Ernö vokser mest og Morgenstern er årets rakett

Omsetningen øker, men byråene tjener mindre penger enn før. Se reklamebransjens 2017-tall her.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Når regnskapsåret 2017 er avsluttet for de fleste byråer, har Kampanje satt sammen en oversikt over tallene til de fleste norske reklamebyråene.

Til sammen har de 31 byråene vi har samlet tallene fra, en vekst i byråinntekten på seks prosent fra 2016 til 2017. Økningen er fra en samlet byråinntekt på 1,3 milliarder kroner i 2016 til 1,42 milliarder kroner i 2017.

I oversikten kommer Ernö på en 18. plass rangert etter byråinntekt, men byrået har den største veksten av alle de rene reklamebyråene som har sammenliknbare tall fra 2016. Anti har også en imponerende vekst, men i disse tallene ligger også design og filmproduksjon.

Når Kampanje møter Ernös medeier og konstituerte daglig leder Odd Rune Farsund, viser han stolt frem nyoppussede lokaler på Grünerløkka i Oslo. I huset der de 24 ansatte sitter skulle man blant annet gjøre plass til flere folk, men også gjøre lokalene mer moderne. Bak seg legger de et rekordår. 

I størrelse plasserer Ernö seg altså på 18. plass når reklamebyråene er rangert etter byråinntekt. Av de totalt 31 byråene i Kampanjes oversikt, er det 30 byråer som har sammenliknbare tall fra 2016.

- 2017 ble et veldig godt år. Det er klart at det er veldig motiverende å se at de mange timene vi har lagt inn vises på bunnlinjen. Det er mange som har stått skikkelig på for å få det til, sier Farsund til Kampanje.

Les også: Ferdig som byråsjef: - Det har vært både morsomt og utfordrende

Det var Fredrik Horn som var byråleder i Ernö i fjor, og som dermed skal dele æren for de gode tallene med resten av byrået. Horn har tidligere signalisert at resultatet kom til å bli godt.

- Jeg har lyst til å hyle ut resultatet, men det er ikke ferdig behandlet av verken styret eller revisor så du må vente litt til med å skrive i detalj om det. Men overskuddet før skatt mener jeg er det høyeste for Ernö noen sinne, og det valser høyt over underskuddene vi hadde i 2015 og 2016. Nå har vi kommet sterkt tilbake med styrket egenkapital og god økonomi, uttalte Horn til Kampanje i januar.

Det endrede konkurransebildet gjør at man må slite litt mer for hver krone. Eldar Skylstad

Status quo i toppen

Det er ingen overraskelser i toppen av listen og alle de fem øverste plassene er identiske med i fjor. Try Reklamebyrå troner solid på toppen med sin byråinntekt på 240,7 millioner kroner – nærmere 38 millioner foran andreplassen, som innehas av Schjærven. Deretter følger Foll (tidligere Fjeldheim & Partners), Los & Co og på femteplass; SMFB. Sjetteplassen er det Anti som kaprer.

Totalt fikk de 31 byråene som Kampanje har innhentet tall fra, et samlet resultat før skatt på 158,9 millioner kroner i 2017. Dette er en nedgang på 8 prosent fra 2016, da samlet resultat før skatt endte på 172,3 millioner kroner.

At byråene får mer å gjøre - mens lønnsomheten samtidig faller, kommenterer styreleder Eldar Skylstad i Kreativt Forum slik;

- De siste årene har vært en konstant endringsprosess. Dette har gjort at mange byråer de siste par årene har investert ved å løfte nye kompetanseområder inn i byrået for å kunne levere innenfor områder som content, sosiale medier og performance marketing. Denne type endringer betyr at man får høyere inntekter, men at det kan ta tid før de nye menneskene man får inn blir fylt opp med oppdrag og lønnsomme, tror han.

Og Skylstad er ikke i tvil om at det er en hardere kamp om reklamekronene i dag.

- Det endrede konkurransebildet der gjør at man må slite litt mer for hver krone. Det ville vært interessant å se hvor mange timer byråene la ned i anbudskonkurranser i fjor. Likevel er opplevelsen min at det er god stemning rundt omkring. Byråene er bedre rigget, omstiller seg raskere enn før og har gjennomgående brukbart mye å gjøre, sier han.

15 av de 31 byråene opplever en vekst i resultat før skatt i fjor, og flere av disse har snudd et minusresultat i 2016 til plussresultat i 2017. Blant annet SMFB, som i 2016 leverte et resultat før skatt på -1,3 millioner kroner. I fjor endte dette på 2,85 millioner i pluss.

Overfor Kampanje forklarte SMFB-sjef Kristian Schøning-Kristiansen veksten slik da Kampanje kunne formidle 2017-resultatet tidlig i juli i år.

- All goodwill vi ervervet i forbindelse med transaksjonen når vi tok SMFB AS inn i SMFB Holding AS i 2012, er nå ferdig avskrevet. Den positive utviklingen fortsetter og vi ser frem resultatet i 2018 som vi alt ser forsetter å øke, uttalte Schøning-Kristiansen til Kampanje i juli.

Slik ble byråinntekten i fjorNorsk reklamebransje 2017

 Plassering  Reklamebyrå 2017 2016 Endring i %
1. Try 240,7 215,9 11
2. Schjærven 203 205 -1
3. Foll 80,2 74,6 7
4. Los & Co 74,3 71 5
5. SMFB 71,5 69,2 3
6. Anti * 65,7 39,6 66
7. Kitchen 62,1 54,5 14
8. Anorak 51,3 45,2 13
9. McCann 49,8 54,8 -9
10. Dinamo AS 48,7 51,3 -5
11. Pol 44,8 36,8 22
12. We Are Live 42,5 33,4 27
13. Nord DDB 40,3 39,1 3
14. Futatsu Industries 29,3 30,3 -3
15. Alexander Reklamebyrå 29,1 30,6 -5
16. Bennett 27,4 26,7 3
17. Per Høj 26 27,8 -7
18. Ernö 25,8 16,8 54
19. Fasett 24,2 21,2 14
20. HK 21,2 21,9 -9
21. Oktan Oslo 19,1 22,7 -16
22. Morgenstern 18,8 2,2**  -
23. Tibe Reklamebyrå (Molde) 17,7 15,7 13
24. Oktan Bergen 17,2 17,0 1
25. Alle Gutta 16,6 19,3 -14
26. MK Norway Bergen og Oslo 14,9 12,5 19
27. Kikkut 14,6 12,5 17
28. Naug & Venner 14,2 14 1
29. Anti Bergen 11,2 8,5 32
30. Tibe T Reklamebyrå (Trondheim) 9 8,7 3
31. Hausmann 8 10,5 -24
TOT    1,42 mrd  1,3 mrd  8

Byråer rangert etter byråinntekt i 2017 sammenliknet med 2016. Alle tall i MNOK. Kilde: Brønnøysundregistrene, Proff.no og byråene selv. 

Tabellen er supplert 17.08 med tallene for Anti, Anti Bergen og Fasett. 

* Anti har også designbyrå, film- og tv-produksjon i samme selskap. Disse tallene omfatter også dette.

** Morgenstern hadde kun drift deler av 2016.

Mer å gjøre hos Ernö

Tilbake hos Ernö forteller Odd Rune Farsund at byrået har fått mer å gjøre på nesten alle kunder – noe han blant annet tilskriver det faktum at de har klart å bredde byråets kompetanse.

- Ved siden av flere digitale ressursser, har vi også ansatt 3D- og motion designere i løpet av de siste årene. Vi har nok aldri laget mer kommunikasjon i form av levende bilder, men bare unntaksvis blir det laget ting som utelukkende sendes på tv. Summen av at vi har hentet folk på nye kompetanseområder, har bidratt til at kundene brukt oss mer, mener han.

Et annet element han tror har spilt inn for det gode 2017-resultatet, er at de har en nær relasjon med kundene.

- Vi føler oss som en utvidet del av kundenes markedsavdelinger. Kunden har jo også stadig mer digital kompetanse, så det å gjøre seg til en god sparringspartner på disse områdene, resulterer i mer å gjøre og at vi kanskje kommer inn litt tidligere i prosessene enn før, tror han.

På kundesiden forteller han de har vunnet noen flere kunder enn de har tapt. Blant de nye kundene i fjor, finner man Hafslund, Obos og flere av merkevarene til Brynild-gruppen. Og selv om de tidligere har tapt kampen om å være reklamebyrået til Forsvaret, utelukker han ikke at de vil prøve å få dem tilbake på kundelisten.

Men alt har ikke alltid vært rosenrødt hos Ernö. I både 2016 og 2015 leverte byrået negativt resultat. Farsund innrømmer at det er føles bedre å befinne seg på den «rette siden».

- Det er veldig hyggelig å være tilbake i det gode selskap etter to års fravær, i en 12 års historie med ellers positive tall. At lønnsomheten kan utfordres av vekst er nok kjent også fra andre bransjer. For vår bransje har det vært en periode som også har vært preget av økt bransjeglidning. Det å gå inn på riktig tjenesteområde, på riktig tidspunkt og på riktig investeringsnivå har nok i noens tilfeller vært krevende å få til uten at det påvirker lønnsomheten, sier han.

- Kommer dere fremover også til å prøve å bli mere synlige for eksempel ved å delta i kreative konkurranser?

- Det er tydelig at vi har en synlighetsjobb å gjøre. Fremover skal vi nok jobbe mer målrettet med å delta i konkurranser og kanskje være litt flinkere til å fortelle og formidle ting som skjer hos oss. Vi er nok litt lavmælte og går stille i dørene, innrømmer han.

Norsk Reklamebransje 2017:Disse byråene vokste mest

  Byrå 2017 2016 % Endring
1. Ernö 25,8 16,6 54
2. We Are Live 42,5 33,4 27
3. Pol 44,8 36,8 22
4. MK Norway Bergen og Oslo 14,9 12,5 19
5. Kikkut 14,6 12,5 17
6. Kitchen 62,1 54,5 14
7. Anorak 51,3 45,2 13
7. Tibe Reklamebyrå (Molde) 17,7 15,7 13
9. Try 240,7 215,9 11
10. Foll 80,2 74,6 7

Topp ti av de byråene som opplever den største, prosentvise veksten i byråinntekt fra 2016 til 2017. Alle tall i MNOK.

Anti er ikke tatt med på vekst-tabellen denne gangen, siden nokså mye av deres byråinntekt kommer fra andre områder enn reklame.

Skal bli flere

Og Farsund avslører at det totale antall ansatte kommer til å øke i løpet av høsten.

- Ja, vi har noen flere på vei inn. Dagens kampanjer har «lengre haler» enn tidligere. En kampanje er ikke over når de første elementene er ute, derfor er behovet for flere folk større. Nå får vi se hvor flinke vi har vært til å hente folk som blir lønnsomme raskt, sier han.

Byrået er navngitt etter den ungarske kokken Ernö, som var kokk på det tidligere byrået Ogilvy. Fire av fem gründere i byrået kom derfra og det har lenge vært en plan om at når byrået ble stort nok – i alle fall med mer enn 26 ansatte – skulle selveste Ernö hentes til byrået som bærer hans navn.

- Når byrået nå snart tipper den «magiske grensen» på antall ansatte, skal da Ernö endelig hentes inn?

- Dessverre døde Ernö overraskende rett før sommeren. Han var fryktelig stolt over å ha vært opphavet til navnet på et reklamebyrå, sier Farsund.

Selv går Farsund snart tilbake til å konsentrere seg om jobben som rådgiver når han i september får en ny kollega som er ansatt som daglig leder. Men hvem dette er, kan ikke avsløres riktig ennå.

- Så du var ikke interessert i jobben som byråleder altså?

- Deler av meg var fristet, men jeg landet på at jeg synes det er veldig gøy å jobbe med kunder og å være tett på dem, innrømmer Farsund.

Ønsket ikke jobben:

Odd Rune Farsund har vært konstituert som daglig leder i Ernö siden januar i år. Han landet på at han ikke ønsket seg jobben fast. - Deler av meg var fristet, innrømmer han. Foto: Hilde Nyman

Raketten Morgenstern

Årets rakett kan nok sies å være byrået Morgenstern, som ble startet høsten 2016. Byrået hadde kun et par måneder med drift i 2016, så tallene er ikke sammenliknbare, men første hele driftsår (2017) plasserte byrået solid på en 20. plass med en byråinntekt på 18,8 millioner kroner.

Byråleder Ole Hustad i Morgenstern trekker frem flere mulige grunner til at byrået har så solid vekst. Driftsmarginen i byrået endte på 28 prosent.

- Vi prøver å være et effektivt byrå. Vi har Norges beste prosjektledere i Mona Larsen og Katrine Berget. De gjør både kunder og ansatte glade. I tillegg er alle hos oss både selvgående og faglig dyktige. Det betyr få møter, få strafferunder og mye tid til å faktisk jobbe med å lage reklame. Er ikke så mye mer hemmelig enn det tror jeg. Også er det vel et par her som har jobbet litt mer enn 37,5 timer i uka vil jeg tro, sier Hustad til Kampanje.

- Hvordan ser dere på konkurransebildet blant norske reklamebyråer i dag?

- Sånn jeg ser det, er hovedutfordringen rekruttering. Det er ganske mange byråer og stadig færre kreative senior team. Det går liksom ikke helt opp. Så det er en liten bekymring. Ellers har vi stor respekt for mange av de mer etablerte byråene. Men frykter ingen, sier han.

Og byråets ambisjon fremover er den samme som da de startet for to år siden;

- Vi skal bli Norges beste reklamebyrå for kundene våre. For å gjøre det må vi drive en sunn butikk. Men vi må også lage det byrået der de flinkeste folka har lyst til å jobbe, sier han.

Hovedutfordringen for reklamebyråer er rekruttering. Det er ganske mange byråer og stadig færre kreative senior team. Det går liksom ikke helt opp. Ole Hustad i Morgenstern

Dinamo med tilbakegang

Det er flere byråer som opplever en tilbakegang i 2017, blant annet McCann, som Kampanje har omtalt tallene til tidligere, Per Høj, Oktan Oslo, Alle Gutta og Dinamo.

Da Kampanje snakket med Dinamo-sjef Hølje Tefre i fjor på denne tiden om 2016-tallene var det en optimistisk byråleder som la frem tall som gikk i riktig retning.

- Det er på mange måter resultatveksten som har gjort meg trygg på at vi er rett vei. Det er signalet på det du gjør, er riktig. 2016 markerte et vendepunkt for oss, uttalte han til Kampanje den gang.

Dinamo-systemet er organisert slik at Dinamo Norge er konsernet som eier Dinamo AS, Dinamo Story Film, Dinamo Publishing og Tre Små Griser. Dinamo Norge på sin side, er heleid av selskapet Polhøgda, som har Hølje Tefre som største aksjonær, samt tidligere leder John Arne Medalen og Morten Aass som store eiere.

Fasiten for 2017 for Dinamo AS endte på en byråinntekt som falt fem prosent fra 51,3 millioner kroner i 2016 til 48,7 millioner kroner i 2017. Resultatet før skatt endte på i underkant av -200.000, mot 1,8 millioner kroner i 2016.

-  Halvparten av kundene våre er offentlige, og et fellestrekk med disse er at de er mindre intensive inn mot sommeren og rett etter sommeren, og vi hadde en overraskende dårlig juni og august i fjor, dette utgjør i stor grad forskjellen fra året før, forklarer Tefre til Kampanje nå.

Han forteller at tapet var ventet.

- Det kom ikke som julekvelden på kjerringa, og i år har vi gjort det vi kan for å unngå det samme. Hvis vi har kunnet påvirke når kundene gjør sine aktiviteter, er det bedre for oss at det blir gjort i juni enn april, for å si det sånn. Men det er selvsagt vanskelig for oss å be kunder vente med sine planer, sier han.

Konsernet Dinamo Norge fikk et resultat før skatt på -4,1 millioner kroner. Blant annet er daglig leder Hølje Tefre lønnet direkte fra Dinamo Norge. Tefre forklarer underskuddet slik;

- Eneste grunnen til at det er omsetning der, er at de eier Dinamo AS. Her ligger gjeld og slik knyttet til alt av gammel moro og gamle synder. Grunnen til at vi beholder de ulike selskapene er at vi da får fremførbare underskudd. Da betaler vi for eksempel ikke skatt når Dinamo AS tjener penger, forklarer han.

På sikt er planen å samle alle de ulike Dinamo-selskapene i samme selskap, opplyser Tefre til Kampanje.

Les også: - Vi har jo ikke stått på topplisten til kundene

Ernö vokser mest og Morgenstern er årets rakett