Saken blir oppdatert.

1. januar ble merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet. Det innebar at TV-kanalpakker og strømmetjenester ikke lenger kan selges med redusert merverdiavgift.

Avviklingen fikk hard medfart av både andre politiske partier, medieledere og Mediebedriftenes landsforening (MBL). Stortinget ba regjeringen vurdere tiltak «for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd».

Les mer: MBL om momssmellen: - Skuffende og alvorlig

Nå sender regjeringen ut et forslag på høring som lemper på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift.

- Opptatt av mediemangfold
Departementet vil ikke gjeninnføre momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, men foreslår å endre vilkåret for momsfritak for aviser slik at andelen av levende bilder og lyd kan økes, så lenge innhold i form av tekst eller stillbilde utgjør mer enn 50 prosent.

I dag stiller loven som vilkår at avisen «i hovedsak inneholder tekst eller stillbilde».

Samtidig velger departementet å se bort ifra avgrensingen til lokal- og regionalaviser som lå i anmodningsvedtaket.

- Merverdiavgiften bør ikke begrense avisenes bruk av lyd og levende bilder. Vi er opptatt av mediemangfold og vi må ha et regelverk som bidrar til bredde i tilbudet. Vi ønsker at lokalaviser i hele Norge som satser på mer bruk av lyd og levende bilder, fortsatt skal være avgiftsfrie aviser, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Slik reagerer opposisjonen på forslaget: - Tamt og gammelmodig

- Utilstrekkelig
Administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi S. Øgrey, er ikke fornøyd med regjeringens forslag.

- Det er utilstrekkelig. Det begrenser fortsatt redaktørstyrte mediers mulighet til å bruke lyd og levende bilder i fullt monn, sier Øgrey til Kampanje.

Hun reagerer både på at løsningen ikke er plattformnøytral og at den vil kreve merarbeid for avisene som omfattes av den.

- Den vil ikke underbygge den nødvendige innovasjonen i bransjen, sier hun.

MBL har spilt inn et forslag om å gjeninnføre momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester med en avgrensing til medier som er «særlig rettet mot norske forhold eller et norsk publikum». Det skal redusere provenyet fra 600 millioner kroner til rundt 225 millioner kroner ifølge beregninger MBL har gjort.