungt og belastende å prate om etter uka som har vært. Spesielt fordi det nå florerer av stygge kommentarer rettet mot skeive og den skeive bevegelsen på nettet.

- Det er veldig få konkrete trusler, men de truslene vi får går på at skeive har fortjent det. «Dere må slutte å være så irriterende og høylytte». Det er skremmende å se, som ung og skeiv. Det er forferdelig å se den type meldinger våre tillitsvalgte får i sosiale medier og på mail, sier hen til Kampanje.  

Hen har tidligere uttalt til NRK P3 at transdebatten i mediene er ødeleggende.

Les hva redaktørene svarer på Kihls kritikk her: - Jeg har god samvittighet

- Angrep på ytringsfriheten

Etter angrepet som skjedde natt til lørdag delte Norsk PEN, den norske avdelingen av verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, et innlegg på sine nettsider der de kalte hendelsen «et angrep på den reelle ytringsfriheten». 

- Vi i Norsk PEN frykter også at angrepet mot de to utestedene i Oslo vil frata de homofile og skeive deres reelle frihet til å ytre seg, skrev de også. 

Nå utdyper PEN-leder Kjersti Løken Stavrum til Kampanje:

- Den bekymringen vi ytret på lørdag, den er vel blitt bekreftet på ulikt vis.

Hun sier det er «forunderling mange som ikke forstår hvordan deres ytringer blir oppfattet når de diskuterer i sosiale medier». 

- Undersøkelser viser at mange referer til hat og hets som et problem, mens ingen gjenkjenner seg selv som en som sprer dette. Jeg tror det skyldes at man faktisk ikke forstår hvordan ens måte å diskutere på kan bli oppfattet på, og så er det krevende å diskutere skriftlig, fort og kort. Jeg håper stadig at sosiale medier skal kunne utvikle seg til å bli mer lydbasert, sånn at vi i mindre grad vrangleser hverandre, sier hun. 

- Når det er sagt så er det nok likevel også sånn at ytringsrommet er fullt av meninger vi ikke liker - og skulle ønske at ikke var der, men vi må jo bare tro at ved å diskutere dette og problematisere det så vil vi over tid - håper jeg - bli flinkere og klokere, hjulpet av teknologiutvikling, fortsetter hun. 

- Men det er nok ikke sånn at ytringsrommet vårt vil bli frisert og ensartet, og det er ikke heller et mål, avslutter Løken Stavrum, som også leder Ytringsfrihetsutvalget

Les også: Hardt ytringsklima mot skeive bekymrer likestillingsministeren

Bekymret:

Kjersti Løken Stavrum kaller terrorangrepet som fant sted i helgen et angrep på ytringsfriheten. Hun er leder i Norsk PEN og leder Ytringsfrihetskommisjonen.

Utsatt for mest hets på nett

Denne uken skrev Forskning.no at «hets og hatefulle ytringer skremmer også dem som ikke opplever det direkte».

- Det vi har sett når vi har studert hatytringer er at det kan skremme folk fra å ytre seg og å delta, sa Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning til nettstedet. 

I 2019 var Fladmoe med å skrive rapporten «Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen». 

Rapporten viste at én av fire LHBT-personer opplever hets. Internett var den vanligste arenaen for hatefulle ytringer. 

Avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), viser til lignende forskning. 

- En undersøkelse gjort av NOVA i 2020 viste at om lag 15 prosent av de som identifiserte seg som ikke-heterofile sa de ble utsatt for hatkriminalitet – mot 3 prosent av heterofile. Det har også vært en jevn økning i anmeldelser av hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering de senere årene, og i fjor ble kjønnsuttrykk/kjønnsidentitet og seksuell orientering oppgitt som hatmotiv i 14 prosent av anmeldelsene knyttet til hatkriminalitet, sier hun til Kampanje.

- Vi vet vi ikke om det har vært en økning i antall hendelser, eller om tilbøyeligheten til å anmelde hendelser har blitt større. Men det er en indikator på at skeive blir utsatt for hatytringer på grunn av sin seksuelle orientering og/eller identitet – og det er helt uakseptabelt, fortsetter hun. 

Hun mener det er grunn til å tro at mørketall er stort. 

- Hvor stor del av dette skjer som hatytringer og hets mot skeive på nett? 

- Vi har ikke sikre tall på dette, men en ISF-rapport fra 2019, viser at sosiale medier og kommentarfelt/nettforum er de to arenaene hvor flest LHBT-personer blir utsatt for hatefulle ytringer, sier Bjørshol.

- Hatefulle ytringer gjør at de som rammes føler seg utrygge og avstår fra å delta i meningsutvekslinger. Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

- Bekymringen rundt debattklimaet er økende

- Har dere noen betraktninger på debattklimaet rundt skeive og LHBT-bevegelsen de siste årene? Har dere inntrykket av at det har blitt hardere?

- Vi har ikke sett direkte på debattklimaet rundt dette, men i 2020 gjennomførte vi en stor levekårsundersøkelse som dekker lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Den viste at mer enn en av fire LHBT-personer har opplevd å bli truet eller krenket i løpet av de fem siste årene. Siden vi ikke har tall fra tidligere er det vanskelig å si noe om trenden, sier hun.

- En annen form for kunnskap vi i Bufdir er avhengig av, er innspill og tilbakemeldinger vi får fra brukerorganisasjoner, de som har fingeren på pulsen. Og bekymring rundt debattklimaet har vært økende fra organisasjonene de siste årene, fortsetter avdelingsdirektøren.

 - Hvordan påvirker dette skeives ytringsfrihet? Og hvordan kan dette igjen virke inn på skeives levevilkår? 

- Vi vet at hatytringer, hets og trusler har direkte konsekvenser for de som blir rammet av det. Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at for eksempel transpersoner skårer betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, å ha tenkt på eller forsøkt selvmord, ensomhet og lav tilfredshet med livet. Undersøkelsen viser også at bifile menn og kvinner opplever større levekårsbelastninger enn heterofile, homofile og lesbiske, sier Bjørshol.

- Tidligere forskning viser også at hatefulle ytringer gjør at de som rammes føler seg utrygge og avstår fra å delta i meningsutvekslinger, avslutter hun. 

Les også: Skeiv Verden-leder refser mediene: - Vært med å skape et feilaktig og svartmalt bilde

«Forferdelige» meldinger gjør at Skeiv Ungdom-leder ikke vil ytre seg: - Går på at skeive har fortjent angrepet