Hagen selger seg ut av Norges mest lønnsomme PR-byrå - leverer sine nest beste resultater noensinne

Nå vil byrålederen i Mørland & Johnsen investere mer i egne ansatte.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Mørland & Johnsen er et lite omtalt, men svært lønnsomt PR-byrå. 2021 ble nok et godt år for partnerne med en omsetning på 29,7 millioner kroner og et driftsresultat på 14,7 millioner kroner. Det gir en margin på nesten 50 prosent.

Byrået har ikke varekostnader og opererer derfor heller ikke med byråinntekt.

- Det var et arbeidsomt år og resultatene må beskrives som gode. De er våre nest beste i vår 15-årige historie. Det var travelt, oppsummerer daglig leder Jon Mørland overfor Kampanje.

- Hva var det som gjorde travelt?

- Ja, det er kundearbeid det.

- Var det en slags ketsjupeffekt etter pandemien?

- Det vil være å dra det litt langt. Flere av kundene våre følte til de grader at de stod i pandemien i 2021. Mye av arbeidet har vært relatert til myndighetskontakt i forbindelse med pandemien, men noe av økningen er helt uavhengig av den.

Kjøper aksjene av Hagens investeringsselskap

Mørland & Johnsen ble etablert i 2006 av Jon Mørland og Øyvind Johnsen som begge kom fra Geelmuyden Kiese. Mørland har vært den største eieren med en aksjeandel på 45 prosent, etterfulgt av Johnsen med en andel på 35 prosent.

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica Investor har også vært representert på eiersiden med en andel på ti prosent, men selskapet hans har nå solgt seg ut. Det bekrefter Mørland overfor Kampanje.

- Canica er ikke lenger aksjonær.

- Hva er bakgrunnen for det?

- Det er det ingen dramatikk i, og jeg vil ikke si så mye om det, men dette er en satsing på egne ansatte. Vi mener at selskaper som oss primært bør eies av ansatte som jobber i selskapet.

Mørland vil ikke kommentere hvor mye de har betalt for aksjene eller hvordan de skal fordeles, men årsresultatet viser at selskapet har brukt 4,5 millioner kroner av egenkapitalen på kjøpet av egne aksjer.

I tillegg er det satt av 8,8 millioner kroner til utbytte.

- Har dere en kunderelasjon til Canica?

- Vi kommenterer verken hypotetiske eller reelle kundeforhold, men forholdet til Canica er godt. Det kan jeg bekrefte, sier Mørland.

Kampanje har tatt kontakt med Canica for å få en kommentar til saken. Administrerende direktør Nils K. Selte skriver i en tekstmelding at de ikke ønsker å uttale seg.

Omsetning og resultatSolid resultatvekst for Mørland & Johnsen

Mørland & Johnsen 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 29,7 26,3 + 12
Driftsresultat 14,7 10,7 + 37
Resultat før skatt 14,7 10,8 + 36

Tall i millioner kroner.

- Vi skal rekruttere flere

Resultatene viser at Mørland & Johnsen tilbake på et normalnivå etter et 2020 som ifølge byrålederen ble preget av fødselspermisjoner og utsettelse av et stort arrangement byrået var involvert i. Da var resultatet «kun» på 10,8 millioner kroner.

Nå vil Mørland investere mer penger i ansatte.

- Resultatet ble såpass høyt fordi vi bare var syv personer i fjor. Vi skal rekruttere flere personer og så skal vi fortsette med vår tilnærming til faget og jobbe med de kundene vi har, sier han.

- Hvor mange flere skal dere bli?

- Jeg skal være litt forsiktig med å spå dette. Det handler om å treffe riktig og få tak i personer vi tror vil kunne bidra her og av hensyn til dem prøve å få personer som vil trives.

Mørland & Johnsen har tidligere rekruttert fra politikken: Jobbet tett med Siv Jensen i over seks år - nå har han startet i PR-bransjen

- Resultat og omsetning blir som det blir

På nettsidene sine skriver Mørland & Johnsen at de tilbyr strategisk, skreddersydd rådgivning. De opererer ikke med åpne kundelister og skriver videre at de «tror på diskresjon fordi oppdragsgiveren og målet for oppdraget vårt er det sentrale, ikke rådgiveren».

Kundene strekker seg over et bredt felt, forteller Mørland, som selv er aller mest kjent for å være rådiver og pressekontakt for tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

- Jeg vil fremheve IT-sektoren, dagligvaresektoren, kraft og alt fra fornybar til olje og gass, og ikke minst maritim sektor. Og helse, oppsummerer han.

- Hvordan har de ansatte i Mørland & Johnsen håndtert koronarestriksjoner og hjemmekontor? 

- Vi har forsøkt å følge de mange regler og ikke minst anbefalinger som har kommet. Vi føler vi er godt innafor. Det har vært mye teamsmøter på oss også.

- Har du fått med deg debatten om slitne kommunikasjonsfolk? Hvordan står det til med de ansatte hos dere?

- Den har jeg ikke fått med meg. Det burde jeg sikkert ha gjort. Jeg føler at stemningen og kulturen her er god, men det er klart at vi alle, ikke bare de ansatte, men undertegnede også, synes det er en klar begrensing å møtes over Teams.

- Hva er utsiktene for 2022? Blir det ny rekord?

- Vi sikter mot å få tak i riktige folk og flinke folk, og forhåpentligvis få det omsatt i kunderådgivning. Resultat og omsetningen blir som det blir.

Hagen selger seg ut av Norges mest lønnsomme PR-byrå - leverer sine nest beste resultater noensinne