Har skrudd opp prisen på papiravisen med opptil 40 prosent på to år: - Voldsom prisvekst

Sjekk prisøkningen på papiravisabonnementene de siste årene her.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Knut Kristian Hauger
Tobias Fredø
Øyvind Hofsrud Journalist

De siste årene har papiravisene økt kraftig i pris og ligget godt over nivået på konsumprisindeksen, samtidig som flere og flere aviser velger å gå ned på antall papirutgivelser for å holde papirproduktene sine lønnsomme. Kampanje har i den anledning undersøkt prisutviklingen for såkalte komplettabonnement, som inkluderer både papiravis og digital utgave. Her er trenden tydelig og den viser en kraftig prisøkning blant de norske mediehusene de siste to årene.

I snitt har prisene vokst med over 20 prosent eller rett over 100 kroner fra 2022 til 2024. Her har Bergensavisen hatt det friskste prispåslaget med nesten 40 prosent, mens abonnementsprisen på næringslivsavisene nå ligger på 800-900 kroner i måneden (se tabell lenger ned i saken). 

- Man ser en voldsom prisvekst over tid, noe som også forklarer hvorfor norske aviser har opprettholdt abonnementsinntektene knyttet til papir i stor grad, sier medieforsker ved SNF/NHH, Tellef S. Raabe, til Kampanje.

Raabe har fulgt utviklingen i det norske mediemarkedet tett de siste årene, og forsvarte nylig sin avhandling «The Norwegian Newspaper Industry in the Digital Age». Han forteller at prisene på avisabonnement med et papirprodukt i bunn har skutt fart de siste årene. I Raabes avhandling har han blant annet gjort egne analyser av Medietilsynets økonomidata fra år 2000 til 2022.

- Her finner jeg at inflasjonsjusterte inntekter fra papirabonnement ble redusert med 21 prosent. I samme periode falt papiropplaget med 65 prosent. Så hvordan forklarer man at inntektene holder seg forholdsvis godt i en tid der opplaget faller? Svaret på det er økte priser, sier Raabe.

Ferske tall, som kom onsdag morgen, viser at konsumprisindeksen økte med 12 prosent fra 2022-2024 samtidig som papiravisene i snitt har økt med 20 prosent. Prisveksten for 2023 endte på 4,8 prosent.

Les også: Opplagssmell for Avis-Norge: - Første gang på veldig lenge

Øker prisen:

BA-redaktør Guro Valland mener økte priser på papiravisabonnementene skyldes kraftig kostnadsvekst knyttet til trykk og distribusjon, men sier hun fortsatt har en lavere pris enn hovedkonkurrenten Bergens Tidende. Foto: BA.

Utelukker ikke ytterligere prisøkninger

Blant de avisene Kampanje har tatt en titt på finner man den Amedia-eide regionsavisen Bergensavisen (BA) som har økt prisen på deres «Komplett»-produkt med hele 39 prosent fra 2022 til 2024. BA-redaktør Guro Valland kan ikke utelukke ytterligere prisjusteringer fremover, men svarer likevel kontant nei på om avisa har planer om å øke prisen i 2024. 

- Er det rom for å øke prisene på dette «Komplett»-produktet ytterligere før abonnenter faller fra?

-  Det er vanskelig å si noe spesifikt om det her og nå, men jeg utelukker ikke at BA er nødt til å justere prisene ytterligere i årene som kommer, sier BA-redaktøren til Kampanje.

Valland påpeker samtidig at de «allerede kommer fra et relativt lavt nivå sammenlignet med aviser det er naturlig å sammenligne seg med». I dag koster et «Komplett»-abonnement 499 kroner, mens det for to år siden kostet 359 kroner. 

- Tror du leserne opplever en 39 prosents økning som en voldsom prisstigning?

- Det kan nok hende at noen kjenner på det, men samtidig kom BA fra et relativt lavt prisnivå og da er det naturlig at det gir noe større utslag som følge av det, sier hun.

700 kroner for Aftenposten kan fremstå som dyrt når det digitale samleabonnementet «Full Tilgang» er priset så gunstig. Tellef Raabe, medieforsker ved NHH

- Bytter ut dyre komplettabonnementet

Til tross for at Bergensavisen har økt mest prosentmessig blant avisene Kampanje har undersøkt, er de langt unna prissjiktet på de dyreste komplettabonnementene i bransjen. Enkelte av næringslivsavisene nærmer seg nå tusenlappen og da kan det være de papirtunge produktene koster mer enn de smaker i en tid der abonnentene får dårligere råd og konkurrentene innenfor lyd og bilde kan lokke med strømme- og underholdningstjenester til langt lavere priser.

- Spørsmålet er hvor mye mer man kan presse prisene for å gjøre opp for opplagsnedgang. I Norge eier åtte av ti nordmenn egen bolig, og rentehevningene biter fra seg for de fleste, sier Tellef Raabe. 

Han viser til den siste rapporten til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) der det kommer frem at mange bytter ut dyre komplettabonnementet med rimeligere digitale løsninger.

Ser en på prisen på de ulike abonnementsproduktene til for eksempel Aftenposten, kommer dette tydelig frem. I motsetning til digital tilgang til Aftenposten og papiravisen hele uka for 705 kroner i måneden, koster Schibsteds digitale avisabonnement med tilgang til ikke bare Aftenposten, men alle regionavisene og podkastproduktet Podme, rundt halvparten.

- 700 kroner for Aftenposten kan fremstå som dyrt når det digitale samleabonnementet «Full Tilgang» er priset så gunstig, kommenterer Raabe.

Les også: Polaris Media og Schibsted inngår samarbeid om abonnement

Her kan du se prisveksten på Komplett-abonnementene til et utvalg aviser. Så mye har abonnementsprisene økt de siste årene

Aviser 2024 2023 2022 Endring i %
Bergensavisen 499,0 399,0 359,0 + 39
DN 910,0 827,0 749,0 + 21
Fevennen 509,0 469,0 429,0 + 19
Finansavisen 799,0 799,0 679,0 +18
Aftenposten 705,0 663,0 613,0 + 15
Klassekampen 470,0 450,0 420,0 +12

- Det vi gjør nå lønner seg

Til tross for prisøkninger hos Aftenposten, og stort sprik mellom «Komplett»-priser og digitale abonnement, kan direktør for brukerbetaling i Schibsted, Tor Jacobsen, fortelle at abonnementsveksten de har sett de siste syv-åtte årene holder seg. I fjor økte prisen på papirabonnementet til Aftenposten med 6,2 prosent.

- Prisøkningen vil jeg si er et resultat av drastiske kostnadsøkninger i verdikjeden i tillegg til at det handler om forretningsoptimalisering, sier Jacobsen. 

Han forteller samtidig at antall digitale abonnenter øker betydelig, «mens papir faller jevnt».

- Så fremtiden ligger i det digitale. Den totale abonnementsbasen vår øker, særlig på digitalt. Dette er en utvikling vi har sett de siste årene. 

- Men tror du dette også kan ha noe med at prisen på papiravisabonnementet øker? 

- De siste årene har komplettprisen blitt dyrere i forhold til digitalprisen hos oss og konkurrenter. Vi vet at pris påvirker volum – det gjelder på alle varer. Dette har vi gjort analyser av, og for vår del ser vi at det vi gjør nå, lønner seg, sier Jacobsen. 

- Ikke like prissensitive:

- De mest lojale Komplett-abonnentene er ikke like prissensitive som andre. Likevel må vi gjøre analyser og kontinuerlig se på hva som er riktig pris, sier Schibsted-direktør Tor Jacobsen. Foto: Schibsted.

- Mange redaksjoner jobber med frekvensnedgang

Selv om de digitale avisinntektene vokser for flere, er fortsatt store deler av omsetningen knyttet opp til papir i mediehusene. I en utregning fra MBL kommer det frem at «uten papiravisen hadde avisenes samlede driftsresultat på i overkant av 300 millioner kroner i 2022 vært snudd til et negativt driftsresultat på over 1,3 milliarder

Raabe stiller seg ikke fullt og helt bak MBLs utregning, men sier «det haster med omstillingsarbeidet for mediehusene».

- MBL har kanskje vært litt vel nøkterne i hvor mange som vil bytte fra et komplettabonnement dersom det ikke lenger finnes, til et digitalt abonnement, men det er riktig at det er bundet opp mye penger i papiret, sier han.

Han tror ikke på noen brå død for papiravisen, men sier han også registrerer at mange mediehus har startet med å kutte i antall utgivelsesdager og at stadig flere vil velge et helgeabonnement som gir digital tilgang hele uka og papiraviser i helgen.

- Jeg vet at mange redaksjoner jobber med frekvensnedgang, og ser du på Amedia så er det i dag bare ni publikasjoner som kommer ut seks dager i uken. Det store spørsmålet nå knytter seg til hvilke av de nasjonale avisene som går over til bare å tilby papiravis i helgen. Jeg tror det vil være naturlig for de fleste om noen år, men om 2024 blir det store gjennombruddsåret for helgeabonnement gjenstår å se, sier han.

Bergensavisen er for øvrig blant Amedia-titlene som fortsatt har seks utgaver i uken, men der sier BA-redaktøren at man ikke har planer om frekvensnedgang inneværende år. 

Les også: Polaris-sjef tror annenhver papirutgave er borte om to år

Nærmer seg tusenlappen:

DNs sjefredaktør kan tilby sine kunder et komplettabonnement til 910 kroner, men Janne Johannessen mener kvalitet koster og viser til det Kjell Inge Røkke uttalte til DN her om dagen: - Det som er bra, skal ikke være billig i livet. Uansett hva det er, sier hun til Kampanje

DN-redaktøren: - Kvalitet koster

Dagens Næringsliv-sjef, Janne Johannessen, gir fortsatt ut papiravisen seks dager i uken med sitt komplettabonnement, og de følger nøye med på utviklingen i markedet, ifølge DN-redaktøren.

Hun ønsker ikke svare på om DN vil presse prisene ytterligere i 2024. Av avisene Kampanje har undersøkt, er for øvrig DN helt i tet hva gjelder pris med 910 kroner i måneden for både papiravis og digital tilgang. Økningen deres de to siste årene har vært på over 20 prosent.

- For DN er det selvsagt avgjørende at print er lønnsomt, noe det per nå er, sier hun til Kampanje.

- Tellef Raabe sier til Kampanje at stadig flere mediehus vil kutte i frekvens og velge en abonnementsløsning for helg som gir digital tilgang hele uka og papiraviser i helgen. Frister det med en slik løsning for DN?

- Vi har allerede et abonnement som gir full digital tilgang hele uken og papiravis på fredager og lørdager. Vi følger markedet tett og vurderer både pris, abonnementsmodeller og distribusjon løpende, svarer Johannessen.

 - Tror du det er rom for å øke prisen på komplettabonnementet ytterligere fremover i samme grad som man har gjort de siste årene?

- Så lenge vi har papir, skal våre abonnenter oppleve at de får kvalitet for pengene. Våre undersøkelser viser at mange lesere fortsatt er glade i papiravisen og er villig til å betale for den. Men kvalitet koster, og det blir stadig dyrere å gi ut papiravis, sier DN-redaktøren. 

Har skrudd opp prisen på papiravisen med opptil 40 prosent på to år: - Voldsom prisvekst