Hos Innovasjon Norge sitter man og jobber på spreng med å gå gjennom forslag til statsbudsjett og er ikke helt i mål med alle detaljer og poster, kan spesialrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann i kommunikasjonsavdelingen fortelle. Totalt får Innovasjon opp mot fire milliarder kroner i bevilgninger over statsbudsjettet til en rekke ulike formål.

- Men i hovedsak ser vi at det ikke er de store endringer. Det er en økning på noen områder og en nedgang på andre. Men dette er ikke noe dramatisk for oss, tvert imot, sier han til Kampanje.

- Så alt i alt er dette et udramatisk budsjettforslag for dere?

- Dette er et veldig bra budsjett for oss. Vi mener at her har regjeringen sett at den jobben vi gjør med å utvikle næringslivet, nytter, sier Bergmann.

Når det gjelder Merkevaren Norge – som er en del av regjeringens eksportstrategi -  økes bevilgningene til å profilere Norge internasjonalt med ytterligere ti millioner kroner.

Dette kommer i tillegg til styrkingen av eksportsatsingen på 50 millioner kroner i 2018.

Øremerker til «The Explorer»
Ansvarlig for merkevaren Norge, Cathrine Pia Lund sier til Kampanje at de er godt fornøyd med budsjettforslaget.

- I fjor kom jo regjeringen med en nasjonal eksportstrategi for aller første gang. Den er bra og kommer med en rekke konkrete tiltak i tråd med Innovasjon Norges anbefalinger. Eksportsatsingen gjennom Innovasjon Norges Merkevare Norge-tiltak økte betydelig, sier hun.

I dagens budsjettforslag er 20 millioner kroner av totalpotten øremerket «The Explorer», som ble lansert av statsminister Erna Solberg i vår.

- Det foreslås en bevilgning på 20 millioner kroner i neste års budsjett til profilering av norske grønne løsninger. Dette skal skje blant annet gjennom det digitale utstillingsvinduet «The Explorer», opplyser Lund til Kampanje.

«The Explorer» har blitt beskrevet som en slags Tinder som for å matche et globalt næringsliv med bærekraftige, grønne løsninger fra Norge.

Les også: Slik skal de bygge Norge som merkevare

- Dette er ikke kutt
I budsjettet foreslår regjeringen å bruke 231,5 millioner på Innovasjon Norges reiselivsprofilering, noe som er et likt beløp som i 2018, og de to foregående årene. Men reiselivsdirektør Bente Holm avviser at dette innebærer et reelt kutt siden dette ikke er prisjustert.

- Nei, jeg ser ikke på det på den måten. Vi er veldig glade for at regjeringen ikke har gitt mindre. Vi har jobbet målrettet med en ny rigg som er laget for at vi skal kunne beholde bevilgningen på 231,5 millioner kroner. Vi får jo bidrag fra næringen også, så vi tenker at vi tvert imot skal få mer ut av bevilgningen enn tidligere, sier Holm til Kampanje.

- Hvilke grep er dette?

- Vi vil fra årsskiftet samle produksjonen av innhold på ett sted og ikke spredd rundt på mange lokasjoner i verden. Vi vil også sentralisere mediekjøp, slik at de som jobber ute kan være spesialister på det, sier hun.

Les også: Kritikken haglet - nå mener Visit Norway at den som ler sist, ler best

Disse grepene trer i kraft de fleste steder 1. desember, og skal være implementert i alle markeder 1. januar.

I 2017 mottok Innovasjon Norge totalt 3,8 milliarder kroner i bevilgninger.  Her sto Nærings- og fiskeridepartementet for 2,29 milliarder kroner, Landbruks- og matdepartementet for 782 millioner kroner, utenriksdepartementet for 106 millioner kroner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 203 millioner kroner, Kulturdepartementet 30 millioner kroner og kunnskapsdepartementet med 27 millioner kroner. I tillegg sto Fylkeskommunen for 402 millioner kroner.