Polaris-sjef tror annenhver papirutgave er borte om to år

- Vi ser både på utgivelsesdager, deadline og når man distribuerer avisene, sier Per Axel Koch.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Overskuddet til Polaris Media krympet med 44 millioner kroner i første kvartal målt mot samme kvartal i fjor. I en børsmelding heter det at resultatnedgangen skyldes blant annet reduserte annonseinntekter og økte kostnader.

Les mer: Resultatfall på 44 millioner kroner i Polaris Media

- Vi er ikke tilfredse med konsernets finansielle resultater i første kvartal, og har iverksatt flere tiltak som vil gi effekt fremover. Samtidig som vi tilpasser kostnadene, opprettholder vi viktige satsinger som skal gi oss vekst og ytterligere styrke vår posisjon, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Konsernet sier de «vil jobbe med å redusere kostnadene betydelig i papirverdikjeden gjennom frekvensvurderinger, tilpasning av drift og mulige strukturelle endringer».

Polaris Media har allerede igangsatt en nedbemanning på 94 årsverk som de har satt av 60 millioner kroner til.

Nå retter Polaris-sjefen blikket mot papirverdikjeden, der det ligger an til kraftige kutt i årene fremover.

- Vi har en hypotese om at antall utgivelser fra våre mediehus vil kunne være halvert i løpet av 2025, sier Per Axel Koch til Kampanje.

Mediehuset jobber nå med planer for hver enkelt region for å få ned kostnadene som er knyttet til trykk og distribusjon.

- Vi trykker 113 aviser i våre syv trykkerier og må finne gode løsninger for å få ned kostander sånn som vi ønsker. Da ser vi både på utgivelsesdager, deadline og når man distribuerer avisene, sier Koch.

Han spår likevel en lang fremtid for papiravisen.

- Når vi får redusert frekvens for mange av mediehusene, tror jeg vi vil kunne gi ut papiravis lenge. Fremdeles er halvparten av inntektene våre papirbaserte. Vi bruker inntektene fra papir for å finansiere den digitale transformasjonen. Det gjelder ikke å vinne konkurransen om å bli heldigital først. Det ville vært uklokt.

Her kan du se tallene til Polaris Media for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. Kraftig resultatfall for Polaris Media

Polaris Media 2022 2021 Endring i %
Omsetning 891,0 878,0 + 1
Driftsresultat 9,0 53,0 - 84 
Resultat før skatt - 65,2 - 12,1 -

Polaris-sjef tror annenhver papirutgave er borte om to år