Raja raser mot Discoverys «griskhet»: - Særs unorsk og veldig beklagelig

Kulturministeren reagerer på at TV-konsernet sender mer reklame for pengespill enn tidligere.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje kunne avsløre torsdag, har Discovery økt mengden TV-reklame for utenlandske bettingaktører betydelig etter 1. januar. Årsaken er at konkurrenten deres, Nordic Entertainment Group, har valgt å stanse salget av denne typen reklame som en følge av det nye lovbestemmelsen som trådte i kraft ved årsskiftet. Den gir Medietilsynet myndighet til å pålegge TV-distributører å forhindre videreformidling av reklame for utenlandske bettingaktører.

Mens Nent Group ikke har vist noe slik reklame så langt i år, har Discovery vist omtrent 6.500 slike reklamespotter bare i uke én. Til sammenligning var snittet til Discovery rundt 4.000 i uken i fjor.

Det provoserer kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

- Hvis det stemmer at Discovery har økt mengden pengespillreklame etter nyttår, er det stikk i strid med regjeringen og Stortingets ønsker, og således veldig skadelig at de nekter å forholde seg til Stortingets klare vilje. Det nye regelverket handler om å beskytte titusenvis av nordmenn som sliter med spilleproblemer, og da er det provoserende å se at Discovery opererer slik de gjør, sier Raja i en uttalelse til Kampanje.

Les mer: Dobbel jackpot for Discovery - soper inn bettingmillioner etter nytt lovforbud

Jeg oppfordrer Discovery nok en gang om å forholde seg til norsk lov.  Abid Raja, kulturminister

- Tydeligvis betyr penger og griskhet mer for Discovery

Han viser til at Nent Group har valgt å stanse salget og oppfordrer Discovery til å gjøre det samme.

- Tydeligvis betyr penger og griskhet mer for Discovery enn å følge det tverrpolitiske, overveldende flertallet på Stortinget. Jeg oppfordrer Discovery nok en gang om å forholde seg til norsk lov. 

- Er det heldig at Discovery tjener på at Nent Group har valgt å stanse salget av bettingreklame?

- Nei, dette er selvsagt en dårlig situasjon. Jeg vil berømme Nent Group for at de velger å følge norsk lov. At Discovery velger det motsatte, er særs unorsk og veldig beklagelig.

- Haster det for Medietilsynet å fatte vedtak når dere ser disse tallene?

- Lovendringen er helt fersk, den trådte i kraft 1. januar i år. Jeg har tillit til at Medietilsynet vil følge opp dette på best mulig og raskest mulig måte.

Discovery: - Dreier seg ikke om grådighet

Discovery mener på sin side at det er i strid med EØS-retten og senderlandprinsippet å skulle pålegge distributører å hindre sendingene deres, og de har derfor saksøkt staten. Tidligere denne uken ble det kjent at Oslo tingrett ikke vil behandle søksmålet fordi de mener Discovery ikke oppfyller søksmålsvilkårene. Denne kjennelsen har Discovery varslet at de vil anke.

- Det er en sentral del av en rettsstat å få prøvet statens rettslige standpunkter. Det virker som at kulturministeren har glemt dette, sier operativ leder Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

- At en jurist og kulturminister hevder at vi bryter norsk lov, vel vitende om at han ikke har belegg for å si det, er oppsiktsvekkende. Oslo Tingretts kjennelse bygger jo nettopp på at vi ikke bryter norsk lov, siden loven ikke retter seg mot oss, så standpunktet er også litt pussig i det lyset, fortsetter han.

Han avviser at de lar seg styre av griskhet.

- Dette dreier seg ikke om grådighet, det dreier seg om å få fastslått hvem som kan gripe inn i våre sendinger og det er så viktig for en kringkaster at kulturministeren burde forstå at vi ønsker å prøve rettsregelen. Pengespillreklame sendes jevnlig på TV 2 og Lotto markedsføres på NRK. Vår argumentasjon rundt spillavhengighet og sammenhengen med vår reklame har vi gjort grundig og ryddig rede for til Kulturdepartementet i den dialogen vi hadde før Raja tiltrådte, og før vi innførte selvreguleringen. Den regulering vi er underlagt, kombinert med selvreguleringen, er i tråd med det som gjelder for Norsk Tipping, og lovgivningen innen EU er også ment å ta hensyn til de spillavhengige.

Medietilsynet varsler reaksjoner

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet roser Nent Groups beslutning, og mener det er «svært uheldig» dersom Discovery bruker muligheten til å øke reklametrykket for pengespill.

- Vi jobber nå med å dokumentere pengespillreklamen som rettes mot norske seere, som er første skritt i dette arbeidet. Dersom det er en slik økning i antall pengespillreklamer som Kampanje skriver, kommer det pågående tilsynet til å fange opp dette, og det kommer da til å gi Medietilsynet grunnlag for å gå videre med saken, sier hun.   

Nent Groups kommersielle direktør Kim Poder kom torsdag med en sterk oppfordring til myndighetene om å fatte vedtak mot TV-distributørene som videresender pengespillreklamen på Discoverys kanaler.

- Vi forventer at politikerne griper inn omgående. Vår støtte til den nye norske loven forutsetter jo at den gjelder for alle. Alt annet er en unfair konkurranse, sa Poder til Kampanje torsdag.

Medietilsynet-direktøren forteller at de er godt i gang med arbeidet. Den nye loven gir dem myndighet til komme med pålegg overfor TV-distributører som formidler TV-sendinger med bettingreklame. 

- Dette tilsynsarbeidet har høy prioritet hos Medietilsynet og vi satte i gang vårt arbeid så snart lovbestemmelsen trådte i kraft ved årsskiftet. Vi jobber så raskt vi kan, men må følge gjeldende saksbehandlingsregler i tilsynsarbeidet, sier hun.

Les også: Dobbel jackpot for Discovery - soper inn bettingmillioner etter nytt lovforbud

Nent-direktør:

Nent-direktør Kim Poder utelukker ikke at de vil ønske utenlandske bettingannonsører tilbake til deres kanaler dersom loven «trekkes tilbake».

Full splid mellom tidligere allierte

Nent Groups engasjement i saken har imidlertid fått Discoverys operative leder i Norge, Espen Skoland, til å reagere. Han mener oppfordringen deres om at staten må gripe inn overfor Discovery «er intet mindre enn absurd» og minner om at de stod sammen med Nent i kampen mot den nye lovbestemmelsen da den var under utarbeidelse.

- Nents standpunkt er enda rarere når vi er kjent med at de så sent som i slutten av desember forsøkte å selge bettingannonser til kanalene sine og har signalisert til annonsørene at de er åpne for å gjeninnføre disse annonsene etter Q1, skriver Skoland i en kommentar publisert i Kampanje.

Nent-direktøren utelukker ikke at de vil ønske utenlandske bettingannonsører tilbake til deres kanaler dersom loven «trekkes tilbake».

- Men det er ikke et scenario jeg ser på som realistisk. Sånn som jeg leser de politiske signalene, er de innstilte på å få denne loven til å fungere. I det lys er Nent opptatt av å styrke samarbeidet med de mange andre annonsørene i markedet som til våres store tilfredsstillelse ser veldig positivt på Nent, sier Kim Poder.

Han avviser at de har snudd i synet på bettingreklame, slik Skoland skriver.

- Det er ikke noe uvanlig i å argumentere for sine synspunkter når en ny lov skal diskuteres, men akseptere utfallet når det foreligger, selv om resultatet ikke ble slik vi ønsket.

Raja raser mot Discoverys «griskhet»: - Særs unorsk og veldig beklagelig