Klubbleder kritisk til Aller Media-avvikling: - Ansatte reagerer

Aller Media unngår oppsigelser, men klubbleder reagerer på hvordan avviklingen av motorredaksjonen er blitt håndtert. - Fleksibiliteten som kommer ledelsen til gode, gjelder ikke de ansatte.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Seks årsverk ble satt i spill av ledelsen av Aller Media-ledelsen da Autofil ble solgt til Bilforlaget. De seks ansatte jobbet alle i den såkalte motorhuben i forlaget som også leverte stoff til andre deler av konsernet. I begynnelsen av november ble det kjent at leder av motorredaksjonen, Espen Stensrud, hadde inngått en sluttavtale med forlaget. Nå er det klart at tre av de tidligere ansatte har fått nye jobber i andre selskaper i Aller Media-konsernet, mens to har fått innvilget sluttpakke.

- Vi har kommet i mål med frivillighet. Vi er veldig glade for at ingen blir oppsagt, sier leder i redaksjonsklubben i Aller Media, Sonja Nordanger.

- Har det vært greie forhandlinger?

- Ledelsen og vi har stor respekt for hverandres roller, så sånn sett har det vært gode forhandlinger, men vi er sterkt uenig i ledelsens avgjørelse om å se selskapene i Aller Media isolert, og ikke sørge for videreføring eller omplassering av arbeidsforhold, sier Nordanger. 

- Også ansatte som ikke er direkte berørt, reagerer

Samtidig som Aller Media la ned sin «motorhub», ble det opprettet tre nye stillinger og en prosjektstilling i Dinside, som ligger i Dagbladet AS og Elbil24, som ligger i Scandinavia Online AS. Alle stillingene ble utlyst internt, og ingen av dem som mistet jobben som følge av Autofil-salget hadde formelt fortrinn. Sonja Nordanger reagerer på at de måtte søke på det hun anser som «egne stillinger».

Disse selskapene har nemlig tidligere kjøpt stoff fra motorredaksjonen.

- Ledelsen har oppfordret oss til å tenke på hvordan vi jobber og ikke hvordan vi er organisert. Medlemmene som nå ble berørt ble derfor overrasket over denne vendingen – de har tross alt jobbet 80 prosent av sin arbeidstid mot disse nettstedene og til stor del vært en del av redaksjonene som de nå har måttet søke seg til rent formelt. Vi mener også at det er tidligere presedens for å videreføre eller omplassere stillinger, sier hun.

- Et konsern består alltid av mange selskaper, men ikke mange  jobber så sammenflettet som vi gjør i vårt konsern. Også ansatte som ikke er direkte berørt, reagerer. Det stusses over at fleksibiliteten som kommer ledelsen til gode, ikke gjelder for de ansatte.

Klubblederen påpeker at de som fikk nye jobber i Aller-konsernet ikke var kvalifisert til sluttpakker.

- Dette er en problemstilling som har kommet opp underveis – og som medlemmene synes er noe kuriøst sett i forhold til at selskapsmurene plutselig ble veldig høye.

Les mer: Nye sluttpakketilbud i Aller - klubben kjemper mot nedbemanning

Konserndirektør: - Trist og krevende

Konserndirektør for kvinne og tema i Aller Media, Ingrid Skogrand, opplever dialogen de har hatt med medarbeidere og tillitsvalgte som god.

- Nå har vi klart å få til frivillige løsninger, og det er jeg glad for, sier hun til Kampanje.

- Sonja Nordanger forteller at måten denne avviklingen er blitt håndtert på av Aller Media-ledelsen har kommet overraskende på de ansatte. Hva mener du om det?

- Nedbemanning er trist og krevende. Jeg opplever at vi har hatt god dialog med både direkte berørte medarbeidere og tillitsvalgte, selv om vi ikke alltid har vært enige. Vi har flere ulike AS’er i konsernet Aller Media, og overtallighet løses innenfor det enkelt selskap. Dette er vanlig praksis i konsern.

Forrige uke ble det kjent at Aller Media også selger Båtmagasinet. Her har det bare vært én ansatt, og han blir med over til den nye eieren, Norsk Maritimt Forlag, forteller Skogrand.

Les mer: Aller Media fortsetter å rydde i bladhyllene – nå selger de også Båtmagasinet

Får kritikk:

Konserndirektør Ingrid Skogrand i Aller Media unngikk oppsigelser da Autofil ble solgt til Bilforlaget, men konsernledelsen unnslipper ikke kritikk fra leder i redaksjonsklubben. Foto: Aller Media

Klubbleder kritisk til Aller Media-avvikling: - Ansatte reagerer