Sviktende salg i Aller Media - har redusert bemanningen med nesten 20 prosent på ett år

- Det har vært et krevende og annerledes år, sier konsernsjef Dag Sørsdahl.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Det danske Aller Media-konsernet legger denne uken frem tall for hele sin nordiske virksomhet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Mediekonsernet opererer med et avvikende regnskapsår som i fjor naturlig nok ble sterkt preget av koronapandemien.

I Norge viser tallene til Dagbladet-eieren en omsetningssvikt på 235 millioner danske kroner, eller snaue 324 millioner norske kroner med dagens valutakurs. Alle øvrige tall i saken er i norske kroner.

Ifølge styrets beretning skyldes den norske omsetningssvikten både en svak norsk kronekurs, som har påvirket omsetningen negativt med 128 millioner kroner, sviktende salg av markedsføringstjenester og en nedadgående opplagskurve for konsernets papirutgivelser.

Driftsresultatet ble på 48 millioner kroner. Det er en nedgang på 98 millioner kroner fra forrige regnskapsperiode. 

I årsrapporten kommer det frem at konsernet hadde i snitt 494 norske ansatte i perioden. Det er 116 færre enn i forrige regnskapsperiode, noe som betyr at 19 prosent av bemanningen er blitt redusert på ett år. Det skjer etter at antall ansatte i Norge har ligget stabilt på drøye 600 ansatte de siste tre årene.

Ingen av de andre nordiske landene har en tilsvarende utvikling blant de ansatte.

Les også: Se og Hør vokser for første gang på 20 år

Ikke fornøyd med byråvirksomheten

Aller Media-konsernet består i Norge blant annet av Dagbladet, Scandinavia Online (Sol), annonseselskapet HS Media, content-byrået Adlink, byrågruppen Ahead Group Norway, som omfatter selskapene HyperRedink, Oculus, Nova Vista og Uniform, og ikke minst Aller Media, som utgir blader som Se og Hør, Allers og KK.

Ifølge årsrapporten har medievirksomheten til Aller Media hatt et tilfredsstillende resultat i perioden, men markedsføringstjenestene som er samlet i Ahead Group Norway skal ha blitt vesentlig påvirket av koronapandemien og «strukturelle utfordringer i markedet». Det har gitt mindre salg og «en vesentlig negativ påvirkning på regnskapet».

Ahead Group hadde en omsetning på 342 millioner kroner og et negativt resultat.

- Det er i regnskapsåret gjennomført en rekke markante organisatoriske endringer, samt gjennomført en stram kostnadsstyring, skriver styret.

Rett før regnskapsåret startet, slo Aller Media sammen byråene Hyper og Redink til byrået HyperRedink. Samtidig gikk Jørgen Schibsted av som byråsjef. Senere har alle Aller-sjefene som frontet denne sammenslåingen sluttet. I fjor sommer takket Øyvind Vederhus for seg som sjef i HyperRedink, mens Per Engh Halvorsen gikk av som sjef for hele Ahead-gruppen.

HyperRedink ledes nå av Henriette Leikanger, mens Henrik Hellenes har tatt på seg sjefsjobben i Ahead.

I 2019 kjøpte Aller Media Oculos, som ble fusjonert med OMG, og i august i fjor sluttet også sjefen der, Tom Orvei.

Les også: Aller-byrå mistet 15 millioner etter tapet av Coop

- Et krevende og annerledes år

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media Norge legger ikke skjul på at det har vært tøffe tak. Han mener imidlertid de har klart seg godt.

- Det har vært et krevende og annerledes år. Men innenfor mediaområder har vi håndtert det godt, med betydelig trafikkvekst, ingen permitteringer og oppsigelser samt gode resultater, EBITA (driftsresultat) med 119 millioner kroner, et resultat på nivå med 2018/19 tilsvarende en EBITA-margin på 10 prosent, skriver Sørsdahl i en e-post til Kampanje.

- Covid-19-situasjonen slo veldig hardt inn for Marketing Services-selskapene og Roede. Innenfor disse selskapene har det vært gjennomført mange prosesser, tilpasninger og endringer, fortsetter han.

- Ifølge årsrapporten er det spesielt Ahead-byråene som har fått merke koronapandemien, kan du utdype dette litt? 

- Selskapene har merket dette i stor grad, med redusert aktivitet fra kunder. Lavere generell aktivitet og prosjekter som ble utsatt eller kansellert.

Det er også omleggingen av strukturen i Ahead Group som har ført til den store nedbemanningen, ifølge konsernsjefen.

- Endringen av bemanning kommer som en følge av endringer i porteføljen og nedbemanningen innenfor for Ahead Group-strukturen.

Dagbladet hadde en omsetning på 584 millioner kroner og et driftsresultat på 59 millioner kroner, tilsvarende en margin på 10,1 prosent.

Sørsdahl legger til at det nye regnskapsåret har startet godt, både for medie- og byråvirksomheten.

- Vårt Q1 (oktober til desember), har startet meget sterkt med marginvekst, både for media og for Ahead Group, skriver han.

 

Milliardsmell i Norden

Koronapandemien har gjort regnskapsåret 2019/2020 «helt ekstremt vanskelig» for hele det danske Aller Media-konsernet, ifølge årsrapporten. Konsernet, som er til stede i Danmark, Sverige og Finland, i tillegg til Norge, har også en reisebyråvirksomhet, kalt Aller Leisure, som rammes spesielt hardt av koronapandemien.

Aller Leisure mistet over 50 prosent av omsetningen i perioden og reisebyråvirksomheten påvirker konsernresultatet negativt med cirka 66 millioner kroner.

Totalt hadde Aller Media-konsernet en omsetning på 5,3 milliarder kroner i 2019/2020. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner fra forrige regnskapsår.

Resultat før skatt ble på 11 millioner kroner, ned 162,5 millioner kroner. Resultatet anses som akseptabelt, i lys av koronapandemien, og det foreslås et utbytte på 69 millioner kroner.

Kampanje har vært i kontakt med den norske konsernledelsen for kommentarer, og oppdaterer saken når de svarer oss. 

Aller Media NorgeKraftig resultatnedgang

Aller Media 2019/2020 2018/2019 Endring i prosent
Omsetning 1131 1552 - 27
Driftsresultat (EBITDA) 48 145 - 67

Kilde: Aller Media. Alle tall omregnet til millioner, omregnet til norske kroner med dagens valutakurs.

Sviktende salg i Aller Media - har redusert bemanningen med nesten 20 prosent på ett år