Gambit-sjefen vil tilbake til røttene etter «kronglete» år

- Vi er inne i et transformasjonsår, sier Henrik Halvorsen, som tviholder på resultatet.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

WPP-eide Gambit H+K har lenge vært blant landets tre største PR-byråer, ved siden av Geelmuyden Kiese og First House, men topplinjen har vært på en nedadgående kurve etter en topp på over 140 millioner kroner i 2018. I fjor falt omsetningen med 21 prosent til 96,7 millioner kroner, og det er første gang på ti år at den havner under et tresifret millionbeløp.

Administrerende direktør Henrik Halvorsen forklarer omsetningsnedgangen med en reduksjon i etterspørselen etter markedskommunikasjon, som har utgjort en betydelig del av byråets tjenesteportefølje, ved siden av politisk kommunikasjon og selskapskommunikasjon.

- Fordi hele Norge stoppet opp i mars, har det vært vesentlig mindre kampanjer og innkjøp, sier han til Kampanje.

Byråinntekten ble på 73 millioner kroner. Det utgjør en nedgang på 11 prosent fra 82 millioner kroner i 2019. Årsaken til at byråinntekten ikke faller like mye som omsetningen, er at Gambit har mindre varekostnader på den delen av omsetningen som holder seg best, nemlig selskapskommunikasjon, myndighetskontakt og krisehåndtering.

- Marginen på byråinntekten endte på 14,6 prosent mot 13,1 prosent i 2019. Sånn sett er vi passe fornøyd med år som var litt kronglete, sier Halvorsen.

Kutter i lønnskostnadene

Byrået klarte å manøvrere seg gjennom krisen til et resultat før skatt på 10,7 millioner kroner. En nedgang på snaue 200.000 kroner, eller to prosent.

- Vi har styrt bemanningen og klart å holde lønnsomheten i prosjektene vi har drevet. Vi har hatt noe færre folk, og vært mindre hissige på å erstatte hvis noen har sluttet, men har steppet opp rekrutteringen offensivt igjen i 2021.

Lønnskostnadene ble kuttet med drøye 7 millioner, eller 13 prosent. Byrået hadde 56 ansatte ved utgangen av året, mot 62 året før.

Halvorsen forteller at de var «litt skjevt bemannet» på vei inn i koronakrisen. Fremover ser han for seg at de vil gjøre mindre tradisjonell markedskommunikasjon og heller vri innsatsen mot å støtte myndighetskontakt og virksomhetskommunikasjon i gjennomføringen av mer strategiske prosjekter.

- Kreative løsninger som fungerer i holdning og kunnskap-, endrings- og omdømmeprosjekter er det et stort behov for, og på dette området er bredden i vår tjenester og sektorkompetanse en sterk konkurransefaktor.

Det innebærer også et bytte av mannskap.

- 2021 blir et veldig spennende år for Gambit. Vi er inne i et transformasjonsår der en del av de som har vært her i 10, 15 og 20 år har funnet på andre ting å gjøre, men vi er nå offensive på rekrutteringen og gir gass, og sånn som planen er nå, kommer vi til å gå ut av 2021 med flere folk og forsterket kompetanse i forhold til 2020.

Blant dem som nå har forlatt selskapet, er Jan Ottesen, som hadde 23 år bak seg i Gambit da han meldte overgang til Corporate Communications.

I fjor forsvant også tidligere Gambit-sjef Lars Erik Grønntun, som var med å bygge opp byrået sammen med Halvorsen for over 20 år siden, til Kahoot. De siste årene har han ledet det internasjonale morselskapet Hill + Knowlton, samtidig som han har vært styreleder i norske Gambit.

- Ikke gjort i en håndvending

Gambit-sjefen kaller det «back to the roots» når de bytter ut en del av kompetansen innenfor markedskommunikasjon med mer forretningsstrategisk rådgivning, både innenfor myndighetskontakt, rammebetingelser og «corporate».

- Kommer denne transformasjonen som en følge av at dere tapte Equinor?

- Det har lite med Equinor å gjøre. De har alltid vært en bred kunde som har brukt hele byrået, men vi jobbet aldri taktisk marketing for dem. Vi satser knallhardt på energi og har fått til mye spennende i form av nye kunder så langt i 2021. Vi skjønner godt at de ønsker å forsøke noe nytt etter 13 år hos oss, selv om vi gjerne skulle vært med videre i deres utviklingsprosess.

Equinor valgte bort Gambit til fordel for Zynk etter en stor byråkonkurranse tidligere i år.

Les mer: Equinor setter sluttstrek for Gambit-samarbeid - nå har oljegiganten valgt nytt byrå

- Blir det vanskelig å øke topplinjen fremover uten Equinor på kundeliste?

- Det er klart at det er ikke gjort i en håndvending. I praksis handler det om at et kjerneteam på en tre-fire konsulenter må bruke mye av tiden sin på andre kunder innenfor energiområdet, noe vi er på god vei å få til. Vi har et flatt år sammenlignet med 2020 foran oss, og så rigger vi oss for å vokse igjen i 2022.

Ikke fornøyd med kvinneandel

Selv om over 50 prosent av byråets konsulenter er kvinner, krymper andelen til 30 prosent på seniornivå. En medarbeiderundersøkelse Gambit har gjennomført viser at ikke alle opplever at de har like muligheter til å utvikle seg i byrået. Dette vil byrået gjøre noe med, ifølge styrets årsberetning.

- Vårt mål er å komme til 50 prosent på alle nivåer fra junior til senior, men det har vært tøft å få det til. Vi må holde på de flinke seniorene vi har, slik at vi får en mer en mer stabil senior kvinnemasse, samt rekruttere flere. Vår nye leder for virksomhetskommunikasjon, Elisabeth Klerck Nilssen, starter for eksempel nå i august og kommer som strategidirektør fra Gassnova. Ellers har vi et svært sterkt junior- og middlelevel-nivå av kvinnelige rådgivere som kan utvikle seg og ta steget opp til senior, sier Halvorsen.

- Har dere innført noen tiltak som gjør at du tror dere vil klare å løfte andelen?

- Vi jobber jevnt og trutt med dette, og så får man av og til noen tilbakeslag. Vi har en fleksibel setup som gjør at det skal være mulig for alle i ulike livssituasjoner og med ulike bakgrunner å lykkes i denne jobben, og vi har et spesielt fokus på å få inn kvinner som ønsker å utvikle seg i konsulentyrket.

Omsetningen faller i GambitTviholder på resultatet

Gambit 2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 96,7 122,5 - 21
Driftsresultat 10,6 10,8 - 2
Resultat før skatt 10,8 10,9 - 1

Tall i millioner kroner.

Gambit-sjefen vil tilbake til røttene etter «kronglete» år