Se den fullstendige listen over oppnevnte medlemmer nederst i saken. 

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte i dag de 18 medlemmene som skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen.
 
– Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sier kultur– og likestillingsministeren i en pressemelding. 

Blant de 18 oppnevnte er sosiolog og skribent Kjetil Rolness, musiker Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, forfatter og politiker Mimir Kristjánsson, Dagen-redaktør Vebjørn Sellebekk og frilansjournalist og kritiker Anki Gerhardsen.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten og at de - på hvert sitt felt - har markert seg i samfunnsdebatten, sier statsråd Raja.

Les også: Forslag om ytringsfrihets-kommisjon får støtte

- Dramatiske endringer
Den tidligere journalisten og redaktøren Kjersti Løken Stavrum, som nå er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, blir utvalgets leder. Hun er også styreleder  i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN og har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund. 

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la frem sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier Løken Stavrum.

– Ytringsfrihetskommisjonen er bred og kunnskapsrik, men vi trenger en nasjonal engasjert dugnad for å oppfylle mandatet vårt. Det håper jeg vi får til. Vi har en felles plikt til å passe på den retten alle har til ytringsfrihet i vårt demokrati. Kommisjonens oppgave er kanskje komplisert, men den er først og fremst viktig. Det er et stort privilegium å få lov til å lede arbeidet, sier Løken Stavrum.

Kommisjonen oppnevnes med følgende medlemmer:

 • Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, Oslo (leder) 
 • Ragna Aarli, professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen, Bergen 
 • Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, musiker, Oslo
 • Eirin Eikefjord, journalist, Bergen
 • Anki Gerhardsen, frilansjournalist og kritiker, Bodø
 • Nils Johan Heatta, instituttleder ved Samisk Høgskole, Kautokeino
 • Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Oslo
 • Sebastian Klein, pedagogisk leder ved Falstadsenteret, Trondheim
 • Mimir Kristjánsson, forfatter og politiker, Stavanger
 • Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo 
 • Bård Borch Michalsen, førstelektor ved Handelshøgskolen UiT, Harstad.
 • Steinar J. Olsen, arbeidende styreleder i Stormberg, Kristiansand
 • Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri, Spydeberg
 • Begard Reza, generalsekretær i Salam, Oslo
 • Kjetil Rolness, sosiolog og skribent, Oslo
 • Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen, Moss
 • Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda, Volda
 • Sarah Zahid, student og forfatter, Bergen.