Discovery vil trolig anke i kampen mot staten: - Bruker alle midler på å forsinke det uunngåelige

Ble avvist i Oslo tingrett, men gir ikke opp kampen om bettingmillionene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Det amerikanskeide TV-konsernet Discovery Networks kjemper med nebb og klør mot den nye lovbestemmelsen som i praksis forbyr TV-distributører å videreformidle sendinger som inneholder reklame for bettingselskaper. 

Fra og med 1. januar i år har Medietilsynet hatt kompetanse til å pålegge norske distributører å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring av pengespill rettet mot Norge. Discovery har alltid stått fast ved at denne reklamen er lovlig, ettersom sendingene på Fem, Max og Eurosport kommer fra utlandet.

Oslo Economics har tidligere anslått at Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group vil få redusert sine inntekter med mellom 250 og 500 millioner kroner dersom myndighetene lykkes. Sistnevnte har varslet at de vil gi avkall på disse inntektene, men Discovery gir seg ikke så lett.

I fjor høst tok de ut stevning mot staten med krav om fastsettelsesdom for at Medietilsynets nye påleggskompetanse er i strid med EØS-retten. De har også bedt tingretten om at saken forelegges EFTA-domstolen for rådgivende uttalelse.

I dag kom kjennelsen fra Oslo tingrett om at søksmålet avvises.

- Vi fikk kjennelsen sent i går kveld. Vi vurderer nå sammen med våre rådgivere om vi skal anke og det gjør vi mest sannsynlig, skriver operativ leder i Discovery Networks Norge, Espen Skoland, i en e-post til Kampanje.

- Vi ønsker bare å få prøvet et rettslige spørsmål som er svært prinsipielt og viktig for oss. Det eneste staten har oppnådd ved Oslo tingrett er at det å få prøvet spørsmålet kan ta noe lengre tid. Det burde være i statens interesse at spørsmålet blir prøvet – i stedet for at man bruker alle midler på å forsinke det uunngåelige, fortsetter han.

Les mer: Oslo tingrett avviser Discoverys søksmål mot staten

Raja: - Vi er fornøyde

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja kommenterer kjennelsen overfor Kampanje på denne måten:

- Vi er fornøyde med tingrettens avgjørelse, som vi mener er riktig.

- Tror dere det er mulig for Discovery å prøve denne saken i en EU-domstol?

- Hvorvidt denne saken oppfyller vilkårene for å kunne forelegges for EFTA-domstolen, er først og fremst en prosessuell vurdering som retten må ta stilling til.

Medietilsynet har foreløpig ikke fattet et vedtak overfor noen distributører, selv om Discovery fortsetter å pumpe ut bettingreklame. 

- Den nye loven trådte i kraft for elleve dager siden, men fortsatt sender både Discovery og TV-distributørene denne bettingreklamen i distributørenes nett – hva tenker dere om det?

- Inntil Medietilsynet eventuelt fatter et konkret vedtak overfor distributørene, med pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre nærmere bestemt markedsføring, er det ingen som kan stanse kringkasterne og TV-distributørene fra å fortsette som før. Men vi ser at TV-selskapet Nent Group har valgt en annen tilnærming. De har nå meldt at de vil slutte å formidle pengespillreklame fra utlandet på norske skjermer, og jeg er glad for at Nent Group her tar ansvar og innretter seg etter regelverket, sier Raja.

Mener Discovery vil ha omkamp om Stortingets vurdering

Da partene møttes i Oslo tingrett 15. desember, argumenterte Riksadvokaten for at vilkårene for søksmålene ikke var oppfylt ettersom Discovery ikke hadde klart å dokumentere hvilke behov som foreligger for søksmålet, utover at lovbestemmelsen har «skapt usikkerhet» for driften.

Riksadvokaten mente søksmålet i praksis er et ønske om en omkamp av Stortingets vurdering av lovteksten opp mot AMT-direktivet, noe tingretten på mange måter har gitt staten medhold i.

Discovery, ved advokatfirmaet Wiersholm, argumenterte på sin side med at spørsmålet ikke er hvilke negative konsekvenser loven har for Discovery i dag, men om det vil ha negative konsekvenser dersom Medietilsynet fatter vedtak.

I kjennelsen, som ble offentliggjort i dag, slår Oslo tingrett fast at søksmålet ikke oppfyller søksmålvilkårene, både fordi det ikke gjelder et rettskrav, ettersom Medietilsynet ikke har kommet med et pålegg ennå, fordi Discovery ikke har påvist et aktuelt behov for å prøve saken nå, og fordi Discovery ikke oppfyller tilknytningsvilkårene, ettersom et eventuelt pålegg vil rette seg mot distributører.

Discovery dømmes til å betale statens sakskostnader på 77.850 kroner. Mediekonsernet har én måned på å anke kjennelsen.

Discovery vil trolig anke i kampen mot staten: - Bruker alle midler på å forsinke det uunngåelige