Prissjokk for norske mediehus: - Det er massive økninger og det er dramatisk

Medie-Norge kjøper inn over 30.000 tonn med papir i løpet av et år. Nå øker prisen med mer enn 50 prosent.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger
Knut Kristian Hauger
Knut Kristian Hauger
Tobias Fredø Journalist
Knut Kristian Hauger
Dag Robert Jerijervi Journalist

Dyr strøm er noe av det som har preget den norske vinteren og for de fleste forbrukere har det ene strømsjokket fulgt det andre. Nå kan også den norske medieindustrien melde om et prissjokk, og det er prisen på papir. Mediekonsernet Polaris Media, som gir ut aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten, Harstad Tidende og Fædrelandsvennen, kan i sin ferske kvartalsrapport varsle om «store prisøkninger» fra papirleverandørene.

- Har mediebransjen fått sitt eget prissjokk her?

 - Ja, det er en kraftig prisstigning her etter mange år med overkapasitet i papirindustrien. Nå har de stengt ned deler av kapasiteten og dermed går prisen opp. Men vi tror det er en uklok avgjørelse som vil føre til at etterspørselen etter papir vil falle, sier konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch, til Kampanje.

Les også: Polaris Media øker overskuddet til 160 millioner - tjener mer penger i Sverige enn i Norge

Prisen mediehusene nå må belage seg på å betale ligger på rundt 6.000 kroner per tonn i motsetning til en pris som de siste årene har ligget på rundt 4.000 kroner per tonn. Per Axel Koch som har lang erfaring som styreleder i MBL-selskapet Papirkjøp sier det er en prisvekst som er historisk høy.

- Jeg satt 15 år som styreleder i Papirkjøp og kan ikke i hvert fall huske at det har vært høyere, sier han.

Også Dagens Næringsliv-eier NHST Holding la frem sine regnskapstall torsdag og konsernsjef Trond Sundnes sier følgende om de nye papirprisene som nå har skutt i været og det med hele 50 prosent:

- Vi følger tett med på prisutviklingen på papir og er i dialog med våre trykkerier om dette, sier Sundnes.

Les også: DN-eier tjener mindre på medier – overskuddet falt med ni millioner

Får prissjokk:

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media har allerede regnet på hvor store kostnadsøkninger som kommer av prissjokket på papir i 2022. Koch sier han regner med 30 millioner kroner i økte kostnader i år dersom prisene holder seg. Foto: Eivor Eriksen.

- En uklok avgjørelse

En del av prisøkningen skal ifølge Polaris Media allerede ha blitt innført med virkning fra fjerde kvartal i 2021, og Koch sier papirprisen forventes å øke med omtrent 50 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Dette vil for Polaris Media føre til rundt 30 millioner kroner i økte papirkostnader for konsernet i 2022, dersom de høye prisene vedvarer.

- Det har lenge vært en svakere balanse i markedet, men leverandørene utnytter en strammere kapasitetsutnyttelse til å ta ut en pris som ligger 50-60 prosent over det som har vært normalen de siste årene, sier konsernsjefen i Polaris Media, Per Axel Koch.

- Hvor lenge kan dette prisbildet vedvare? 

- Det vet vi ikke, men vi tror det er en uklok avgjørelse og at fallende etterspørsel vil føre til at prisen kommer ned igjen, kanskje allerede i andre halvår i år. Vi har også analyser som tilsier at prisen skal ned over tid, sier han.

- Kan dette øke tempoet i avviklingen av papiravisene?

- Ja, det kan være hvis høye papirpriser blir vedvarende, spesielt ute i Europa. Når prisen går opp og oppleves som for dyr, vil nok de som etterspør papir se på hvordan kostnaden kan tas ned. Jeg mener derfor det er en uklok beslutning fra papirprodusentene å øke prisen og ikke minst i Europa, der mediehusene er enda mer papirtunge enn oss i Norge, kan dette på sikt gi redusert etterspørsel, sier Koch.

Det er en håndterbar prisvekst, men samtidig er dette penger som går rett ned på bunnlinjen. Det er ingen «boost» for printproduktene. John Kvadsheim, Amedia-topp

Norske mediehus kjøper mindre og mindre papir

Her ser du en grafisk fremstilling over antall tonn med papir norske avishus har kjøpt inn siden 1994 da ordning om felles kjøp startet. 

 • 162.400
  1994
 • 192.100
  1998
 • 120.500
  2008
 • 65.000
  2018
 • 38.000
  2021

- Det er snakk om massive økninger

Mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted i MBL bekrefter at papirprisene har økt markant den siste tiden. Han anslår at prisøkningen fra januar 2021 til januar 2022 utgjør en kostnadsøkning på omkring 100 millioner kroner på årsbasis for norske papiraviser.

- Det er snakk om massive økninger i løpet av ett år. Det er dramatisk, selvfølgelig, og det vil kunne påvirke etterspørselen når det blir så høye priser som det vi ser nå, sier Wisted til Kampanje. 

Han har nær kjennskap til avispapirmarkedet gjennom sin rolle som daglig leder i Papirkjøp AS, som er et datterselskap av MBL. De fremforhandler papirkontrakter for standard avispapir for norske avishus hvert år. Dette gjelder blant annet Schibsted, Aller Media, Amedia og Polaris Media. 

- Hvor mye har papirprisene økt med?

- Jeg kan ikke gå inn og kommentere direkte de kontraktene vi har, men du har en indikasjon i det Polaris Media skriver i sin kvartalsrapport, svarer Wisted.

Han peker likevel på at nivået i Europa per januar 2022 ligger på 650-700 euro per tonn. Som nevnt tidligere skal papirprisen her til lands ha ligget på omkring 4.000 kroner de siste årene. 

- Kan den siste tids prisøkninger fremskynde «papirdøden»?

- Vi i MBL har sett at papiravisen fremdeles er viktig, så dette med «død» er ikke så relevant, men at dette vil kunne fremskynde at avishus ser på planer om frekvensreduksjon er nok ganske sikkert. Jeg vil samtidig fremheve at mye av økonomien i avisene fortsatt er tett knyttet opp mot papirutgaven, selv om norske aviser er blant verdens fremste på digital publisering og brukerbetaling, sier han. 

Her kan du se alle tallene til Polaris Media for hele 2021. Alle tall i MNOK. Aviskjempe mer lønnsom på driften

Polaris Media  2021 2020 Endring i %
Omsetning 3.684,1 3.516,1 + 5
Driftsresultat 272,5 227,7 + 20
Resultat før skatt 185,9 205,2 - 9

 

Forventer at prisene skal falle igjen

I fjor kjøpte norske avishus 38.000 tonn med papir gjennom MBL. I år regner Wisted med at de vil kjøpe inn omkring 35.000 tonn. Det er under 20 prosent av papirmassen avisene kjøpte inn i toppåret i 1998. Da handlet de inn hele 192.000 tonn papir. 

Wisted ønsker ikke å kommentere på hvor mye penger den norske medieindustrien bruker på papirkjøp gjennom MBL i løpet av et år. Han sier også at det er vanskelig å anslå hvor mye kostnadsøkningen eventuelt vil være for hele 2022 sammenlignet med 2021. Ifølge MBLs egne prognoser forventer de at prisene skal falle igjen. 

- Normalt har vi helårskontrakter hvor prisen er satt for ett år, men det har vi ikke lenger, så det blir nye prisforhandlinger i løpet av året. Det er vanskelig å være eksakt på å anslå om prisene vil gå opp eller ned, men vi tror at prisene skal ned fra dagens nivå i løpet av 2022, sier han. 

Han peker på to faktorer for hvorfor prisene har skutt i været den siste tiden. 

- En viktig grunn til økningene, både i Norge og internasjonalt, er at papirleverandørene selv har hatt kraftige kostnadsøkninger blant annet knyttet til energibruk, prisøkning på resirkulert papir og økte kostnader til kjemikalier og tømmer. Det er mye av begrunnelsen leverandørene har gitt for å få høyere priser, sier MBL-toppen. 

Blant leverandørene finner man Norske Skog, som for øvrig er den eneste norsk produsenten av avispapir her til lands. 

- Det andre er at det har vært knapphet i markedet på papir. Hvorfor det er slik er vanskelig å vite helt sikkert. Det skal være nok produksjonskapasitet i markedet, men i praksis så har mange i Europa slitt med å få tak i de kvanta man har ønsket. Det har satt press på prisene, noe som også er et paradoks med tanke på at papiravismarkedet er et fallende marked, sier Wisted. 

 

Amedia tror på opp mot 14 mill. i økte kostnader

Et annet stort mediekonsern som også rammes av de nye og stive avisprisene er Amedia som gir ut over 80 aviser i hele Norge og med Bergensavisen, Budstikka og Nationen som noen av de største. 

- Dette er den desidert største prisveksten jeg har sett i mine år i mediebransjen, sier konserndirektør med ansvar for trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim, til Kampanje.

Han anslår en merkostnad på 12 til 14 millioner kroner for Amedia-avisene som trykkes i konsernets egne trykkerier. Enkelte av Amedias titler trykkes i eksterne trykkerier.

- Har dere vært forberedt på en prisvekst i denne størrelsen? 

- Vi var forberedt på at prisene skulle opp, men vi var ikke forberedt på at prisene skulle så mye opp. 

Konserndirektøren vil ikke ta noen grep for å veie opp for prisveksten.

- Det er en håndterbar prisvekst, men samtidig er dette penger som går rett ned på bunnlinjen. Det er ingen «boost» for printproduktene, sier han.

Her kan du se alle tallene til NHST Holding for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK. Bedre tall for DN-eier

NHST Holding 2021 2020 Endring i %
Omsetning 1.084,9 1.088,8 - 4
Driftsresultat 4,6 - 73,2
Resultat før skatt - 2,8 - 73,5 -

 

Prissjokk for norske mediehus: - Det er massive økninger og det er dramatisk