Medietilsynet vurderer maskinlæring for å stanse bettingreklame: - En lek mellom katt og mus

Men teknologien kan koste over 100 millioner kroner ifølge ny rapport.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Over en måned etter at den nye loven som tar sikte å strupe utenlandsk bettingreklame på norske TV-skjermer én gang for alle trådte i kraft, er det mye som tyder på at regjeringen fortsatt er et stykke unna å få viljen sin.

Ifølge den nye loven kan Medietilsynet gi TV-distributører pålegg om å stanse videreformidlingen av sendinger som inneholder slik reklame, men kun dersom det er teknisk mulig for TV-distributørene å gjøre det, og her har ikke Medietilsynet konkludert ennå.

Nå vil Medietilsynet gå i gang med å utrede hvilke muligheter TV-distributørene har for å overvåke TV-signalene med maskinlæring. Ved å mate et program med store mengder eksempler på reklame for utenlandske pengespill-aktører, kan programmet trenes til å gjenkjenne slik reklame i sanntid og på den måten blokkere sendingen.

I et notat Medietilsynet har bestilt av selskapet Analysys Mason blir dette alternativet trukket frem som et mer avansert, men rimeligere alternativ til manuell overvåking, der TV-distributørene setter av egne ansatte til å følge med på sendingene.

- Medietilsynet har bestilt notatet for å få en oversikt over hvilke tekniske løsninger som per i dag er tilgjengelig for filtrering av ulovlig reklame i åpne og lukkede nett. Departementet peker i lovforarbeidene på mulige tekniske tiltak, og aktørene har i høringsrunden vist til en rekke utfordringer med dette. For å kunne ta stilling til om tekniske tiltak er en mulig løsning å ta i bruk for distributørene, har Medietilsynet derfor behov for utrede disse spørsmålene nærmere, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Les også: Raja raser mot Discoverys «griskhet»: - Særs unorsk og veldig beklagelig

Kan koste 100 millioner kroner

Og det er alternativet med maskinlæring som er det mest interessante sporet, sier hun.

- Medietilsynet legger til grunn at manuell overvåkning blir vist til som et potensielt tiltak i rapporten. Vi utelukker derfor ikke at dette kan være en løsning å se nærmere på, men i denne omgang kommer vi til å utrede nærmere muligheten for filtrering ved hjelp av maskinlæring og hvor treffsikkert et slikt teknisk tiltak kan være, sier Nistad Sekkelsten.

Analysys Mason anslår at en løsning med maskinlæring vil koste TV-distributørene rundt 100 millioner kroner over en tiårsperiode, dersom de går sammen om en felles løsning. Dersom man velger å gå for egne løsninger, kan totalsummen bli tre ganger så stor.

De skriver også at en slik løsning mest sannsynlig vil bli «en lek mellom katt og mus», ettersom pengespillaktørene trolig vil jobbe hardt for å omgå algoritmen.

- Uansett hvilke tekniske løsninger som velges vil det være slik at markedet kan tilpasse seg i større eller mindre grad. For Medietilsynet er det relevant å vurdere tiltakets treffsikkerhet og effektivitet før det eventuelt legges til grunn som en mulig løsning for å fjerne pengespillreklame for distributørene.  Medietilsynet ønsker å utrede muligheten for filtrering ved hjelp av maskinlæring og hvor treffsikkert et slikt teknisk tiltak kan være før vi konkluderer, sier Hanne Nistad Sekkelsten.

- Når kan en løsning med maskinlæring eventuelt være oppe og stå, slik dere ser det?

- Dette er det for tidlig å si noe om. Vi ønsker å utrede nærmere hvilke løsninger som er tilgjengelig for maskinlæring i dag eller eventuelt hvilke løsninger som kan utvikles med tilgjengelig teknologi. Videre må det sees nærmere på hvor egnet slik teknologi kan være for å filtrere bort pengespillreklamen uten samtidig å ramme lovlig innhold.

Parallelt arbeider Medietilsynet med utredningen av en avtalebasert løsning mellom TV-distributører og TV-kanaler.

- Gjennomfører tilsyn

Som Kampanje tidligere har skrevet, har Nordic Entertainment Group valgt å stanse reklamesalget til utenlandske bettingaktører, men Discovery Networks Norge har valgt å fortsette med uforminsket styrke.

Les mer: Dobbel jackpot for Discovery - soper inn bettingmillioner etter nytt lovforbud

Discovery-konsernet har også saksøkt staten, men søksmålet ble avvist i Oslo tingrett for ikke å oppfylle søksmålsvilkårene. Denne kjennelsen har Discovery anket.

Medietilsynet vil ikke si noe om når det første pålegget kan komme.

- Vi gjennomfører for tiden tilsyn med aktørene i forbindelse med det nye regelverket om pengespillreklame. Hva som blir resultatet av dette tilsynet er det for tidlig å si noe om.

Telenors TV-sjef Camilla Amundsen sa til Kampanje i forrige uke at de jobber med å følge opp den nye loven.

- Vi jobber med den praktiske oppfølgingen av lovendringen både internt og gjennom vår bransjeorganisasjon Kabel Norge, og har en god dialog med Medietilsynet om dette. Pålegg har vi så langt ikke registrert, sier Camilla Amundsen.

Les mer: Rekordmange TV-kunder for Telenor - nærmer seg 600.000 abonnenter i Norge

Medietilsynet vurderer maskinlæring for å stanse bettingreklame: - En lek mellom katt og mus