Konserndirektør for annonse i Schibsted, Per Håkon Fasting, mener Dagbladet fordreier virkeligheten og samtidig fører annonsørene bak lyset. Det er kraftige påstander som ikke kan stå uimotsagt, fordi det rett og slett er feil.

Han bruker også tid på å snakke ned Dagbladet og Aller Media. Sånn holder ikke vi på. Vi har derimot stor respekt for VG og Schibsted som gode og harde konkurrenter.

Det er nødvendig å rydde opp og oppklare en gang for alle: Dagbladet refererer til utvikling i markedsandel på persontall, som er noe MBL har bestemt skal måles hvert kvartal. Her er det klare retningslinjer for hvordan det måles, og målingene er like for både VG og Dagbladet. Vi referer også til utvikling i tekniske tall, som MBL måler daglig og ukentlig. Også her er metoden den samme.

Ingen vekst, ingen nye brukere?

Her er fakta:

  • Dagbladet har, i motsetning til VG, vekst i persontall i 2022. Dagbladet digitalt øker med 7,4 prosent mot 2021, noe som tilsvarer 92 000 personer. VG faller tilsvarende.
  • De tekniske tallene viser at Dagbladet siden 2017 vokst fra 33,1 prosent i markedsandel på mobil til 42 prosent hittil i 2023, unike brukere totalt på mobil.
  • Dagbladet har siden april 2021 tatt markedsandel mot VG, unike brukere, på forsiden mobil.
  • Og ikke minst: I 2019 viste de offisielle tallene fra MBL at det var 197 800 personer som kun leste Dagbladet, ikke VG. I Q4 2022 var dette tallet steget til 497 500 personer. Altså en økning på 151 prosent.

VG og Schibsted er en aktør som har lykkes med veldig mye. VG har en sterk posisjon, og vi har stor respekt for konkurrenten i Akersgata. Dagbladet er en utfordrer som har ambisjon om å ta tilbake førsteplassen. Konkurransen skjerper oss begge, men det virker som om Schibsted ikke ønsker å spille med ærlige kort.

Per Håkon Fasting skriver at «statistikk og tall kan vris og vendes på til egen fordel». Det er nettopp det han gjør i angrepet på Dagbladet og Aller Media. Fasting blander sammen tall, og unngår å referere til de offisielle brukertallene som bransjen er enige om. Vi må en gang for alle – også VG og Schibsted – forholde oss til de målingene som MBL gjør.

Det virker det som om Schibsted ikke ønsker.

Og da må vi også ta til motmæle, som nå.