Netthandelen faller, men salget er fortsatt større enn før pandemien - nå spår e-handelstopp at hele varehandelen vil få seg en «trøkk»

- Total handel vil nok gå ned, mens e-handel vil fortsette å spise andeler, spår administrerende direktør i Bransdal Group.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

De siste par månedene har flere selskaper med netthandelsvirksomhet rapportert om fallende tall. Trenden har blitt særlig tydelig når flere store aktører har presentert sine tall for andre kvartal 2022. For to uker siden kunne blant annet medieselskapet Schibsted og sportskjeden XXL rapportere om tilbakegang i netthandelen. Schibsted kunne for sine netthandel- og distribusjonsselskaper notere et underskudd på 28 millioner kroner i andre kvartal 2022, mens XXL opplevde full omsetningsbrems på netthandelen med over hele 25 prosent sett opp mot andre kvartal i fjor. 

- Vi hadde en voldsom covid-effekt og vi ser det mange andre steder både i dagligvare og elektronikk så relativt sett gjør ikke Schibsted det så galt, sa Schibsteds konsernsjef til Kampanje under kvartalspresentasjonen

Mediekonsernet melder at de er ned rundt 20 prosent fra netthandelstoppen de så under pandemien, men konsernsjefen peker samtidig på at den langsiktige utviklingen peker rett vei. For det er det flere som enes om; netthandelsfallet i markedet nå er mindre enn den eventyrlige veksten e-handel har hatt under pandemien.

Likevel takter altså netthandelsbransjen mot nullvekst for hele inneværende år, ifølge handelsorganisasjonen Virke, som slipper nye, oppdaterte prognosetall til høsten. Gerhard Anthun, bransjedirektør for e-handel i handelsorganisasjonen Virke, sier det likevel ikke er snakk om en resesjon selv om veksten for øyeblikket er negativ. 

- Resesjon skaper inntrykk av nedgang. Det blir for bombastisk å si, ettersom vi fortsatt befinner kanskje litt over toppen av en gedigen netthandelsbølge. Sammenlignet med 2019 er netthandelsnivåene vesentlig høyere, sier han til Kampanje. 

Les også: XXL-salget på nett falt med over 160 millioner kroner

- Varehandelen vil få større utfordringer enn de har hatt

Administrerende direktør Kolbjørn Ertzeid i Bransdal Group, som blant annet eier merkevarene og netthandelssidene blivakker.no og netthandelen.no forteller at de selv merker nedgang et halvt år inn i 2022.

- Vi har litt nedgang med tanke på fjoråret, men vi har en solid økning sett opp mot før pandemien. Vi har fått mange nye kunder som har blitt værende, selv om de nå både velger fysisk og nett. Det er uansett et godt løft.

Han peker på at nedgangen i netthandel er en kombinasjon av flere ting:

- Nå opplever vi andre økonomiske tider, samtidig som det var flere distribusjonskanaler som var stengt under pandemien. Det var mindre reising og færre fysiske butikker som var åpne de siste to årene, samtidig som folk vegret seg fra å ha sosial kontakt og gå i butikker. Det har nå normalisert seg, men det er også litt forskjeller fra bransje til bransje.

For foruten at flere distribusjonskanaler var utligjengelige for forbrukerne under pandemien, er det ikke bare gjenåpning og fysiske butikker som nå skaper hodebry for netthandelsaktørene. Etter Russlands innvasjon av Ukraina har energiprisene skutt i været samtidig som en rekke råvarepriser har gått opp.

På toppen av dette har Norges Bank varslet flere rentehevinger i løpet av 2022. Nordmenn flest vil nå merke trangere økonomiske tider fremover. 

På spørsmål om hva dette vil ha å si for e-handelen, peker Ertzeid på at varehandelen generelt går en usikker tid i møte.

- Jeg tror varehandel generelt vil få større utfordringer enn de har hatt, og det tror jeg også e-handelen vil bli preget av. Total handel vil nok gå ned, mens e-handel vil nok fortsette å spise andeler. Jeg tror det er mindre sårbart enn resten av varehandelen. Samtidig er det også forskjeller fra bransje til bransje.

- Ikke sikkert at lavprisaktørene slipper så billig unna

Han tror at særlig klesbransjen og sportsartikler vil oppleve ganske store forskjeller mellom høyt prisede merkevarer og lavprisprodukter. Ertzeid peker på at økte renter og et galloperende prisnivå vil gjøre sitt til at folk tenker seg om når de handler. 

- Folk vil være mer påpasselige med hvordan de bruker pengene sine, men de vil fortsatt se at nett har mange fordeler med seg. Andelen fysisk versus nett vil fortsette å flytte på seg. Samtidig er ingen immune mot økte rentehevinger og prisøkninger. Da tenderer folk mot å velge billigere produkter og prissensitive produkter vil nok komme bedre ut enn andre.

Gerard Anthun i Virke forteller at ingen bransjer vil bli uberrørt av inflasjonen. Han er dog ikke like sikker på om lavprisaktørene vil slippe så billig unna. 

- Under pandemien gikk en unormalt høy andel av husholdningenes forbruk til varer. En normalisering av forbruksmønsteret vil medføre relativt lavere etterspørsel mot varehandelen. Med redusert kjøpekraft kan det tenkes at noen kundegrupper som ellers har handlet andre steder nå begynner å velge lavprisaktører, sier han før han fortsetter:

- Samtidig vil også de store kundegruppene til lavprisaktørene få redusert sin kjøpekraft. Nettoeffekten av dette er uklar. Lavprisaktørene er avhengige av lave innkjøpspriser og når innkjøpsprisene øker, kommer også lavprisaktørene under press på den siden. Det er dermed ikke sikkert at lavprisaktørene slipper så billig unna likevel.

- Mange virksomheter tok investeringer både i nettbutikken og på logistikksiden

Da pandemien inntraff og samfunnet stengte ned verden over i 2020, snakket mange om hvordan de digitale brukervanene nå flyttet seg flere år frem i tid på bare få måneder. 

- Blir dette nå spist opp av gjenåpning av samfunnet og dårligere økonomiske tider?

- Mange virksomheter tok investeringer både i nettbutikken og på logistikksiden under pandemien som har løftet kvaliteten og mulighetene for effektiv netthandel. Dette var de viktigste endringene som tok unna flere års utvikling på bare noen måneder. Kundene tilpasset seg raskt. Det så vi ikke minst da butikker i flere regioner måtte holdt stengt våren 2021, men kundevaner endres sakte, svarer Anthun. 

Han påpeker at Virkes befolkningsundersøkesler under pandemien for det første viste at andelen kunder som oppgav at de foretrakk nettbutikk fremfor fysisk butikk, forble uendret mot før pandemien. Dette til tross for at svært mange benyttet seg av nettbutikk og klikk-og-hent under pandemien.

- For det andre så vi at preferansen av nettbutikk mot fysisk butikk forble svært avhengig av produktkategori. Varer som over tid hadde blitt handlet mye på nett, så også størst vekst i fremtidig kjøpsintensjon på nett.

Netthandelen faller, men salget er fortsatt større enn før pandemien - nå spår e-handelstopp at hele varehandelen vil få seg en «trøkk»