Til høsten går det norske folk til valgurnene for å avgjøre hvilket eller hvilke partier som er beste skikket til å styre landet og tradisjonen tro skal Kampanje også ved dette stortingsvalget tromme sammen en jury som skal følge valgkampen tett og kåre en valgkampvinner og en valgkamptaper.

Følg valgkampjuryen på #valgkampjury! Kom med innspill til juryen på Twitter og Facebook - husk hashtaggen.

- Kampanje har kåret valgkampvinner under hvert eneste stortings- og lokalvalg siden 1980-tallet og det er viktig å understreke at vi ikke kårer valgets vinner her, det gjør det norske folk, men det partiet som har gjennomført den beste valgkampen. Til å hjelpe oss med dette arbeidet kommer vi i år som tidligere til å sette sammen en knallsterk jury med ekspertise på både kommunikasjon, politikk, digitale plattformer og medier, sier Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i Kampanje.

Svabø blir juryleder
Juryleder blir som tidligere, journalist og tidligere nyhetsanker i NRK og TV 2, Terje Svabø. Det er tredje gangen Svabø leder juryarbeidet på oppdrag fra Kampanje.

- Arbeidet har allerede begynt og vi kommer til å jobbe etter de samme kriteriene som tidligere, men kanskje med enda større vekt på sosiale medier, sier Terje Svabø til Kampanje.

Flere jurymedlemmer er allerede klare, men fortsatt gjenstår det noen plasser og Kampanje vil senere i år presentere hele juryen i sin helhet.

KrF vant i 2015
Vinneren sist, da det i 2015 var fylkes- og lokalvalg, ble Kristelig Folkeparti (KrF) og partileder Knut Arild Hareide som vant mye på grunn av hvordan KrF klarte å håndtere flyktningkrisen «på en kommunikasjonsfaglig meget sterk måte» og tok «eierskapet i valgkampens viktigste sak.» 

Les også: Her er valgkampens vinner

- Hva tar du med deg fra valgkampen sist da dere ble kåret til det beste valgkamp-partiet?

- Det er det å være troverdig. Det var to saker som preget den forrige valgkampen og det var at vi ikke ville ha full shopping på søndager også var det saken om flyktninger, sier Hareide.

Tror utenriks spiller inn
Han sier han tror årets valgkamp kommer til å ha «mer utenrikspolitisk innflytelse enn noen gang».

- Jeg tror Donald Trump kommer til å prege den norske valgkampen. Han setter agenda og han kommer til å gjøre det hele denne våren og han kommer til å prege agendaen til høsten også, sier Hareide også nevner Brexit, sikkhetssituasjonen og forholdet til Russland som andre utenrikssaker som vil spille inn i årets stortingsvalgkamp.

- Jeg tror utenrikspolitikk blir viktigere i 2017 enn det var i 2013, sier han.

Ser likheter mellom Listhaug og Trump
KrF-lederen sier han ikke tror tonen i den norske valgkampen blir like hard som den var mellom Donald Trump og Hillary Clinton under det amerikanske presidentvalget.

- Men du har jo selv startet en ordkrig med Sylvi Listhaug, hvordan blir klima i den norske valgkampen denne gangen?

- Jeg tror ikke det blir så mye mer ampert, men jeg tror det som vi kan se fra den amerikanske valgkampen er at sosiale medier kommer til å prege det mer. Donald Trump klarte det via Twitter. Han greide å sette agendaen via sosiale medier og der har Sylvi Listhaug og Donald Trump noe felles: De har greid å sette en agenda via sosiale medier. Listhaug via Facebook og Trump via Twitter.