Frem til statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor nøt TV 2 godt av en ordning der mediehuset kunne selge sine elektroniske TV-produkter knyttet til nyheter uten moms. Men i forbindelse med statsbudsjettet slapp regjeringen en momsbombe der fritaket for nyheter formidlet via lyd og bilde forsvant. Dette rammet TV 2 spesielt hardt, men også flere av de store aviskonsernene som produserer stadig mer levende bilder.

I dag gjør regjeringen en ny sving i momsspørsmålet og lanserer nok en endring knyttet til momsfritaket for norske medier. Her foreslås det at avishus med en minimumsgrense på 50 prosent tekst og stillbilde skal slippe merverdiavgift på sine abonnementsprodukter.

Dermed kan det igjen virke som bildetunge TV 2 er skjøvet ut i skyggen.

- Vi skal sette oss inn i forslaget, men det fremstår ved første blikk som en gammeldags og dårlig løsning, som ikke bygger opp under den omstillingen norske medier må gjennomføre for å engasjere nye generasjoner av nyhetslesere. Det vil være svært alvorlig for demokratiet i Norge, sier sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, til Kampanje.

Regjeringens kutt i momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester i statsbudsjettet, altså nyheter som bruker lyd og levende bilder, rammer TV 2 tungt. Kanalen har anslått det årlige inntektstapet i år til å ligge på over 150 millioner, mer enn det maksimale beløpet Stortinget har bevilget for å kompensere TV 2 for allmennkringkastingsoppdraget.

Les også:  Regjeringen vil utvide momsfritaket for aviser - MBL er kritiske