- Det er en stor sorg. Dette er bare tungt

Tillitsvalgte i Egmont Publishing har tro på ny organisering, men forstår ikke hvorfor ledelsen må nedbemanne nå.

Publisert / Oppdater

Jacob Andersen og Dag Robert Jerijervi

Saken blir oppdatert.

Nyheten om at Egmont Publishing skal kutte 11 stillinger har falt selskapets ansatte tungt for brystet. Mediehuset har vært gjennom flere store kuttrunder de siste årene, men høstens kuttrunde er den største siden 2018, da 32 stillinger forsvant. Da viste en opptelling Kampanje gjorde at Egmont Publishing hadde kuttet rundt 280 ansatte på ti år. I fjor mistet ytterligere åtte ansatte jobben da selskapet la om bloggsatsingen.

- Det er en stor sorg. Dette er bare tungt, sier tillitsvalgt for Parat Media i Egmont Publishing, Johan Brandt Garvik, om hvordan dagens nyhet har blitt tatt imot av de ansatte.

Parat Media er en bransje- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i mediebransjen som jobber med salg og marked, administrasjon og content marketing, for å nevne noe.

Nedbemanningen skjer som følge av en omorganisering av virksomheten i produktteam, og med en tydeligere prioritering av merkevare-porteføljen.

- Vi skal være et offensivt mediehus som evner å endre oss i takt med utviklingen i markedet og vi skal kontinuerlig utfordre oss selv og forbedre måten vi jobber på, sier administrerende direktør Nina Vesterby i meldingen som ble sendt ut tidligere i dag.

Johan Brandt Garvik mener ledelsen argumenterer godt for omleggingen, men han hadde håpet de ville vente med en nedbemanning til de så hvordan den nye organisasjonen fungerer i praksis.

- At vi faller med ti prosent i året, sier noe om at man er nødt til å ta grep, men vi kunne kanskje hatt litt is i magen og tatt omorganiseringen først og ventet med nedbemanningen til man har fått organisasjonen til å sitte, sier han.

Les også: Egmont Publishing nedbemanner – 11 stillinger blir borte

NJ-klubbleder ut mot ledelsen

Etter det Kampanje erfarer, rammer ikke kuttene Parat Media-delen av Egmont Publishing. Derimot vil de trolig ramme ansatte som er organisert gjennom Norsk Journalistlag.

- Det vil det nok gjøre. Hvor mange som vil kunne risikere å være overtallig etter prosessen har gått, det vet jeg ikke, men i utgangspunktet rammer det mine medlemmer, sier klubbleder for journalistene, Alexander Berg.

- Det er selvfølgelig trist, helt klart. Som klubb skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan for at dette blir gjort på en best mulig måte og at konsekvensene for den enkelte blir minst mulig.

Berg synes ikke ledelsen har gjort godt nok rede for at det er nødvendig å nedbemanne i forbindelse med denne omorganiseringen.

- Det er ikke nødvendigvis et en-til-en-forhold mellom omorganisering og nedbemanning, sier han til Kampanje.

Støtter ny organisering

Selskapet har besluttet å organisere virksomheten i produktteam og med en tydeligere prioritering av merkevare-porteføljen. Det nye rigget består av fire virksomhetsområder: People Influencerbyrå, Kids, Print Media og Online Media & Nye satsinger.

- Har du noen tanker om dette grepet?

- Det baserer seg på sett og vis på en modell vi tidligere har hatt hvor vi har jobbet veldig autonomt, og det er helt naturlig at vi samler print-satsingen vår. Så det ser jeg egentlig bare som positivt, at vi kan hente ut synergier på tvers av blader, sier Alexander Berg.

- Tåler Egmont å kutte igjen?

- Det er klart at kjernevirksomheten vår er å produsere supergodt innhold, og det er klart at når vi blir færre som skal gjøre det, så blir det et viktig spørsmål hvordan vi skal fortsette å produsere det samme gode innholdet med færre produsenter? Det ser jeg for meg kan bli en utfordring, sier han.

Berg mener koronakrisen har vist at de har en organisasjon som evner å ta utfordringer på strak arm.

- Vi stengte ned bedriften 13. mars og da skulle alle påskemagasinene sendes til trykking og det ble gjennomført på en smertefri måte fra hjemmekontorer rundt omkring. Så organisasjonen har jo vist at de evner å møte utfordringer på en konstruktiv måte, så det blir jo spennende.

Savner god redegjørelse:

- Vi synes som klubb ikke at det er gjort god nok rede for at det er nødvendig å nedbemanne i forbindelse med denne omorganiseringen, sier klubbleder Alexander Berg i Egmont Publishing.

- Det er en stor sorg. Dette er bare tungt