Mediekonsernet Polaris Media legger frem sine tall for årets første kvartal og de viser selskapet måtte se overskuddet krympe med 44 millioner kroner målt mot første kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på ni millioner kroner for perioden januar til og med mars i år, kraftig ned fra tilsvarende resultat på 53 millioner kroner.

I en børsmelding heter det at resultatnedgangen skyldes blant annet reduserte annonseinntekter og økte kostnader.

- Vi er ikke tilfredse med konsernets finansielle resultater i første kvartal, og har iverksatt flere tiltak som vil gi effekt fremover. Samtidig som vi tilpasser kostnadene, opprettholder vi viktige satsinger som skal gi oss vekst og ytterligere styrke vår posisjon, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Allerede i februar i år kunne mediekonsernet, som gir ut av aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Harstad Tidende og Fædrelandsvennen, fortelle at selskapet har et mål om å redusere bemanningen med inntil 94 årsverk i løpet av de to neste årene. Kostnadene knyttet til denne nedbemanningen belaster regnskapet med 13 millioner kroner.

Driftsresultatet justert for det mediekonsernet kaller «engangseffekter» endte dermed på 22 millioner kroner.

Det var særlig annonseinntekter fra papiravisene som sviktet i første kvartal i år, men også på det digitale er det en bekymringsfull utvikling med flat utvikling i Norge og fall i Sverige. Ser en på utviklingen i det norske markedet så falt den totale omsetningen med to prosent til 454 millioner kroner, mens annonseinntektene falt med seks prosent til 158 millioner kroner.

I Sverige er det enda tøffere. Der falt annonseomsetningen med åtte prosent til 78 millioner kroner, og her var det altså en nedgang i de digitale inntektene. Polaris Media mistet dermed 17 millioner kroner i annonseomsetning samlet i Norge og Sverige i første kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Noe av nedgangen ble kompensert av økte brukerinntekter, takket være en fortsatt sterk vekst i heldigitale abonnement både i Polaris Media Norge og Stampen Media.

- Vi har en langsiktig satsing på å styrke det digitale tilbudet vårt, og vi ser at en stadig større andel av abonnementsmassen er heldigitale, sier Per Axel Koch.

Antall heldigitale abonnement har økt med 11 prosent det siste året og ifølge Polaris Media velger nå nesten 60 prosent av abonnentene det heldigitale tilbudet.

Konsernet sier de «vil jobbe med å redusere kostnadene betydelig i papirverdikjeden gjennom frekvensvurderinger, tilpasning av drift og mulige strukturelle endringer.»

Her kan du se tallene til Polaris Media for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

Polaris Media 2022 2021 Endring i %
Omsetning 891,0 878,0 + 1
Driftsresultat 9,0 53,0 - 84 
Resultat før skatt - 65,2 - 12,1 -