Har brukt fem år på å lage en merkevare av Norge – nå slutter hun som merkevaresjef i Innovasjon Norge

Cathrine Pia Lund har vært direktør for Merkevaren Norge-divisjonen siden 2015.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Denne uken presenterte Innovasjon Norge en ny og slankere ledergruppe. Den består nå av syv direktører, som er fem færre enn tidligere, inkludert administrerende direktør Håkon Haugli.

Han har lagt en ny strategi som deler Innovasjon Norge inn i tre «kunderettede» divisjoner: Samfunns- og næringsutvikling, eksport og vekst, og spesialoppdrag.

Merkevaren Norge avvikles som egen divisjon. Samtidig trer Cathrine Pia Lund, som har vært divisjonsdirektør for Merkevaren Norge ut av ledergruppen. Hun skal nå jobbe med å integrere Merkevaren Norge-prosjektet i den nye organisasjonen.

- Jeg ble ansatt i 2015 for å bygge prosjektet Merkevaren Norge, og det ble etter hvert en stor divisjon. I løpet av de fire og et halvt – snart fem – årene, har vi kommet veldig langt, og nå går Innovasjon Norge inn i en ny strategifase der Merkevaren Norge går fra å være et prosjekt til å være i drift. Det opplever jeg som en stor seier, sier Lund til Kampanje.

Hun hadde stillingen som markeds- og kommunikasjonsdirektør i Operaen da hun begynte i Innovasjon Norge i juni 2015. Hun har tidligere også vært markedsdirektør i flyselskapet Braathens og SAS Norge. 

Oppgaven i Innovasjon Norge var å profilere norsk næringsliv ute, Norge som turistattraksjon og øke Norges attraktivitet som investerings- og etableringsalternativ for internasjonale selskaper.

Les også: Skal bruke fem år på å lage en merkevare av Norge

Slutter i Innovasjon Norge:

Cathrine Pia Lind var markedsdirektør i Operaen før hun begynte i Innovasjon Norge i 2015. Nå starter hun jakten på nye muligheter. Foto: Agnete Brun

Varsler egen avgang

Samtidig varsler Cathrine Pia Lund sin avgang i Innovasjon Norge.

- Det er helt naturlig for meg å tenke nye muligheter utenfor Innovasjon Norge når prosjektet går over i en driftsfase. Jeg går nå over i en rolle hvor jeg som direktør rapporterer direkte til Håkon Haugli hvor hovedoppgaven blir å følge en portefølje i hvert fall et halvt år fremover for å sikre solid overlevering og integrasjon av prosjektet i den nye organisasjonen.

- Hvordan skal dette driftes videre?

- Nå skal det integreres i Innovasjon Norges divisjoner, så prosjektet får nærmere kundekontakt. Det vil bli en del av vår tjenesteportefølje på en litt annen måte enn det har vært i en oppbyggingsfase.

- Hvilke resultater har Merkevaren Norge skapt?

- Det viktigste resultatet er nettopp at prosjektet blir en del av tjenestetilbudet og et etterspurt virkemiddel til næringslivet. Vi har nådd målene vi satte for snart fem år siden.

- Har gjort en fantastisk jobb

The Explorer, som ble lansert som en slags «Tinder for norsk næringsliv», og som skal koble grønne norske løsninger med internasjonale kunder, kan i dag vise til en portefølje på rundt 300 norske bedrifter.

De 70 ansatte som har jobbet med Merkevaren Norge-divisjonen integreres nå i de nye divisjonene i Innovasjon Norge.

- Hva skal du gjøre når du forlater Innovasjon Norge?

- Det kan vi komme tilbake til senere.

Les også: Skal bruke 20 millioner på Tinder for næringslivet

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann i Innovasjon Norge forklarer omorganiseringen slik:

- Det vi gjør er å flytte ledere for kundenære divisjoner opp i ledergruppen. Koblingen mot markedet vårt blir enda tettere enn den har vært tidligere. Det er en annen organisering og det er naturlig at det er færre ledere i ledergruppen.

- Cathrine har gjort en fantastisk jobb med å fremme Merkevaren Norge, som er blitt en etablert og integrert del av måten vi jobber på, fortsette rhan.

Har brukt fem år på å lage en merkevare av Norge – nå slutter hun som merkevaresjef i Innovasjon Norge