Utspillet fra Nent i Kampanje i dag er noe av det rareste jeg har lest. At de nå ber staten om å gripe inn for å stoppe det de antyder at er et monopol er intet mindre enn absurd. 

Det er kanskje greit å minne Nent om hva de selv skriver i sitt høringssvar til loven: «NENT Group er kritisk til departementets forslag om å innføre sensur av TV-kanaler som sender lovlig fra andre land i EØS-området. Etter NENT Groups syn er forslaget klart i strid med senderlandsprinsippet og prinsippet om fri videreformidling i AMT-direktivet, og dermed med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen».

Nent karakteriserte også forslaget som «dårlig mediepolitikk», og sa at «Forslaget er en ulovlig begrensning på etableringsretten og retten til fri bevegelse for tjenester» og at restriksjonene ikke tjener et legitimt formål og var i problematisk i forhold til ytringsfriheten. Nå har de altså over natten endret syn. Og det er neppe fordi de er blitt en Mor Theresa.  

Vi har fram til nå hatt felles standpunkt med Nent om at dette forbudet er i strid med EØS-avtalen og at forslaget i realiteten er sensur. Gjennom alle disse årene har vi stått sammen i kampen mot dette lovstridige vedtaket, både i møter med Kulturdepartementet og skriftlig. Det er underlig at Nent nå er av en annen oppfatning, siden det ikke er noe i EØS-retten som har endret seg siden 31. desember.

Nents standpunkt er enda rarere når vi er kjent med at de så sent som i slutten av desember forsøkte å selge bettingannonser til kanalene sine og har signalisert til annonsørene at de er åpne for å gjeninnføre disse annonsene etter Q1.

Discovery innførte januar 2020 en egenregulering av spillreklame som er like streng som den Norsk Tipping har. Denne laget vi i samarbeid med Nent og Nent promoterte i sin tid i høringssvaret sitt at de ville underlegge seg selvregulering, men hoppet deretter av og valgte i stedet å bruke 2020 til å øke sin aggressivitet i markedet uten å følge det regelverket. De reklamene som sendes i Discoverys kanaler følger derimot de samme kravene som den reklamen som sendes for Norsk Tipping.

Forskjellen på Nent og Discovery er tilsynelatende at vi er opptatt av det prinsipielle ved den nye bestemmelsen, mens de snur kappen etter vinden og skifter mening etter å ha melket markedet aggressivt i 2020. Det er en sentral del av en rettsstat å få prøvet statens rettslige standpunkter, noe både Poder og, enda verre, Abid Raja synes å ha glemt.

At Poder nå vil ha myndighetenes hjelp mot konkurranse fra oss faller på sin egen urimelighet. Nent, og andre mediehus, er velkommen til å konkurrere i tråd med reglene i landet de sender fra, slik EØS-reglene legger til rette for. Det er bra for mediemangfoldet og bra for mulighetene til å skape godt, norsk innhold.