Mediebransjen lanserer ny momsløsning: - Dramatisk

Medietopper slakter regjeringens forslag og foreslår nytt grep for å løse «momsfloken».

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

1. januar ble momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester - paragraf 6.2 i merverdiavgiftsloven - avviklet. Det innebærer at TV-kanalpakker og strømmetjenester ikke lenger kan selges med redusert merverdiavgift, noe som først og fremst har rammet TV 2 blant de norske mediehusene.

I praksis betyr det at momsfritaket for medier ikke lenger er plattformnøytralt, men avgrenset til medier som hovedsakelig inneholder tekst og stillbilder, og som dermed omfattes av paragraf 6.1 i merverdiavgiftsloven.

Mediebransjen kjemper nå en innbitt kamp for å få regjeringen til å snu, og Mediebedriftenes landsforening (MBL) har tidligere foreslått at paragraf 6.2 kan gjeninnføres med en presisjon om at den gjelder nyhetstjenester som er særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publikum. Det skal nemlig ha vært et problem at TV-distributører brukt tiltaket for å redusere momsbelastningen ved salg av kanalpakker der sport og underholdning har vært vel så sentralt som nyhetsinnhold.

Nå står MBL-sjef Randi S. Øgrey i spissen for et nytt forslag som skal løse momsfloken. Hun mener regjeringen kan utvide dagens momsfritak for aviser - paragraf 6.1 i merverdiavgiftsloven - ved å ta utgangspunkt i medier som omfattes av medieansvarsloven. Den gjelder for «medier som driver regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse».

Dersom man avgrenser momsfritaket til disse mediene, vil man både gjøre fritaket plattformnøytralt og samtidig stenge TV-distributørene ute ifølge Øgrey.

- Det er en ubyråkratisk, plattformnøytral, og ikke konkurransevridende løsning som gjør at innholdet er i fokus, ikke publiseringsform, sier hun.

Les også: Medietopper starter lobbykampen for å redde momsmillioner

- Trenger forutsigbarhet

Løsningen lanseres i MBLs høringsuttalelse til regjeringens forslag om å utvide dagens momsfritak for aviser slik at tekst og stillbilder «kun» må stå for 51 prosent av innholdet, og ikke 80 prosent som tidligere.

Dette forslaget har fått en kald skulder av av Medie-Norge, som mener det kan virke nedkjølende på innovasjonen i bransjen. Det kommer tydelig frem i flere av høringsuttalelsene. Forslaget vil heller ikke åpne døren for TV 2.

Les mer: TV 2-sjefen raser: - Gammeldags og dårlig løsning

- Mediehusene står i en enorm omstilling. Da trenger de forutsigbarhet og virkemidler som virker og som er enkle å forstå. Vår løsning med å følge medieansvarsloven vil innfri dette, sier Øgrey.

- Er dere som sikre på at dette vil tette lekkasjen som oppstod i fritaket for elektroniske nyhetstjenester?

- Ja, ser du på medieansvarsloven, så er den beregnet på redaktørstyrte medier i Norge. Den vil være rettet mot de som produserer mot det norske publikummere. Det er viktig å huske på at også øvrige norske mediestøtteordninger er avgrenset til medievirksomheter i Norge.

- Innholdet må være avgjørende

TV 2-sjef Olav T. Sandnes stiller seg bak MBL-sjefen. I sin høringsuttalelse skriver Sandnes at forslaget fra regjeringen reflekterer en tilbakeskuende og lite oppdatert forståelse av mediemarkedet.

- Fjerningen av momsfritaket er dramatisk for TV 2, og det vil ha direkte konsekvenser for oss. Det som er vanskelig å forstå er at Norges eneste nyhetskanal, TV 2 Nyheter, nå er det eneste norske nyhetsproduktet som ikke får momsfritak, sier Sandnes.

Han viser til at en samlet mediebransje har slått fast at nyhetsformidling gjennom tekst, lyd og levende bilder må likebehandles.

- Det er innholdet som må være avgjørende, og det oppnås gjennom å gjøre fritaket teknologinøytralt. MBL har nå vist to ulike måter å oppnå en slik avgrensing, og samtidig unngå lekkasjen regjeringen og bransjen er enige om må tettes, og for TV 2 mener vi begge løsningene er gode.

Medieforsker støtter bransjekrav

Medieforsker Tellef Raabe ved SNF på Norges Handelshøyskole støtter mediebransjen i å være «så fremtidsrettet som mulig» i spørsmålet om momsfritak.

- Mitt hovedinntrykk er at det er ufornuftig å bare heve taket, slik regjeringen har foreslått. Det er å utsette problematikken, sier han.

Selv om det er vanskelig å spå hvordan fremtidens mediemarked ser ut, mener Raabe det naturlig at fokuset på lyd og bilde økes for å møte fremtidens mediebruk.

- Det blir tydeligere og tydeligere at de fleste unge hverken bruker eller betaler for nyheter i tradisjonell forstand. For å møte teknologiske og demokratiske endringer vil nettavisene som vi kjenner dem se annerledes ut om noen år. Politikken må henge med på utviklingen.

Raabe viser også til at TV 2s største konkurrent, NRK, ikke rammes av reguleringen.

- En samlet mediebransje er enig i at det er viktig at vi har en allmennkringkaster, men skjevheten i konkurranse mellom den statlige aktøren og resten kan ikke bli altfor stor. Når du fjerner momsfritaket for TV 2, fjerner du i praksis halvparten av den offentlige støtten de får og tenker at de skal klare å levere på samme nivå.

- Det er dårlig politisk håndverk, legger han til.

Mediebransjen lanserer ny momsløsning: - Dramatisk