Millionene renner ut for Avisa Oslo - ny sjef varsler hardere kamp mot Aftenposten

- Vi skal sparke de i leggen hver dag, sier den nye Avisa Oslo-sjefen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Avisa Oslos tall for 2023 viser at avisen har tatt grep med kostnadene etter det som har vært to og et halvt dyre år for Amedias oppstartsavis i Oslo-gryta. Millionunderskuddet bedrer seg dermed sett opp mot 2022 da avisen tapte 32 millioner kroner. Likevel går inntektsutviklingen sakte om en ser vekk fra pressestøtten, der avisen nå får over syv millioner kroner i statsstøtte. 

Men med en kostnadsreduksjon på rett under ti millioner kroner, barberer avissatsingen likevel underskuddet med flerfoldige millioner, og går i 2023 med et driftsunderskudd på 18 millioner kroner. 

- Avisa Oslo har tatt ned kostnadsbildet mye i løpet av fjoråret, i tillegg til at man har en abonnementsvekst som er underliggende. Man har jobbet godt med lønnsomheten her, og jeg har kommet inn etter at Kristin (Stoltenberg, tidligere sjefredaktør og nå leder av Watch Media, red.anm,) har gjort en formidabel jobb med dette, sier den nye sjefredaktøren Eirik Hoff Lysholm, til Kampanje.  

Den forrige sjefredaktøren trakk i sparebremsen ved å ikke fylle opp for ansatte som av ulike grunner forlot lokalavisen, og da Lysholm tok over skal avisen ha vært på sin laveste bemanning siden oppstarten i 2021 da man talte hele 36 årsverk. Nå forteller dagens AO-sjef at man har stabilisert seg på 25,5 årsverk, og at dette er størrelsen avisen fremover skal besitte i kampen om markedsandelene i Oslo. 

- Vi er bevisst på at vi fortsatt har et stort underskudd å hente inn før vi blir lønnsomme. Det går gradvis bedre på alle plattformer, vi bruker mindre penger og tjener litt mer, forteller Lysholm.

- Så det blir ingen store sparegrep fremover?

- Jeg har stått her med denne bemanningen i et halvt år, og har ikke sett noen grunn til å endre på dette. Det er en løpende vurdering, men vi har god forståelse internt i redaksjonen på hvorfor vi er færre og at vi må kjempe sammen om dette aviseventyret med den størrelsen vi er nå, sier han.

Les også: Redaktørbytte i kriserammede Oslo-aviser: - Har ikke fått noen negative kommentarer

Det blir litt meningsløst å si at Avisa Oslo og Amedia ikke bidrar til sunn og viktig innovasjonskraft, all den tid etableringen i seg selv er et av de viktigste innovasjonsprosjekter i norske mediebransje de siste årene.  Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør i Avisa Oslo om kritikken fra Subjekt-redaktør Danby Choi

- Vi lever fra time til time

Omsetningen i fjor endte på rett over 30 millioner kroner viser tall Kampanje har fått tilgang til og tar en vekk pressestøtten utgjør reell salgsinntekt omkring 23 millioner kroner. Etter Kampanjes beregninger, virker avisens abonnementsalg å ligge et sted mellom 15-20 millioner kroner, selv om dette ikke er noe AO-sjefen ønsker å kommentere på.

- Har dere en break even-plan?

- Nei, vi jobber med langsiktig strategiarbeid for å tallfeste hva vi skal og hvordan vi skal komme oss dit. Vi har ikke laget en fremtidsprognose som sier at i det eller det året skal vi være der. Her må det bygges sten på sten, så lever vi fra time til timer på trafikken vi lager, svarer Lysholm.

Han sier det likevel er tatt noen nye grep.

- Vi roper litt høyere. Jeg endret litt i stoffmiksen om morgenen og det har gitt kjempeeffekt på lesingen med rekord på rekord. Det er små grep, og det blir det penger av til slutt, men det må bli bedre år for år, sier Lysholm.

Les også: Avisa Oslo fortsetter å blø penger – snart har Amedia-satsingen kostet 100 millioner

Mindre, ikke store sparegrep:

Det renner fortsatt millioner ut av Amedias største lokalavissatsning, men den nye Avisa Oslo-sjefen Eirik Lysholm forteller at de største sparegrepene er tatt. Nå gjelder det å gjøre små justeringer fortløpende og tilspisse konkurransen i Oslo-markedet, ifølge sjefredaktøren.

- Vi skal følge Aftenposten tett

Men det er ikke bare innholdet som snakker med høyere stemme. Avisa Oslo-sjefen sier de ønsker å spisse albuene i Oslos medieflora. Som tidligere Dagsavisen-sjef, kjenner Lysholm avismarkedet godt, og han har brukt sin tid i Avisa Oslo på å dyrke frem et konkurransebilde der Aftenposten er mediet å slå.

- Vi har sett mye mer på det at mange Oslo-folk har hatt en lokalavis, selv om den har lite lokalt innhold. Aftenposten har en veldig sterk posisjon i Oslo, og vi skal sparke de i leggen hver eneste dag. Det er ikke slik at Amedia har etablert en nummer-én-avis, vi er en utfordrer som må slåss. Vi skal følge Aftenposten tett; det de gjør godt må vi også gjøre godt og gjerne ti ganger mer av, sier Lysholm.

Han mener han har en ung og sulten redaksjon i ryggen, og at Avisa Oslo som merkevare har etablert seg. 

- Jeg merker at det er stor interesse rundt dette prosjektet nå, og jeg har aldri vært et sted der vi har fått så mange søkere på stillinger før. Vi hadde rundt 120 søkere på to journaliststillinger, sier han.

Kampanje har søkt kommentarer fra Aftenposten-redaktør, Trine Eilertsen, uten hell.

Se AO sine regnskapstall for 2023 her. Alle tall i MNOK.Fortsatt dyrt å lage avis i Oslo

Avisa Oslo 2023 2022 Endring i %
Omsetning 30,4 25,8 + 17,8*
Driftsresultat - 18,1 - 31,8  

*Avisa Oslo fikk 7,3 millioner kroner i pressestøtte i 2023, en økning i støtte på 28,6 prosent fra 2022. Ser en vekk fra pressestøtten i 2023 og 2022 var den reelle inntektsveksten på 14,9 prosent med en omsetningsøkning på tre millioner kroner.

Slår tilbake mot Subjekt-redaktør

Den seneste tiden har Subjekt-redaktør Danby Choi skutt i flere retninger og kritisert særlig mediekonsernet Amedia som Choi kalte «offentlighetens Espresso House». Choi har også rettet skyts mot norske redaktører for å ikke delta nok i det offentlige ordskiftet.

For Lysholm, som har vært Amedia-redaktør i seks måneder, er virkeligheten en helt annen.

- Jeg kjenner meg ikke igjen i det han tar opp. Jeg skriver flere ledere i uken og det viktigste er at jeg er meningsbærende overfor våre lesere om lokale forhold, men jeg har ikke dermed et behov for å gå på Dagsnytt 18 for å mene noe om hva som helst, sier Lysholm.

Etter overgangen fra mediekonsernet Mentor Medier til Amedia, mener AO-sjefen at han nå har både støtte og verktøy han bare kunne drømme om tidligere. 

- Jeg opplever det å ha Amedia i ryggen som en styrke. Jeg tar mine egne beslutninger, men nå vet jeg hva som fungerer fra time til time og jeg har mer støtte til oppgaver som tar tid vekk fra selve redaktørrollen, sier AO-sjefen.

- Synes du Choi treffer Avisa Oslo med poenget om at konsernaviser som mottar pressestøtte kan gå i minus i flere år og dermed ikke bidrar til sunn innovasjon?

- Jeg mener Avisa Oslo treffer godt innenfor både pressestøttens intensjon, som er å støtte konkurranseutsatte medier, og det vi vet er politikernes ønske, nemlig å bruke mer pressestøtte på lokalt mediemangfold og kanskje litt mindre på store nasjonale aviser. Det blir litt meningsløst å si at Avisa Oslo og Amedia ikke bidrar til sunn og viktig innovasjonskraft, all den tid etableringen av avisen i seg selv er et av de viktigste innovasjonsprosjekter i norske mediebransje de siste årene, sier Lysholm.

Les også: Amedia-redaktører slår tilbake mot Espresso House-stempel: - Subjekt ville hatt stor nytte av et større maskineri

Millionene renner ut for Avisa Oslo - ny sjef varsler hardere kamp mot Aftenposten