Den siste uken har VG og Dagbladet kranglet om utviklingen i det relative styrkeforholdet mellom VG og Dagbladet på Mobil. Sakens kjerne er at sjefredaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, presenterte en «markedsandel»-slide som fikk det til å fremstå som Dagbladet var i ferd med å tette gapet til Schibsted på mobil. Denne fremstillingen har fått kritikk av både konserndirektør for annonser i Schibsted, Per Håkon Fasting og Medieanalytiker Espen Blystad i NRK. De mener Dagbladet driver med kreativ bruk av statistikk og at den ikke illustrerer det reelle styrkeforholdet mellom VG og Dagbladet på Mobil.

De refererer begge til MBL sine offisielle tall (medietall.no). Dagbladet refererer til «persontall» (daglig dekning), mens VG referer til trafikktall på «forside mobil»

Så hvem har egentlig rett. Er Dagbladet i ferd med å tette gapet til VG på Mobil?

For å svare på dette har vi sett på den av MBL sine offisielle parametere som vi mener best illustrerer den kommersielle kraften på mobil, nemlig totale sidevisninger. Det er på disse totale visningene både VG og Dagbladet kan plassere annonser og som i sum utgjør deres kommersielle varelager.

Fra oppstarten av dagens MBL målinger i uke 14 2021 har utviklingen vært følgende:

Kilde: MBL.

I denne perioden har styrkeforholdet mellom VG og Dagbladet vært relativt stabilt. VG Mobil har i overkant av 20.000.000 daglige sidevisninger, mens Dagbladet Mobil har i underkant av 11.000.000. Om man skal regne om dette til et relativt kommersielt styrkeforhold gir dette følgende

VG Mobil får da 65 prosent, mens Dagbladet Mobil får 35 prosent.

Når det kommer til utvikling i persontall på «Mobil» (daglig dekning) har Dagbladet rett i at de har hatt en positiv utvikling.  Så Schibsted sin kommentar «Ingen vekst, ingen nye brukere. Nada. Nix» gir nok heller ikke et riktig bilde over utviklingen. Men siden Dagbladet sin positive utvikling hovedsakelig skjedde fra tredje kvartal i 2021 til første kvartal i 2022, er kommentaren heller ikke feil siden den gjaldt for det siste året. Realiteten er uansett at Dagbladet har hatt en positiv utvikling i daglig dekning siden 2021, men at tallene har vært relativt stabile det siste året:

Kilde: MBL.

Så tilbake til det opprinnelige spørsmålet; er Dagbladet i ferd med å tette gapet til VG på Mobil?

Svaret på det er nei. Styrkeforholdene mellom de to aktørene er fremdeles veldig stabil, og det har ikke skjedd drastiske endringer den siste tiden som er verdt store overskrifter.

Vi enig i kritikken av «markedsandel»-fremstillingen til Dagbladet da den ikke gir et riktig bilde over utviklingen i styrkeforholdet på mobil. Det å blande sammen en beregning basert på ulike metoder for ulike perioder, inkludere en periode uten måling i det hele tatt, på en parameter som ikke er egnet til å si noe om markedsandel, biter vi ikke på.